Skoghøy, Jens Edvin A

Dr. juris Det juridiske fakultet
Flag icon Flag icon

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Avgjørelser av Høyesteretts ankeutvalg som rettskilder. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436.s 675 - 687.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Norske domstoler og internasjonale konvensjonsforpliktelser. Jure 2018 ISBN 9789172237209.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Forholdet mellom prisavslag, utbedring og erstatning ved kjøp av fast eiendom som er beheftet med mangel. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 307 - 322.

 • Eriksen, gunnar ketil; Skoghøy, Jens Edvin A.; Somby, ande. Fem artikler i samerett. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (39). ISSN 0801-809X.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Rett og rettsanvendelse. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02858-3.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Panterett. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03106-4.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Tvisteløsning, 3. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02857-6.

 • Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie; Matningsdal, Magnus. Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.s 210 - 242.

 • Bergby, Gunnar; Matningsdal, Magnus; Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie. Rettsavklaring og rettsutvikling : festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.

 • Schei, Tore; Øie, Toril Marie; Skoghøy, Jens Edvin A.. Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6.s 765 - 801.

 • Skoghøy, Jens Edvin A.. Fra institutt til fakultet. 1997 ISBN 82-13-00919-3.s 19 - 27.

 • Somby, Ande; Skoghøy, Jens Edvin A. Norgga Alimusriekti ja Sápmelažžat. 2019.

 • Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Skogvang, Susann; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne; Skoghøy, Jens Edvin A.; Solheim, benny; Aamodt, Ingrid. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 2008; Volum 2008 (5) ISBN 978-82-583-0957-1. ISSN 0333-2306.

 • Somby, Ande; Skoghøy, Jens Edvin A. Norgga Alimusriekti ja Sápmelažžat. 2019.

 • Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Skogvang, Susann; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne; Skoghøy, Jens Edvin A.; Solheim, benny; Aamodt, Ingrid. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 2008; Volum 2008 (5) ISBN 978-82-583-0957-1. ISSN 0333-2306.

 • [Loading...]