Personkort bilde

Tove Worum

Rådgiver økonomi Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Saksbehandling innenfor økonomi- og budsjettområdet
  • Budsjettarbeid
  • Regnskapsoppfølging av BOA-prosjekter
  • Bestiller

 

 

[Loading...]