Bilde av Bull, Tove
Bilde av Bull, Tove
Institutt for språk og kultur tove.bull@uit.no +4777646587 90044988

Tove Bull


Professor emerita nordisk språkvitenskap


 • Tove Bull :
  What's a Name? The Concept of Internationalisation.
  Brill|Sense 2022 DOI
 • Tove Bull :
  Kjønna språk og språkbruk før og no
  Målbryting 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tove Bull, Leena Huss, Anna-Riitta Lindgren :
  Language shift and language (re)vitalisation: the roles played by women and men in Northern Fenno-Scandia
  Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2021 ARKIV / DOI
 • Tove Bull, Carol Henriksen, Toril Swan :
  Obstacles and oppertunities for women linguistists in Scandinavia
  Oxford University Press 2020
 • Tove Bull :
  The two Norwegian official written standards, bokmål and nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.
  AFinLAn vuosikirja 2019 ARKIV / DOI
 • Tove Bull, Espen Karlsen, Eli Raanes, Rolf Theil :
  Andre språk i Noreg
  Novus Forlag 2018 ARKIV
 • Tove Bull :
  Innleiing
  Novus Forlag 2018
 • Tove Bull :
  Kognitive effektar av norsk tospråklegheit – eit sosiolingvistisk perspektiv.
  Det Norske Samlaget 2018
 • Tove Bull :
  Språkhistorieskriving og ideologi
  U Press 2018
 • Tove Bull :
  Samisk (og eventuelt finsk?) påverknad på skandinavisk
  Folkmålsstudier 2017
 • Tove Bull :
  Nordnorske ord i folkeleg leksikografi
  Novus Forlag 2017
 • Peter Arbo, Tove Bull :
  Mergers in the North: The Making of the Arctic University of Norway
  Springer 2016 DOI
 • Tove Bull :
  Grunnloven og språket
  Orkana Forlag 2015
 • Tove Bull :
  Nordnorsk i 200 år
  Novus Forlag 2015
 • Tove Bull :
  Kjønn som variabel eller konstruksjon?
  Novus Forlag 2014
 • Ådne Danielsen, Tove Bull, Peter Arbo :
  Utdanning som mål og middel
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Tove Bull :
  Mens vi ventar på språkloven
  Akademika forlag 2013
 • Tove Bull :
  Linguistic emancipation and the linguistic market place
  Sociolinguistic Studies 2013 DOI
 • Tove Bull :
  Språkleg mangfald og språkleg enfald. Fornorsking i bunad og kofte
  Syn og Segn 2013
 • Tove Bull :
  Anders Aschim og Elias Blix
  Hymnologi 2012
 • Tove Bull :
  Norsk språkhistorie III: Ideologi
  Novus Forlag 2018
 • Anne-Marie Astad, Tove Bull :
  Minnetale over profesor Andreas Bjørkum
  Novus Forlag 2015
 • Gulbrand Alhaug, Tove Bull, Aud-Kirsti Pedersen :
  Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck
  Novus Forlag 2014
 • Peter Arbo, Tove Bull, Ådne Danielsen :
  Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Tove Bull :
  Litteratur og landskap Bokmelding av Hallvard Kjølen: Helgeland som litterært landskap
  08. juli 2022
 • Tove Bull :
  Utrøytteleg språkrøktar.
  Dag og Tid 25. november 2022
 • Tove Bull :
  Melding av rapporten “Språkstatus”
  Norsk Tidend 2021
 • Tove Bull :
  Å irritere seg eller ikke, det er spørsmålet (melding av Kristin Fridtun: Kunsten å irritere seg over skrivefeil. Kvifor gjer me det, og har det noko for seg?)
  Dag og Tid 2021
 • Tove Bull :
  Samiske spor i norsk språk
  2020
 • Tove Bull :
  Kjønna språk og språkbruk før og no
  2019
 • Tove Bull :
  Samiske spor i det norske språket
  2019
 • Tove Bull :
  The two Norwegian official written standards, bokmål and Nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.
  2018
 • Tove Bull :
  Målreising og morsmålsdokumentasjon – leksikografi som lingvistisk disiplin
  LexicoNordica 2018
 • Tove Bull :
  På sporet av samisk i norskEr norsk språk så heilt utan spor av samisk som mange har meint?
  2017
 • Tove Bull :
  What are universities for, now and in the future? (With a special focus on smaller, regional institutions.)
  2017
 • Tove Bull :
  Betydninga av kontekst og posisjon i tolkinga av språkleg praksis.
  2017
 • Tove Bull :
  Ei vakker bok
  St. Olav. Katolsk kirkeblad 2017
 • Tove Bull, Anna-Riitta Lindgren, Huss Leena :
  Language shift and language (re)vitalisation – the roles played by women and men
  2017
 • Tove Bull :
  Språkplanlegging: Samnorsk som døme på norsk språkplanlegging. Suksess eller fiasko?
  2016
 • Tove Bull :
  Eit sosiolingvistisk perspektiv på funn og metodar
  2016
 • Tove Bull :
  Språkkontakt mellom norsk og samisk - einsidig eller ...?
  2015
 • Peter Arbo, Tove Bull :
  Mergers in the north: The making of the Arctic University of Norway
  2014
 • Tove Bull :
  Språkkontakt mellom nordisk og finsk-ugrisk
  2014
 • Tove Bull :
  Språket i Grunnloven
  2014
 • Tove Bull :
  Nordnorsk språk i historisk perspektiv
  Ottar 2014
 • Tove Bull, Gulbrand Alhaug, Aud-Kirsti Pedersen :
  Forord
  Novus Forlag 2014
 • Tove Bull :
  Samisk - nordisk språkkontakt
  2013
 • Tove Bull :
  Kjønn som variabel - kjønn som konstruksjon: Gjer det nokon forskjell?
  2013
 • Ernst Håkon Jahr, Tove Bull, Geirr Wiggen :
  Ljubisa Rajic [nekrolog]
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 09. juni 2012
 • Åse Mette Johansen, Tove Bull :
  Visuelt mangfald i det fleirspråklege Tromsø
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →