Personkort bilde

Hege Brækhus

Professor Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Familierett, kvinnerett og trygderett.

Undervisning
Pensjonsrett, familierett, likestillingsrett                                                                                                                                                                                          

 • Brækhus, Hege. Individuelle rettigheter og plikter i familieretten. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498.s 14 - 29.

 • Brækhus, Hege. Innledning. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2554-5.s 13 - 45.

 • Brækhus, Hege. Transnational marriages in the North: Legal issues of Russian women married to Norwegian men. Nordic Journal on Law and Society 2017; Volum 01 (01-02). ISSN 2002-7788.s 135 - 154.s doi: 10.36368/njolas.v1i01-02.24.

 • Brækhus, Hege. Retten til privatlivets fred ved motstridende interesser i familien. 2017 ISBN 978-87-619-3854-1.s 342 - 355.

 • Brækhus, Hege. Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (2). ISSN 1503-2965.s 154 - 176.

 • Brækhus, Hege. Hvordan gikk det? Det juridiske fakultet i Tromsø runder 25 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2.s 109 - 125.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i private og personlige relasjoner. Makadam Förlag 2011 ISBN 978-91-7061-104-9.

 • Brækhus, Hege. Regulation of Parenthood - Deregulation of Marriage. Jan Sramek Verlag 2009 ISBN 978-3-902638-10-6.s 569 - 590.

 • Brækhus, Hege. Folketrygdens ytelser til enslig mor eller far. Jussens venner 2009; Volum 44 (3). ISSN 0022-6971.s 181 - 209.

 • Brækhus, Hege. Likelønn - markedslønn: I hvilken utstrekning kan markedslønn begrunne lønnsdifferensiering etter likestillingslovens § 5?. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1.s 93 - 111.

 • Brækhus, Hege. Nærhet og frihet. Om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 77 - 91.

 • Brækhus, Hege. Likelønn. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01262-9.s 213 - 238.

 • Brækhus, Hege. Er økonomisk avhengige mødre det beste for barna?. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 684 - 696.

 • Brækhus, Hege. Ekteskap, kjærlighet og likestilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2006 (2). ISSN 1503-2965.s 73 - 88.

 • Brækhus, Hege. Likestilling og den rettslige reguleringen av foreldreskap. Tidsskrift for kjønnsforskning 2005 (Nr 2). ISSN 0809-6341.s 90 - 105.

 • Brækhus, Hege. Care and Social Rights in Norway. Ashgate 2004.s 91 - 106.

 • Brækhus, Hege; Husabø, Olaug. The Impact of the Sorbonne-Bologna Declaration on Legal Education in Norway. Journal of Legal Education 2004; Volum 1 (1). ISSN 0022-2208.

 • Brækhus, Hege. Kjønnsroller i den rettslige reguleringen av forelderskap. 2004.s 15 - 27.

 • Brækhus, Hege. Eiendomsrett, rettigheter på skiftet eller underholdsbidrag som alternative muligheter. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 8205300607.s 171 - 189.

 • Brækhus, Hege. Fra stemmerett til forbud mot faktisk diskriminering. 2002 (5) ISBN 82-91167-08-7. ISSN 1501-6722.s 133 - 149.

 • Brækhus, Hege. Omsorg som vilkår i trygderetten. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-827-9.s 405 - 419.

 • Brækhus, Hege. Ekteskapet fra økonomi til kjærlighet. Iustus förlag 2000 ISBN 91-7678-451-7.s 73 - 89.

 • Brækhus, Hege. Ekteskapet fra økonomi til kjærlighet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2000; Volum 89. ISSN 0105-1121.s 63 - 74.

 • Brækhus, Hege. Women's Unpaid Care-work in Private Homes. 2000; Volum 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 64 - 71.

 • Brækhus, Hege. Kontantstøtten for eller mot kvinnene?. Kritisk juss 1999 (4). ISSN 0804-7375.s 337 - 350.

 • Brækhus, Hege. Husmorrett som kvinnerett og som familierett. 1997 ISBN 82-13-00919-3.s 79 - 88.

 • Brækhus, Hege. Ekteskapsrettens grunnlag. Lov og Rett 1997 (1). ISSN 0024-6980.s 63 - 77.

 • Brækhus, Hege. Feminisme, velferd og trygd 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1995 ISBN 87-574-4741-1.s 63 - 78.

 • Brækhus, Hege. Rettspolitikk og rettsdogmatikk i trygderetten. Kritisk juss 1995 (2). ISSN 0804-7375.s 69 - 82.

 • Brækhus, Hege. Feminisme, velferd og trygd. Gyldendal Akademisk 1994 ISBN 82-417-0357-0.s 209 - 223.

 • Brækhus, Hege. Sykdom som juridisk begrep og om nye former for kvinnediskriminering. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1993; Volum 62. ISSN 0105-1121.s 31 - 40.

 • Brækhus, Hege. Uførepensjon for husmødre etter folketrygdloven. Universitetsforlaget 1988 ISBN 82-00-02664-7.s 85 - 98.

 • Brækhus, Hege. Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2554-5.s 13 - 45.

 • Svensson, Eva-Maria; Andersson, Ulrika; Brækhus, Hege; Burman, Monica; Hellum, Anne; Jørgensen, Stine; Pylkkänen, Anu. På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag 2011 ISBN 978-91-7061-104-9.s 9 - 22.

 • Brækhus, Hege. Mor kan ikke bli syk Om uførepensjon til husmødre etter folketrygdloven - i et kvinnerettslig perspektiv. Universitetsforlaget 1996 ISBN 82-00-22543-7.

 • Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars; Markussen, Simen. En familiepolitikk for i dag, og i morgen. (data) VGNett 2017.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i private og personlige relasjoner. Glasstaket: Metaforen og mekanismene 2015-06-15 - 2015-06-16 2015.

 • Brækhus, Hege. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)and the implementation in China and Norway. Gjesteforelesning 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.

 • Brækhus, Hege. The Elimination of all forms of Discrimination against Women; the Situation in Norway. Gjesteforelesning 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.

 • Brækhus, Hege. Family Law and Gender Equality. Law's ability to produce gender equality 2015-05-05 - 2015-05-06 2015.

 • Brækhus, Hege. International Marriages: Russian Women Marrying Norwegian Men. Arctic/Northern Women: Situating Law and Jusice in Development and Equality 2014-02-28 - 2014-03-01 2014.

 • Brækhus, Hege. Law and Gender, Norwegian perspective. Forelesning ved University of California Los Angeles (UCLA) 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.

 • Brækhus, Hege. Likelønn. Seminar for Forbundsadvokatene, Fagforbundet 2014-11-27 - 2014-11-27 2014.

 • Brækhus, Hege. Reseach above the Arctic Circle. Seminar at UCLA, Professor Traweek's class 2014-05-15 - 2014-05-15 2014.

 • Brækhus, Hege. Stemmerett - hva så?. Minikonferanse - 100 år med stemmerett 2013-11-11 - 2013-11-11 2013.

 • Brækhus, Hege. Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?. Kjønnsforskning NÅ! 2013 2013-11-04 - 2013-11-05 2013.

 • Brækhus, Hege. STEMMERETT - OG HVA SÅ?. Nasjonal kvinnekonferanse 2013 100 år med rett til å stemme 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Brækhus, Hege. Likestilling i et rettslig perspektiv:. TROMSØ KOMMUNES MARKERING AV STEMMERETTSJUBILEET 11. JUNI 2013 2013-06-11 - 2013.

 • Brækhus, Hege. Er en helhetlig diskrimineringslov egnet til effektiv bekjempelse av kvinnediskriminering? Synspunkter fra et komitémedlem. Gir helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern? 2010-05-26 - 2010-05-26 2010.

 • Brækhus, Hege. Diskrimineringsvern i private og personlige relasjoner. Gir en helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern? 2010-05-26 - 2010-05-26 2010.

 • Brækhus, Hege. Fedres rettigheter og plikter etter loven. Er far og mor likestilt?. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i private og personlige relasjoner. Faglunsj på Kvinneretten, UiO 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i personlige og privat relasjoner. Nordisk forskningskonferanse om kjønn og rett 2009-11-25 - 2009-11-27 2009.

 • Brækhus, Hege. Mot Soria Maoria slott - Mot et felles diskrimineringsvern. Skatteetatens likeverdskonferanse 2009-11-02 - 2009-11-02 2009.

 • Brækhus, Hege. Et helhetlig diskrimineringsvern. Likestillingsutvalget i Tromsø kommune 2009-11-12 - 2009.

 • Brækhus, Hege. Når kjønnet kommer i lønningsposen - for eksempel i Harstad. Likestillingsloven 30 år 2009-02-24 - 2009.

 • Brækhus, Hege. Hvem har ansvaret for likelønn?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Brækhus, Hege. Arbeidet i Likelønnskommisjonen Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Kvinnerettslunsj 2008-05-21 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Nærhet og frihet - om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien. Lovavdelingens avdelingsseminar 2008-09-10 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn - because you deserve it!. Halvdagsseminar ved Kvinnforsk 2008-12-09 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Tro, kultur og diskriminering: Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Foredrag på Demork/ Femm-nettverkets dagskonferanse 2008 2008-11-20 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Regulation of Parenthood – Deregulation of Marriage. 13th World Conference of the International Society of Family Law 2008-09-16 - 2008-09-20 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn - Rettslig realitet eller politisk utopi? Arbeidet i Likelønnskommisjonen. Sykepleierforbundets tillitsvalgtkonferanse 2008 2008-11-26 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn – Rettslig realitet eller politisk utopi? – Om arbeidet i Likelønnskommisjonen. Skatt-Nords likestillingskonferanse 2008-10-28 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Litteratur - Byrial R. Bjørst: Ligeløn for job av samme værdi, Jurist- og økonomforbundets Forlag 2005, 590 sider. Arbeidsrett 2007 (3). ISSN 1503-5883.s 205 - 208.

 • Brækhus, Hege. Ekteskap, individualisme og kjærlighet. Fagseminar for ansatte 2006-03-23 - 2006.

 • Brækhus, Hege. Ekteskap, individualisme og kjærlighet i et rettslig perspektiv. Lørdagsuniversitetet 2005-11-19 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Equality to Fmilies: A Challenge for the 21th Century 2. Seminar ved Senshu University, Tokyo 2005-07-01 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Euality to Families: A challenge for the 21th Century. Seminar ved Ochanomizu university, Tokyo 2005-07-01 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Equality to Families, A Challenge for the Twenty first Centurty. Women's Worlds 2005 2005-06-23 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Eva-Maria Svensson: Genus ock rätt. Kritisk juss 2000 (3). ISSN 0804-7375.s 281 - 287.

 • Brækhus, Hege. Anders Agell: Äktenskap. Samboende. Partnerskap Andra uppl. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2000 (1-2). ISSN 0040-7143.s 370 - 372.

 • Brækhus, Hege. Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens uførepensjon, 2. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992. ISSN 0040-7143.s 550 - 553.

 • Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars; Markussen, Simen. En familiepolitikk for i dag, og i morgen. (data) VGNett 2017.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i private og personlige relasjoner. Glasstaket: Metaforen og mekanismene 2015-06-15 - 2015-06-16 2015.

 • Brækhus, Hege. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)and the implementation in China and Norway. Gjesteforelesning 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.

 • Brækhus, Hege. The Elimination of all forms of Discrimination against Women; the Situation in Norway. Gjesteforelesning 2015-06-02 - 2015-06-02 2015.

 • Brækhus, Hege. Family Law and Gender Equality. Law's ability to produce gender equality 2015-05-05 - 2015-05-06 2015.

 • Brækhus, Hege. International Marriages: Russian Women Marrying Norwegian Men. Arctic/Northern Women: Situating Law and Jusice in Development and Equality 2014-02-28 - 2014-03-01 2014.

 • Brækhus, Hege. Law and Gender, Norwegian perspective. Forelesning ved University of California Los Angeles (UCLA) 2014-03-18 - 2014-03-18 2014.

 • Brækhus, Hege. Likelønn. Seminar for Forbundsadvokatene, Fagforbundet 2014-11-27 - 2014-11-27 2014.

 • Brækhus, Hege. Reseach above the Arctic Circle. Seminar at UCLA, Professor Traweek's class 2014-05-15 - 2014-05-15 2014.

 • Brækhus, Hege. Stemmerett - hva så?. Minikonferanse - 100 år med stemmerett 2013-11-11 - 2013-11-11 2013.

 • Brækhus, Hege. Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?. Kjønnsforskning NÅ! 2013 2013-11-04 - 2013-11-05 2013.

 • Brækhus, Hege. STEMMERETT - OG HVA SÅ?. Nasjonal kvinnekonferanse 2013 100 år med rett til å stemme 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Brækhus, Hege. Likestilling i et rettslig perspektiv:. TROMSØ KOMMUNES MARKERING AV STEMMERETTSJUBILEET 11. JUNI 2013 2013-06-11 - 2013.

 • Brækhus, Hege. Er en helhetlig diskrimineringslov egnet til effektiv bekjempelse av kvinnediskriminering? Synspunkter fra et komitémedlem. Gir helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern? 2010-05-26 - 2010-05-26 2010.

 • Brækhus, Hege. Diskrimineringsvern i private og personlige relasjoner. Gir en helhetlig diskrimineringslov egentlig et effektivt, helhetlig diskrimineringsvern? 2010-05-26 - 2010-05-26 2010.

