Bilde av Nilsen, Ingjerd Gauslaa
Bilde av Nilsen, Ingjerd Gauslaa
Enhet for administrative tjenester BFE ingjerd.nilsen@uit.no +4777646018 Her finner du meg

Ingjerd Gauslaa Nilsen


Seniorrådgiver, ph.d.-utdanningen ved BFE-fak

Stillingsbeskrivelse

Studierådgiver for ph.d.-kandidater ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

 • Informasjon og støtte til ph.d.-kandidater
 • Saksforberedelser til Doktorgradsutvalget ved BFE-fak
 • Behandle søknader om permisjon og forlengelse av studierett
 • Koordinere fremdriftsrapportering og midtveisevaluering 
 • Motta avhandlinger og arrangere disputas
 • Utvikle og oppdatere fakultetets nettsider om forskerutdanning

Doktorgradsutvalget fatter vedtak i en rekke saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat, men også andre saker. Typiske saker som behandles i Doktorgradsutvalget er:

 • Opptak til ph.d.-program
 • Oppnevning av bedømmelseskomité
 • Fordele utenlandsstipend
 • Søknad om å bli bedømt for dr.philos.-graden
 • Hvilke regler som skal gjelde for kandidater tatt opp på ph.d.-programmene ved BFE-fak
 • Godkjenne studieplanbeskrivelser
 • Godkjenne studieprogramrapporter (kvalitetsrapporter)
 • Tema for allmøte som arrangeres i november hvert år

Jeg er organisert under Faggruppe for utdanning, Team studiekvalitet og Arbeidsgruppe ph.d.