Bilde av Haukås, Tore
Bilde av Haukås, Tore
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak tore.haukas@uit.no +4777646134 Tromsø NFH C 102

Tore Haukås


Saksbehandler innkjøp

Stillingsbeskrivelse

  • Saksbehandling innenfor innkjøpsområdet
  • Bestillerfullmakt, attestering av fakturaer og rekvisisjoner.
  • Bilagsbehandling av fakturaer
  • Kjøp av tjenester fra enkeltpersonforetak/selvstending næringsdrivende
  • Ansvarlig for BFEs rekvisitalager ved NFH bygget.
  • Ansvarlig for BFEs anleggsregnskap.
  • Medlem og sekretær i BFEs utstyrsutvalg