Bilde av Reisæter, Guro
Foto: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Bilde av Reisæter, Guro
Institutt for språk og kultur guro.reisater@uit.no Tromsø

Guro Reisæter


Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter


 • Guro Reisæter :
  Personnamn og innvandring.
  Novus Forlag 2015
 • Guro Reisæter :
  Continuation or adaption
  Oslo Studies in Language (OSLa) 2012 DOI
 • Guro Reisæter :
  Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklege familiar
  Norna-rapporter 2009
 • Guro Reisæter :
  Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar
  Norna-rapporter 2009
 • Guro Reisæter :
  Islendingar fer austover
  Norna-rapporter 2008
 • Guro Reisæter :
  Appreciated at home, but awkward abroad. Personal names of university exchange students
  Edizioni ETS 2008
 • Guro Reisæter :
  Name choices in bilingual families in Norway
  2007
 • Guro Reisæter :
  Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?
  Nytt om namn 2007
 • Guro Reisæter :
  Med babelske namn i bagasjen. Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Noreg
  Norna-rapporter 2005
 • Guro Reisæter :
  Kreative kompromiss på fargerik bakgrunn. Namn i ein tospråklig kontekst
  Studia Anthroponymica Scandinavica 2004
 • Guro Reisæter :
  Mohammed, Maya og Bente Sirin under nordlyset. Motiv bak og erfaring med namn på barn i tospråklige familiar i Tromsø
  2003
 • Guro Reisæter :
  Namn i ein fleirspråklig kontekst. Kva heiter barna når verken mor eller far eller berre ein av foreldra er norske?
  NOA - Norsk som andrespråk 2003
 • Guro Reisæter :
  Veronika av Kristi ansikt og Electa av Jesus. Klosterliv og namnebruk hos karmelittnonnene i Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Guro Reisæter :
  Eit fleirkulturelt perspektiv på framlegg til ny lov om personnamn
  Nytt om namn 2001
 • Svetlana Sokolova, Elena Bjørgve, Guro Reisæter :
  Film “Vår felles seier” (result of the project Vår felles seier – Our Common Victory, funded by The Norwegian Barents Secretariat)
  2020 DATA
 • Elena Bjørgve, Guro Reisæter, Svetlana Sokolova :
  Start-up seminar and brainstorming session for the project Vår felles seier – Our Common Victory
  2020 DATA
 • Svetlana Sokolova, Guro Reisæter :
  Student film “Tromsø” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat)
  2018 DATA
 • Guro Reisæter :
  Katarina - kyrkjeleg, keisarleg og kløktig kompromiss
  Uppsala universitet 2018
 • Svetlana Sokolova, Guro Reisæter :
  Film “Homo ludens” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat)
  2018 DATA
 • Guro Reisæter :
  A Glimpse of Norwegian Folklore
  2013
 • Guro Reisæter :
  Norske navnetradisjoner
  2009
 • Guro Reisæter :
  Hva er typisk norsk?
  2009
 • Guro Reisæter :
  Vi og dei andre
  2008
 • Guro Reisæter :
  Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?
  2007
 • Guro Reisæter :
  Uttaleundervising for minoritetspråklige elevar i norsk som andrespråk. Metodikk og pedagogikk
  2007
 • Guro Reisæter :
  Islendingar fer austover
  2007
 • Guro Reisæter :
  Omtale av Eva Villarsen Meldgaard: Ordbog over muslimske fornavne i Danmark
  Studia Anthroponymica Scandinavica 2007
 • Guro Reisæter :
  Mitt, ditt eller begge namn?
  2006
 • Guro Reisæter :
  Namn på barn i fleirspråklige familiar
  2006
 • Guro Reisæter :
  Appreciated at home, but awkward abroad
  2005
 • Guro Reisæter :
  Names across borders. How personal names in an international setting reflect compromise
  2003
 • Guro Reisæter :
  Namnekval og namneval
  2003
 • Guro Reisæter :
  Med babelske namn i bagasjen
  2003
 • Guro Reisæter :
  Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø
  2003
 • Guro Reisæter :
  Namnet skjemmer ingen – men problem kan det bli likevel ... Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Norge
  2003
 • Guro Reisæter :
  Namn i tospråklige familiar i Tromsø
  2002
 • Guro Reisæter :
  Name choices in bilingual families in Norway
  2002
 • Guro Reisæter :
  Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø II
  2002
 • Guro Reisæter :
  Nysgjerrig på namn? Tospråklige familiar og namn i det fleirkulturelle Tromsø
  2002
 • Guro Reisæter :
  Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø I
  2002
 • Guro Reisæter :
  Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →