Morten Sætran


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiver i dekanens stab ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Jobber primært med utforming av fakultetets strategiske langtidsplan og årlige handlingsplan og oppfølging av disse i løpet av året, samt rapportering av resultat og måloppnåelse. Samordner utdeling av fakultetets interne priser. Koordinerer stabs- og ledermøter, og tar seg av oppgaver som kommer rekende.  Våren 2024 inngår også arbeidet med internasjonal akkreditering av av Handelshøgskolen ved UiT.