Personkort bilde

Jens Revold

prosjektkoordinator, infoarbeide, forskningsdagene, internasjonalt samarbeide Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ble ansatt ved NFH i 1998, da med fokus internasjonalt samarbeide, NORAD-oppdrag, Russlandssamarbeide. Dette fortsetter i samarbeide med mange andre av fakultetets ansatte.

I tillegg arbeider jeg nå med informasjon og har ansvar for publisering av forskningsnyheter ved BFE-fakultetet.  Jeg har videre en funksjon i forhold til forskningsdagene. Jeg arbeider også med ekstern finansiering og bidrar i søknadssammenheng.

  • Arbo, Peter Nicolai; Revold, jens. FoU i Troms. Bidrag til fylkesplanen for Troms 1992-1995. 1991.

  • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon; Revold, jens; Aanesen, Margrethe. Programutvikling og foreløpige erfaringer. Delrapport 2 i evalueringen av "Handlingsprogram for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge". 1991.

  • Arbo, Peter Nicolai; Revold, jens. FoU i Troms. Bidrag til fylkesplanen for Troms 1992-1995. 1991.

  • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon; Revold, jens; Aanesen, Margrethe. Programutvikling og foreløpige erfaringer. Delrapport 2 i evalueringen av "Handlingsprogram for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge". 1991.

  • [Loading...]

    Vedlegg: