Personkort bilde
Foto: Trond A. Jenssen

Ronny Vedvik

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring Seksjon for digitale basistjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med driftsoppgaver og rådgivning
  • Teknisk driftsansvar for Citrix og EUTRO

[Loading...]