 • Brækhus, Hege. Fedres rettigheter og plikter etter loven. Er far og mor likestilt?. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i private og personlige relasjoner. Faglunsj på Kvinneretten, UiO 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.

 • Brækhus, Hege. Diskriminering i personlige og privat relasjoner. Nordisk forskningskonferanse om kjønn og rett 2009-11-25 - 2009-11-27 2009.

 • Brækhus, Hege. Mot Soria Maoria slott - Mot et felles diskrimineringsvern. Skatteetatens likeverdskonferanse 2009-11-02 - 2009-11-02 2009.

 • Brækhus, Hege. Et helhetlig diskrimineringsvern. Likestillingsutvalget i Tromsø kommune 2009-11-12 - 2009.

 • Brækhus, Hege. Når kjønnet kommer i lønningsposen - for eksempel i Harstad. Likestillingsloven 30 år 2009-02-24 - 2009.

 • Brækhus, Hege. Hvem har ansvaret for likelønn?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Brækhus, Hege. Arbeidet i Likelønnskommisjonen Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Kvinnerettslunsj 2008-05-21 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Nærhet og frihet - om utviklingslinjer i familieretten og likestilling i familien. Lovavdelingens avdelingsseminar 2008-09-10 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn - because you deserve it!. Halvdagsseminar ved Kvinnforsk 2008-12-09 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Tro, kultur og diskriminering: Arbeidet med NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Foredrag på Demork/ Femm-nettverkets dagskonferanse 2008 2008-11-20 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Regulation of Parenthood – Deregulation of Marriage. 13th World Conference of the International Society of Family Law 2008-09-16 - 2008-09-20 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn - Rettslig realitet eller politisk utopi? Arbeidet i Likelønnskommisjonen. Sykepleierforbundets tillitsvalgtkonferanse 2008 2008-11-26 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Likelønn – Rettslig realitet eller politisk utopi? – Om arbeidet i Likelønnskommisjonen. Skatt-Nords likestillingskonferanse 2008-10-28 - 2008.

 • Brækhus, Hege. Litteratur - Byrial R. Bjørst: Ligeløn for job av samme værdi, Jurist- og økonomforbundets Forlag 2005, 590 sider. Arbeidsrett 2007 (3). ISSN 1503-5883.s 205 - 208.

 • Brækhus, Hege. Ekteskap, individualisme og kjærlighet. Fagseminar for ansatte 2006-03-23 - 2006.

 • Brækhus, Hege. Ekteskap, individualisme og kjærlighet i et rettslig perspektiv. Lørdagsuniversitetet 2005-11-19 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Equality to Fmilies: A Challenge for the 21th Century 2. Seminar ved Senshu University, Tokyo 2005-07-01 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Euality to Families: A challenge for the 21th Century. Seminar ved Ochanomizu university, Tokyo 2005-07-01 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Extending Sex Equality to Families, A Challenge for the Twenty first Centurty. Women's Worlds 2005 2005-06-23 - 2005.

 • Brækhus, Hege. Eva-Maria Svensson: Genus ock rätt. Kritisk juss 2000 (3). ISSN 0804-7375.s 281 - 287.

 • Brækhus, Hege. Anders Agell: Äktenskap. Samboende. Partnerskap Andra uppl. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2000 (1-2). ISSN 0040-7143.s 370 - 372.

 • Brækhus, Hege. Asbjørn Kjønstad: Folketrygdens uførepensjon, 2. utgave. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992. ISSN 0040-7143.s 550 - 553.

 • -Hvordan kan kvinner i fiskeridistrikter få økonomisk uttelling for sitt arbeid? Finnmark distriktshøgskole rapport 1986:2 g
  -Uførepensjon for husmødre, Fakultetets skriftserie nr 9, 1990
  -Kvinnediskriminering i rettssystemet, Ottar nr 4/1991.
  -Uførepensjon for husmødre, Kvinneforskermaraton II, Nettverk for kvinner i forskning, 1992
  -Hvilke prinsipper bør kvinners velferdsrettigheter bygges på, i Kjønn og samfunn i endring. Forskningsrapport for grunnleggende samfunnsvitenskapelig kvinneforskning. Konferanse rapport, NFR 1995
  -Hvordan definerer vi husmor og hvilke rettslige konsekvenser får det?, Kvinneforskermaraton V, Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning, 1997
  -The Housewife and the Law, i A Woman's Place, Women, Domesticity an Private Life, Agder College, Research Series No. 12, 1998 
  -Aldersdementes rettssikkerhet ved pleie og omsorg, Demens 6 nr 1 2002

   

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe