Personkort bilde

Roger B. Larsen

Fiskeriteknologi Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Det meste dreier seg om fangstteknologi i marint fiske; de utfordringer og muligheter som åpenbarer seg i et utfordrende felt. Gjennom mesteparten av min karriere har jeg arbeidet opp mot å videreutvikle fangstteknologi mot "ansvarlig fiske" og med en målsetting om å utvikle teknikker som kan komme fiskere (uansett verdenshjørne) til gode. Spennvidden innenfor dette blir alt fra modellering (simulering) til fullskala utprøving av nye teknikker. Feltene trål og line har blitt viet mest oppmerksomhet, men jeg har også arbeidet med prosjekter innenfor snurrevad, fiske med garn og tråling (i kommersiell skala) etter dyreplankton.

Mine erfaringer er for det meste hentet fra fisket langs norskekysten og i Barentshavet/ved Svalbard. Jeg har også hatt anledning til å arbeide med fangstteknologi i farvannene utenfor øst-Afrika, Australia (NSW, SA, TAS), øst-Grønland, Alaska (Beringhavet) og Biskayabukta. 

Most of my time is dedicated to various areas inside capture techniques of marine fisheries, i.e. to utilize revealing challenges and possibities. My work has been focused on the development of "responsible fishing practices" for the benefit for fishers worldwide. The span inside this would be modeltesting to full scale trials in commercial fisheries. I've worked especially on trawl systems and longlines, but also with Danish seines, gillnets, pots and zooplankton trawl harvest (in commercial scale).

My experiences are mainly from fisheries along the Norwegian coast and the Barents Sea/along Spitzbergen. I've also had the opportunity to work with fishing gear trials outside Mocambique, Australia (NSW, SA, TAS), East Greenland, Alaska (the Bering Sea) and in the Bay of Biscay.          

Ansvarlig for undervisning i fangstteknologi på kurset FSK-2020 Bærekraftig fiskeri, ansvarlig for 50% av undervisning på kurset BIO-3556 Fishery Biology and Harvest Technology ( og ansvarlig for kurset MTE-3001 Fartøyteknologi (p.t. utsatt)).  Koordinator for FSK-2020.

Lecturing and responsible for the fishries techology section of the course FSK-2020 Sustainable fisheries (given in Norwegian), giving 50% of the lectures on the course BIO-3556 Fisheris biology and harvest technology (and responsible for the course MTE-3001 Fishing vessel technology (p.t. on hold)). Currently co-ordinator of FSK-2020.  

 

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Brcic, Jure; Sistiaga, Manu; Cerbule, Kristine; Nielsen, Kåre Nolde; Jacques, Nadine; Lomeli, Mark Joseph Max; Tokac, Adnan; Cuende, Elsa. Can vertical separation of species in trawls be utilized to reduce bycatch in shrimp fisheries?. PLOS ONE 2021; Volum 16 (3). ISSN 1932-6203.s 1 - 17.s doi: 10.1371/journal.pone.0249172.

 • Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Santos, Juan; Gjøsund, Svein Helge. Quantification of gear inflicted damages on trawl-caught haddock in the Northeast Atlantic fishery. Marine Pollution Bulletin 2020; Volum 157. ISSN 0025-326X.s doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111366.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Jacques, Nadine; Kubowicz, Stephan; Cerbule, Kristine; Su, Biao; Larsen, Roger B.; Vollstad, Jørgen. The effect of long-term use on the Catch efficiency of Biodegradable gillnets. Marine Pollution Bulletin 2020; Volum 161 (B). ISSN 0025-326X.s 1 - 11.s doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111823.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Gjøsund, Svein Helge; Jacques, Nadine; Santos, Juan. Catch pattern and size selectivity for a gear designed to prevent fish injuries during the capture process in a North-East Atlantic demersal trawl fishery. Regional Studies in Marine Science 2020; Volum 40. ISSN 2352-4855.s doi: 10.1016/j.rsma.2020.101525.

 • Standal, Dag; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.. Governance implications for the implementation of biodegradable gillnets in Norway. Marine Policy 2020; Volum 122. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.104238.

 • Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Gjøsund, Svein Helge. Effect of gear design on catch damage on cod (Gadus morhua) in the Barents Sea demersal trawl fishery. Food Control 2020; Volum 120. ISSN 0956-7135.s doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107562.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu. Size selectivity and catch efficiency of bottom trawl with a double sorting grid and diamond mesh codend in the North-east Atlantic gadoid fishery. Fisheries Research 2020; Volum 231. ISSN 0165-7836.s doi: 10.1016/j.fishres.2020.105647.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Comparison of fishing efficiency between biodegradable gillnets and conventional nylon gillnets. Fisheries Research 2019; Volum 213. ISSN 0165-7836.s 67 - 74.s doi: 10.1016/j.fishres.2019.01.003.

 • Araya-Schmidt, Tomas; Olsen, Leonore; Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.; Winger, Paul D.. Alternative bait trials in the Barents Sea snow crab fishery. PeerJ 2019; Volum 7 (5). ISSN 2167-8359.s doi: 10.7717/peerj.6874.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse. Quantification of bell-shaped size selectivity in shrimp trawl fisheries using square mesh panels and a sorting cone after a Nordmøre grid. PLOS ONE 2019; Volum 14 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0222391.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse. Effect of three different codend designs on the size selectivity of juvenile cod in the Barents Sea shrimp trawl fishery. Fisheries Research 2019; Volum 219. ISSN 0165-7836.s doi: 10.1016/j.fishres.2019.105337.

 • Jacques, Nadine; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Brčić, Jure; Gökçe, Gökhan; Brinkhof, Jesse. Can a large-mesh sieve panel replace or supplement the Nordmøre grid for bycatch mitigation in the northeast Atlantic deep-water shrimp fishery?. Fisheries Research 2019; Volum 219. ISSN 0165-7836.s doi: 10.1016/j.fishres.2019.105324.

 • Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Veiga-Malta, Tiago. Effect of a quality-improving codend on size selectivity and catch patterns of cod in bottom trawl fishery. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019; Volum 76 (11). ISSN 0706-652X.s 2110 - 2120.s doi: 10.1139/cjfas-2018-0402.

 • Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan; Santos, Juan. The effect of Nordmøre grid length and angle on codend entry of bycatch fish species and shrimp catches. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019; Volum 76 (2). ISSN 0706-652X.s 308 - 319.s doi: 10.1139/cjfas-2018-0069.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Olsen, Leonore; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan. Combination of a sorting grid and a square mesh panel to optimize size selection in the North-East Arctic cod (Gadus morhua) and redfish (Sebastes spp.) trawl fisheries. (Sammendrag: https://academic.oup.com/icesjms/advance-article-abstract/doi/10.1093/icesjms/fsx231/4780188?redirectedFrom=fulltext) ICES Journal of Marine Science 2018; Volum 75 (3). ISSN 1054-3139.s 1105 - 1116.s doi: 10.1093/icesjms/fsx231.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Santos, Juan. Catch and release patterns for target and bycatch species in the Northeast Atlantic deep-water shrimp fishery: Effect of using a sieve panel and a Nordmøre grid. PLOS ONE 2018; Volum 13 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0209621.

 • Brinkhof, Jesse; Olsen, Stein Harris; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. Sequential codend improves quality of trawlcaught cod. PLOS ONE 2018; Volum 13:e0204328 (10). ISSN 1932-6203.s 1 - 14.s doi: 10.1371/journal.pone.0204328.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Tatone, Ivan. Catch Efficiency of Groundgears in a Bottom Trawl Fishery: A Case Study of the Barents Sea Haddock. Marine and Coastal Fisheries 2018; Volum 10 (5). ISSN 1942-5120.s 493 - 507.s doi: 10.1002/mcf2.10048.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Olsen, Leonore; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan. Size selectivity and length-dependent escape behaviour of haddock in a sorting device combining a grid and a square mesh panel. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018; Volum 76 (8). ISSN 0706-652X.s 1350 - 1361.s doi: 10.1139/cjfas-2017-0461.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Tatone, Ivan; Brinkhof, Jesse. Size selection of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery with a newly developed double steel grid system. Fisheries Research 2018; Volum 201. ISSN 0165-7836.s 120 - 130.s doi: 10.1016/j.fishres.2018.01.021.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Grimaldo, Eduardo. Bycatch reduction in the Norwegian deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery with a double grid selection system. Fisheries Research 2018; Volum 208. ISSN 0165-7836.s 267 - 273.s doi: 10.1016/j.fishres.2018.08.007.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Fishing efficiency of biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets used in Norwegian cod (Gadus morhua)and saithe (Pollachius virens)fishery.. ICES Journal of Marine Science 2018. ISSN 1054-3139.s doi: 10.1093/icesjms/fsy108.

 • Knutsen, Tor; Hosia, Aino; Falkenhaug, Tone; Skern-Mauritzen, Rasmus; Wiebe, Peter H.; Larsen, Roger B.; Aglen, Asgeir; Berg, Erik. Coincident mass occurrence of gelatinous zooplankton in Northern Norway. Frontiers in Marine Science 2018; Volum 5. ISSN 2296-7745.s doi: 10.3389/fmars.2018.00158.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Olsen, Stein Harris. Assessing the impact of buffer towing on the quality of Northeast Atlantic cod (Gadus morhua) caught with a bottom trawl. Fisheries Research 2018; Volum 206. ISSN 0165-7836.s 209 - 219.s doi: 10.1016/j.fishres.2018.05.021.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brcic, Jure; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan. Could green artificial light reduce bycatch during Barents Sea Deep-water shrimp trawling?. Fisheries Research 2018; Volum 204. ISSN 0165-7836.s 441 - 447.s doi: 10.1016/j.fishres.2018.03.023.

 • Blanchet, Marie-Anne; Acquarone, Mario; Biuw, Martin; Larsen, Roger B.; Nordøy, Erling Sverre; Folkow, Lars. A life after research? First release of harp seals (Phoca groenlandica) after temporary captivity for scientific purposes. Aquatic Mammals 2018; Volum 44 (4). ISSN 0167-5427.s 343 - 356.s doi: 10.1578/AM.44.4.2018.343.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan; Langård, Lise. New approach for modelling size selectivity in shrimp trawl fisheries. (Fulltekst: https://academic.oup.com/icesjms/article-abstract/75/1/351/3952607?redirectedFrom=fulltext ICES Journal of Marine Science 2018; Volum 75 (1). ISSN 1054-3139.s 351 - 360.s doi: 10.1093/icesjms/fsx117.

 • Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo. Escape rate for cod (Gadus morhua) from the codend during buffer towing. ICES Journal of Marine Science 2018; Volum 75 (2). ISSN 1054-3139.s 805 - 813.s doi: 10.1093/icesjms/fsx200.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo. Improving catch efficiency by changing ground gear design: Case study of Northeast Atlantic cod (Gadus morhua) in the Barents Sea bottom trawl fishery. Fisheries Research 2017; Volum 186. ISSN 0165-7836.s 269 - 282.s doi: 10.1016/j.fishres.2016.10.008.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan; Langård, Lise. Performance of the Nordmøre grid in shrimp trawling and potential effects of guiding funnel length and light stimulation. Marine and Coastal Fisheries 2017; Volum 9 (1). ISSN 1942-5120.s 479 - 492.s doi: 10.1080/19425120.2017.1360421.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. The effect of semi-pelagic trawling on american plaice (hippoglossoides platessoides) by-catch reduction in the northeast arctic shrimp fishery. Journal of Ocean Technology 2017; Volum 12 (2). ISSN 1718-3200.s 60 - 75.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan. Size selection of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in the Norwegian bottom trawl fishery with a newly developed double grid system. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 2017; Volum 49. ISSN 0250-6408.s 39 - 48.s doi: 10.2960/J.v49.m715.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan. Improving release efficiency of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) in the Barents Sea demersal trawl fishery by stimulating escape behaviour.. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2017; Volum 75 (3). ISSN 0706-652X.s 402 - 416.s doi: 10.1139/cjfas-2017-0002.

 • Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur. Predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square mesh codends for demersal seining: A simulation-based approach. Fisheries Research 2016; Volum 184. ISSN 0165-7836.s 36 - 46.s doi: 10.1016/j.fishres.2015.07.015.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. Trawl Selectivity in the Barents Sea Demersal Fishery. (Fulltekst: http://www.intechopen.com/books/fisheries-and-aquaculture-in-the-modern-world/trawl-selectivity-in-the-barents-sea-demersal-fishery INTECH 2016 ISBN 978-953-51-2686-7.s 69 - 94.s doi: 10.5772/63019.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Tatone, Ivan; Onandia, Inigo. Size selection of redfish (Sebastes spp.) in a double grid system: Estimating escapement through individual grids and comparison to former grid trials. Fisheries Research 2016; Volum 183. ISSN 0165-7836.s 385 - 395.s doi: 10.1016/j.fishres.2016.07.013.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. The effect of sweep bottom contact on the catch efficiency of haddock (Melanogrammus aeglefinus). Fisheries Research 2016; Volum 179. ISSN 0165-7836.s 302 - 307.s doi: 10.1016/j.fishres.2016.03.016.

 • Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Herrmann, Bent; Hansen, Kurt; Larsen, Roger B.. HOW DO DIFFERENCES IN SEINE ROPE LAYOUT PATTERN AND HAUL-BACK PROCEDURES AFFECT THE EFFECTIVENESS FOR DEMERSAL SEINING?. Shaker Verlag 2015 (9) ISBN 978-3-8440-3955-9. ISSN 0945-0874.s 151 - 161.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency: A study based on the Northeast arctic cod (Gadus morhua) trawl fishery. Fisheries Research 2015; Volum 167. ISSN 0165-7836.s 164 - 173.s doi: 10.1016/j.fishres.2015.01.015.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Development of catch control devices in the Barents Sea cod fishery. Fisheries Research 2014; Volum 155. ISSN 0165-7836.s 122 - 126.s doi: 10.1016/j.fishres.2014.02.035.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Nielsen, Kåre Nolde. Size selectivity of redfish (Sebastes spp.) in the Northeast Atlantic using grid-based selection systems for trawls. Aquatic Living Resources 2013; Volum 26 (2). ISSN 0990-7440.s 109 - 120.s doi: 10.1051/alr/2013051.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Nielsen, Kåre Nolde; Grimaldo, Eduardo. Understanding sorting grid and codend size selectivity of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Fisheries Research 2013; Volum 146. ISSN 0165-7836.s 59 - 73.s doi: 10.1016/j.fishres.2013.04.004.

 • Nguyen, Hai Phong; Larsen, Roger B.. Effect of codend mesh size increases on the size selectivity of commercial species in a small mesh bottom trawl fishery. Journal of Applied Ichthyology 2013; Volum 29 (4). ISSN 0175-8659.s 762 - 768.s doi: 10.1111/jai.12177.

 • Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Nielsen, Kåre Nolde; Larsen, Roger B.. Understanding the Size Selectivity of Redfish (Sebastes spp.) in North Atlantic Trawl Codends. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 2012; Volum 44. ISSN 0250-6408.s 1 - 13.s doi: 10.2960/J.v44.m680.

 • Grimaldo, Eduardo; Gjøsund, Svein Helge; Leifer, Ira; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik; Basedow, Sünnje Linnéa. Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvester. Fisheries Research 2011; Volum 107 (1-3). ISSN 0165-7836.s 147 - 158.s doi: 10.1016/j.fishres.2010.10.018.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Nielsen, Kåre Nolde; Larsen, Roger B.. Understanding limits to cod and haddock separation using size selectivity in a multispecies trawl fishery: an application of FISHSELECT. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2011; Volum 68 (5). ISSN 0706-652X.s 927 - 940.s doi: 10.1139/F2011-017.

 • Nguyen, Hai Phong; Larsen, Roger B.; HOANG, HONG H.. “Trash Fish” in a Small Scale Fishery: a Case Study of Nha Trang Based Trawl Fishery in Vietnam. Asian Fisheries Science 2011; Volum 24 (4). ISSN 0116-6514.s 387 - 396.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Nielsen, Kåre N; Larsen, Roger B.. Understanding limits to cod and haddock separation using size selectivity in a multispecies trawl fishery: an application of FISHSELECT. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2011; Volum 68 (5). ISSN 0706-652X.s 927 - 940.s doi: 10.1139/F2011-017.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.. Assessment of dual selection in grid based selectivity systems. Fisheries Research 2010; Volum 105 (3). ISSN 0165-7836.s 187 - 199.s doi: 10.1016/j.fishres.2010.05.006.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. Investigation of the paired-gear method in selectivity studies. Fisheries Research 2009; Volum 97 (3). ISSN 0165-7836.s 196 - 205.s doi: 10.1016/j.fishres.2009.02.002.

 • Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Niels; Breen, Mike. Selectivity and escape percentages during three phases of the towing process for codends fitted with different selection systems. Fisheries Research 2009; Volum 95 (2-3). ISSN 0165-7836.s 198 - 205.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.. Size selectivity patterns in the North-east Arctic cod and haddock fishery with sorting grids of 55, 60, 70 and 80 mm. Fisheries Research 2008; Volum 93 (1-2). ISSN 0165-7836.s 195 - 203.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Evaluation of codends with sorting grids, exit windows, and diamond meshes: Size selection and fish behaviour. Fisheries Research 2008; Volum 91 (2-3). ISSN 0165-7836.s 271 - 280.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. Improved catch on cod (Gadus morhua), haddock (Melanogrammus aeglefinus) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) with a new hauling technique in the Norwegian mechanized bottom longline fishery. Fisheries Research 2008; Volum 94 (2). ISSN 0165-7836.s 160 - 165.s doi: 10.1016/j.fishres.2008.04.008.

 • Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Holst, R.. Exit Windows as an alternative selective system for the Barents Sea Demersal Fishery for cod and haddock. Fisheries Research 2007; Volum 85 (3). ISSN 0165-7836.s 295 - 305.

 • Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Niels. Evaluation of the escape of fish at depth, duringhaul back and at surface from a diamond-mesh codend, a codend with exit windows and a codend fittedwith a sorting grid. Fisheries Research 2007; Volum 95 (2-3). ISSN 0165-7836.s 198 - 205.

 • Albert, Ole Thomas; Harbitz, Alf; Larsen, Roger B.; Karlsen, Karl-Erik. Spatial structure and encounter rate of Greenland halibut in front of bottom-trawls. FAO Fisheries Proceeding 2006 (3/2). ISSN 1813-3940.s 147 - 151.

 • Grimaldo, Eduardo Vela; Larsen, Roger B.. The Cosmos grid: A new design for reducing by-catch in the Nordic Shrimp Fishery. Fisheries Research 2005; Volum 76. ISSN 0165-7836.s 187 - 197.

 • Fonseca, P; Campos, A; Larsen, Roger B.; Borges, TC; Erzini, K. Using a modified Nordmore grid for by-catch reduction in the Portuguese crustacean-trawl fishery. Fisheries Research 2005; Volum 71. ISSN 0165-7836.

 • Fonseca, P; Campos, A; Mendes, B; Larsen, Roger B.. Potential use of a Nordmore grid for by-catch reduction in a Portuguese bottom-trawl multispecies fishery. Fisheries Research 2005; Volum 73. ISSN 0165-7836.

 • Broadhurst, Matt K.; McShane, Paul E.; Larsen, Roger B.. Effects of twine diameter and mesh size in body of prawn trawls on bycatch in Gulf of St. Vincent, Australia. Fishery Bulletin 2000. ISSN 0090-0656.s 463 - 473.

 • Gray, Charles A.; Larsen, Roger B.; Kennelly, Steven J.. Use of transpaernt netting to improve size selectivity and reduce bycatch in fish seine nets. Fisheries Research 2000; Volum 45 (3). ISSN 0165-7836.s 155 - 166.

 • Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.; Kennelly, Steven J.; McShane, Paul E.. Use and success of composite square-mesh codends in reducing bycatch and in improving size-selectivity of prawns in Gulf St. Vincent, South Australia. Fishery Bulletin 1999; Volum 97. ISSN 0090-0656.s 434 - 448.

 • Larsen, Roger B.; Isaksen, Bjørnar. Size selectvity of rigid sorting grids in bottom traws for Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus). ICES Marine Science Symposia 1993; Volum 196. ISSN 0906-060X.s 178 - 182.

 • Larsen, Roger B.; Kristjansson, Joel; Marteinsson, Jon Einar. Vertical size distribution of shrimps (Pandalus boerealis) in the water column 0 to 8 m off the seabed. ICES Marine Science Symposia 1993; Volum 196. ISSN 0906-060X.s 207 - 210.

 • Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.; Karlsen, Ludvig. Reduction of fish by-catch in shrimp trawl using a rigid separator grid in the aft belly. Fisheries Research 1992; Volum 13. ISSN 0165-7836.s 335 - 352.

 • Larsen, Roger B.. Nedbrytbar plast kan stoppe plastforsøpling fra fiskeri. 2021.

 • Larsen, Roger B.. A new Centre for Research-based Innovation – Dsolve (development of biodegradable plastics in marine applications – Innovations for fisheries and aquaculture). Havforskningsmøte med Brasil 2021-03-08 - 2021-03-08 2021.

 • Larsen, Roger B.. Fangst og produksjon av fisk uten skadelig plast. Peter Hjort Seminar 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.

 • Larsen, Roger B.. En framtid uten skadelig plast i fiskeriene. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Vi skal bekjempe marin plastforsøpling. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Det er plast overalt. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst. Nor-Fishing digiatl 2020 2020-08-18 - 2020-08-20 2020.

 • Borit, Melania; Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Vil heise opp juksa som redskap. 2020.

 • Borit, Melania; Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Nå skal et nytt prosjekt se på kvalitet og sikkerhet i juksaflåten. 2020.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo. «Tidsinnstilt» plast skal ta spøkelsesfisket og mikroplasten ved roten. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Alsvågmann forsker på nedbrytbar plast. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Nye materialer skal redusere skader fra fiskeriene. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Vi er bare i startfasen. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Tar grep for å sikre dyrevelferden i havet: - Forferdelige tragedier under vann. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Plast i fiskeredskap, fra nytte til fortvilelse. 2020.

 • Larsen, Roger B.; He, Pingguo; Sala, Antonello. Evaluation of Trawl Groundgear for Efficiency, Bycatch and Impact on the Seabed. 2019; Volum 1 (Issue 61). ISSN 2618-1371.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet. (Fulltekst: https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=69257 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Vil ha kontakt med skippere. (Fulltekst: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Vil-ha-kontakt-med-skippere 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue fiskeskippere. 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (Fulltekst: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4841/Forskere-vil-ha-kontakt-med-skippere-i-Barentshavet-1 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (Fulltekst: https://framsenteret.no/2019/10/forskere-vil-ha-kontakt-med-skippere-i-barentshavet/ 2019.

 • Larsen, Roger B.. Vil gjera rekefiske meir miljøvennleg. (https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=588206) 2018.

 • Larsen, Roger B.. Bedre fangstmetoder kan gi reke-eventyr: Norge kan tene milliarder. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Rekefisket skal bli mer miljøvennlig.. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Får 20 millioner for å forske på mer miljøvennlig rekefiske. Ny metode skal sikre færre yngel i reketrålen, og dermed berge sårbare fiskearter.. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Tester ut nye måter å fiske reke på. Målet er å gjøre rekefisket mer effektivt og mer bære kraftig. 2018.

 • Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Olsen, Stein Harris; Sistiaga, Manu Berrondo. Buffer towing – Consequences for catch quality and size selectivity. ICES WGFTFB 2018-06-04 - 2018-06-08 2018.

 • Brinkhof, Jesse; Olsen, Stein Harris; Ólafur, Ingólfsson; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. Improving catch quality with a dual sequential codend-and its effect on size selectivity. ICES WGFTFB 2018-06-04 - 2018-06-08 2018.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Comparison of fishing efficiency between biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets in the cod (Gadus morhua) fishery in northern Norway.. ICES Annual Science Conference 2018-09-24 - 2018-09-27 2018.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. COMPARISON OF FISHING EFFICIENCY BETWEEN BIODEGRADABLE PBSAT GILLNETS AND CONVENTIONAL NYLON (PA) GILLNETS. ICES annual meeting of theworking group on Fisheries Technology and Fish behaviour 2018-06-04 - 2018-06-09 2018.

 • Larsen, Roger B.. Ikke til å tro at fiskere får seg til å dumpe søppelsekker som denne. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Om tre år skal rekefiskerne få bedre økonomi. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Tenker store tanker i tanken. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Rekeredskapene skal utvikles. 2017.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo. Reketrålforsøk i Hopendjupet med F/F «Helmer Hanssen» i perioden 24.02. – 06.03. 2017. Tokt rapport.. 2017.

 • Larsen, Roger B.. A presentation of the idea behind the topic group “Groundgear”. FAO/ICES FTFB WG Meeting 2017-04-03 - 2017-04-07 2017.

 • Larsen, Roger B.. Groundgears and trawl systems used in the North East Atlantic (i.e. by the Norwegian deep sea trawl fleet).. FAO/ICES FTFB WG Meeting 2017-04-03 - 2017-04-07 2017.

 • Blanchet, Marie-Anne; Acquarone, Mario; Biuw, Martin; Larsen, Roger B.; Nordøy, Erling Sverre; Folkow, Lars. First release of harp seals after temporary captivity for research purposes. 22nd Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals 2017-10-22 - 2017-10-27 2017.

 • Larsen, Roger B.. Forsknings-offensiv på reketrål. 2016.

 • Larsen, Roger B.. Effort to minimize unwanted bycatches in the northeast Atlantic trawl fisheries: A brief review of 40 years’ research and current status. Symposium and Working Group meeting (ICES) 2016-04-25 - 2016-04-29 2016.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Further experiments with LED-lights along the fishing line to reduce the by-catch of juvenile fish in the Norwegian shrimp trawl fishery. 2016.

 • Herrmann, Bent; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt; Grimaldo, Eduardo. How do differences in seine rope layout pattern and haul-back procedures affect the effective fishing area for demersal seining?. ICES WGFTFB 2015 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Larsen, Roger B.. Pinkfarbener Schleim treibt im Arktischen Ozean. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Invasão de gosma cor-de-rosa na costa da Noruega intriga cientistas. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Norway: Purple 'jellyfish slime' coats northern fjord. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Mystisk rosa slim i fjorden bekymrer fiskerne Studenter gjorde mystisk avsløring.. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Har funnet forklaringen på mystisk rødt slim i havet i Troms. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Fant noe helt nytt da vi undersøkte det røde slimet. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Mystisk rødt slim dekker millioner av kubikkmeter i fjorden. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Rødt slim plager fiskerne. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Tokt skal se på torsk, reker og snøkrabber. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Torsken er åpenbart lenger øst enn i fjor. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Ber direktoratet droppe LED-lys og utslippshull.. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Trålsekk kan løse snøkrabbegåte. 2015.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. Information Session about Norwegian Longlining (7 min.). 2015.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse; Hoel, Jahn. The Long and the Short of longlines. Information Session provides insight into Norwegian Cod Fishery.. 2015.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.. Does LED-lights along the fishing line affect the by-catch of juvenile fish in the Norwegian shrimp trawl fishery?. 2015.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. New approaches to by-catch reduction in bottom trawling for shrimp Pandalus borealis. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Herrmann, Bent; Hansen, Kurt; Larsen, Roger B.. The Physical Behaviour of Seine Ropes for Evaluating Demersal Seine Fishing. • ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering 2015-05-31 - 2015-06-05 2015.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Vollstad, Jørgen; Herrmann, Bent. Use of semi-pelagic trawling for reducing bycatch in shrimp trawls. Trials onboard R/V Johan Ruud 02-06 February 2015. 2015 ISBN 978-82-14-05883-3.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Tatone, Ivan; Onandia, Inigo. Size selection of redfish (Sebastesspp.) in a double grid system: quantifying the escapement through individual grids and comparisons with former grid trials in Norway.. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent. Improving the catch efficiency for cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) during bottom trawling in the Barents Sea. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery. 2014 ISBN 978-82-14-05730-0.

 • Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Technical Evaluation of Fishery Project in the Red Sea State of Sudan: A project sponsored by the Norwegian Embassy in Khartoum. 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Semi-pelagic trawling in the Barents Sea Demersal cod fishery. Hampidjam Flume Tank Workshop 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Catch control devices in the Barents Sea demersal trawl fishery. Hampidjam Flume Tank Workshop 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur Arnar. Quantifying Size Selection of Cod (Gadus morhua) in Square Mesh Codends for Demersal Seining: a Simulation-based Approach. 2014 ISBN 978-82-14-05774-4.

 • Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Isaksen, Bjørnar; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar. Understanding and predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square-mesh codends for Danish seining: a simulation-based approach. Annual ICES-FAO meeting of the Working Group on Fisheries Technology and Fish Behaviour (WGFTFB) 2014-05-04 - 2014-05-09 2014.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effects in Catch Efficiency As Consequence of lifting the Sweeps in the Northeast Arctic Gadoid Bottom Trawl Fishery (Foredrag Quebek 2014). Annual meeting of the American Fisheries Society 2014-08-17 - 2014-08-21 2014.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery. (SINTEF report 2014). 2014 ISBN 978-82-14-05730-0.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.. Semi-circle plate spreading gear. ICES FTFBWG meeting 2014-05-05 - 2014-05-09 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Gjøsund, Svein Helge. Effect of lifting panel on grid based selectivity. ICES-FAO Fisheries Technology and fish Behaviour Working Group (FTFBWG) 2014-05-05 - 2014-05-09 2014.

 • Larsen, Roger B.; Lilleng, Dagfinn; Breen, Michael; Tatone, Ivan; Josefsen, Thorvald. Seleksjon i torsketrål med 4-panels seksjon og ny type sorteringsrist sammenlignet mot standard Enkel-rist (stål) i 2 panels seksjon. 2013.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Olsen, fredrik. MultiSEPT - Full scale tests of the semicircular spreading gear (SCSG). 2013 ISBN 978-82-14-05578-8.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Selection and catch control in the mid-water trawl fisheries for cod. Workshop om New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling. 2013-10-01 - 2013-10-02 2013.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. MultiSEPT - Full scale tests of the semicircular spreading gear (SCSG). 2013 ISBN 978-82-14-05578-8.

 • Larsen, Roger B.. Sorteringsrister som brukes idag, forsøk og resultater spesielt i torsketrålfisket, tekniske spesifikasjoner og utfordringer. Kurs for Kystvaktens Kompetansesenter 2013-04-11 - 2013-04-11 2013.

 • Larsen, Roger B.. Seleksjon i trålfisket, vanlige teknikker og basis om seleksjon. Kurs for Kystvaktens Kompetansesenter 2013-04-11 - 2013-04-11 2013.

 • Larsen, Roger B.. Rapport utarbeidet på forespørsel fra Hammerfest Tingrett vedrørende straffesak. 2013.

 • Tatone, Ivan; Larsen, Roger B.. Råstoffkvalitet på garnfanget fisk. 2012.

 • Larsen, Roger B.. Norwegian fisheries, how we harvest the marine stocksand examples of research areas. Norsk-russisk høstuniversitetet 2012-09-19 - 2012-09-19 2012.

 • Larsen, Roger B.. Bruker-erfaringer og seleksjonsforsøk med sorteringsrist i torsketrål i perioden 20.11.-04.12. 2012. Teknisk arbeidsgruppe for trål 2012-12-11 - 2012-12-12 2012.

 • Larsen, Roger B.. Redskapsutvikling i fiskeflåten: Trål og torskefiskeriene. FishTech 2012-09-24 - 2012-09-25 2012.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Bolle, Øyvind. Pilotanlegg med integrert helautomatisk linehalersystem (ALH) for et 15 meters kystfartøy. Sluttrapport FHF 900411. 2012.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. MV "Ingvaldson" on longline fishery. 2012.

 • Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.. Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet.. 2011 ISBN 978-82-14-05201-5.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Skal hindre ukontrollerte gigafangster. 2011.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.. Utvikling av fangstbegrensende innretninger for flytetrålfisket. Resultater fra småskala forsøk i prøvetanken (06.-09. april 2011) i Hirtshals og fullskala forsøk ombord F/F Jan Mayen (12.-19. mai 2011). 2011 ISBN 978-82-14-05206-0.

 • Larsen, Roger B.. Status and expected changes of the harvest techniques in the northern marine fisheries. TEAM-Fish Workshop 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.

 • Larsen, Roger B.. Harvest technology in the Norwegian Marine fisheries and recent research areas. Student exchange Murmansk-Tromsø 2011-09-05 - 2011-09-09 2011.

 • Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.. Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold. 2011.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. Pelagisk partråling etter hyse på kysten av Øst-Finnmark for flåten under 15 meter Er flytetrål et alternativ til fløytline for selektivt fiske for flåten under 15 meter?. 2011.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Sammenligning av tre halemetoder i autolinefisket. betydning for effektivitet, HMS og kvalitet på fisk. 2010.

 • Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik. Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach. 2010 ISBN 978-82-14-04949-7.

 • Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik. Field demostration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.)harvesting approach. 2010 ISBN 978-82-14-04949-7.

 • Sistaga, Manu; Larsen, Roger B.. Initial tests to study the size selective ability of a 135 mm T90 codend in the Norwegian bottom trawl gadoid fishery. 2010.

 • Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; Margeirsson, Svein; Pol, Mike; Rindahl, Lasse; Thomsen, Bjarti; Vidarsson, Jonas. Hooked on Longline; Proceedings from a workshop on longlining in Reykjavik October 19th and 20th 2010. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2bnCSLm2hBSoLzDLCYfp3bk%2bbQdrmT2Ku%2f9LHZx%2fid94%3d&docid=0f6a04b80dd534b20a1f26d20e3cf1d33 2010 (39/2010) ISBN 978-82-7251-819-5. ISSN 1890-579X.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Utvikling av et kystfartøy under 15 meter med helautomatisk integrert linehaler. 2010.

 • Larsen, Roger B.. University of Tromso, Faculty BFE and recent projects. Meeting on fisheries technology 2010-11-23 - 2010-11-23 2010.

 • Larsen, Roger B.. Sorteringsristens betydning for et mer skånsomt fiske – Nye fiskemetoder og bifangstproblematikken. Forskningsmaraton Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-24 2010.

 • Larsen, Roger B.. Development of new hauling systems. Hooked on longline 2010-10-19 - 2010-10-20 2010.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Størrelsesseleksjon i linefiskeriet etter hyse som en konsekvens av agntype. FHF-prosjekt 900298. 2010.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar. Kartlegging av brukerorienterte FoU-behovfor videreutvikling av kystlinefisket FHF prosjekt 900442. 2010.

 • Larsen, Roger B.. Strategi for arbeid med fiskeriteknologi - redskapsteknologi. Møte med FHF Styret i teknologiforum 2009-01-21 - 2009-01-21 2009.

 • Tatone, Ivan; Larsen, Roger B.. A pilot study using Norwegian hooks in the Adriatic longline fishery. FAO working group on fish technology and fish behaviour 2009-05-12 - 2009-05-22 2009.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. How Three Different Hauling Techniques Influence Retention Proportions Of Fish In The Norwegian Mechanized Longline Fisheries. Annual meeting ICES WGFTFB 2009-05-18 - 2009.

 • Larsen, Roger B.. Projects and further co-operations. Workshop 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Larsen, Roger B.. Rapport fra forskeropphold ved AZTI tecnalia San Sebastian Spania 2007-2008. 2008.

 • Larsen, Roger B.. Kan få alternativ til sorteringsrista. 2008.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. A comparison of hauling efficiency between traditional coastal and mechanized longline fishery in Norway using conventional and automatic de-hooking techniques. Nor-Fishing Technology Conference 2008 2008-08-11 - 2008.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.. Size selectivity patterns in the North-east Arctic cod andhaddock fishery with sorting grids of 55, 60, 70 and 80 mm. Nor-Fishing Technlogy Conference 2008 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.. A new hauling technique in the Norwegian mechanized bottom longline fishery improves the catch efficiency and the working conditions for the crew. Nor-fishing technology conference 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. A new hauling technique in the Norwegian mechanized bottom longline fishery improves the catch efficiency and the working conditions for the crew. NorFishing Technology Conference 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.. An overview of my College, my students and projects involving harvest technology. Trawl course 2007-10-28 - 2007-10-28 2007.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 159820 “Selectivity and by-catches in the northern trawl fisheries for shrimps and fish". 2007.

 • Larsen, Roger B.. New hauling method improves efficiency in longlining. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Success for new longline hauling system. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Nye tider for linefiskarar. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Hull i båten og håp for spillfor-tyggere. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Nytt dragesystem gir økt ressursutnytting. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments and minimum requirements. trawl course 2007-10-29 - 2007-10-29 2007.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo. Selectivity experiments in the Barents Sea trawl fishery using codends with conventional diamond mesh, sorting grids and escape panels and the importance of fish behaviour. Trawl course 2007-10-28 - 2007-10-28 2007.

 • Larsen, Roger B.. No pain - no gain?. Trawl course 2007-10-27 - 2007-10-27 2007.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Utvikling av ny fangstteknologi sett i lys av sikkerhet, komfort og lønnsomhet. Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass. 2007-11-26 - 2007-11-27 2007.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Improved hauling methods in long-lining for the Northeast Atlantic species cod (Gadus morhua), haddock (Melangrammus aeglefinus), and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Haddock 2007 2007-10-25 - 2007-10-26 2007.

 • Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo. Selectivity experiments in the Barents Sea trawl fishery using cod-ends with conventional diamond mesh, sorting grids and escape panels and discussion of possibleeffects. Nor-Fishing Technology Conference 2006 2006-08-07 - 2006-08-08 2006.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 153002/I10 “Studies on alternate techniques on selective fish and shrimp trawls”. 2006.

 • Larsen, Roger B.. Automatic longline hauler in a mechanized deepsea longline fishery (experiments with MV "Loran November-December 2006). 2006.

 • Larsen, Roger B.. Skillerist fortsatt best. 2006.

 • Larsen, Roger B.. Extreme behaviour I: Observations of harp seals feeding inside a shrimp trawl during towing at 330 m depth. 2005.

 • Larsen, Roger B.. Automatisk linehaler for kystlineflåten. FIBIV - Fiskerikonferansen i Bø i Vesterålen 2004-07-23 - 2004.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 161738/I20 “Testing and documentation of the Automatic longline hauler system”. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fish trawl experiments 2004. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Automatic longlinehauler. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Automatisk linehaler i kystlinefisket. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fiskerimetoder, atferd hos fisk og seleksjon i fiskeredskaper. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fra idé til suksess: Et eksempel på fruktbart samarbeid mellom lokale entreprenører, industri og forskningsmiljø (Automatisk Linehaler i kystlinefisket). Innovasjonskonferansen 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fiskemetoder, atferd hos fisk og seleksjon i fiskeredskaper. 2003.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo Vela. Sammenligning av to typer Normørsrist av plast i rekefisket ved Svalbard. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 149522/I20 “Automatic longline hauler system for the traditional coastal vessels”. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Trålfiske i Norge. Undervisningsmateriell og kursopplegg. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport på NT-prosjekt nr 3271/FP/P “Automatic longline hauler system for coastal vessels”. 2002.

 • Larsen, Roger B.; Nilssen, Einar Magnus. Erstatningsfartøy for F/F Johan Ruud � plattform for marin forskning og undervisning ved UiTø i fjord og kystnære farvann fram til 2035. 2002.

 • Engelstoft, J.; Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.; Rosing, M.; Zachariassen, K.. Studies of technical methods for secure shrimp fishery in the Redfish Box, East Greenland. Project report for the Nordic Strategy for the Environment and Fishereis. 2001.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Nå finnes det hjelp for fartøy som drukner i fisk. 2001.

 • Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn; Kolbeinshavn, A; Vollstad, Jørgen; Larsen, Roger B.. Selectivity experiments with 50 mm Flexigrid in a bottom trawl fishery for saithe. 2001.

 • Larsen, Roger B.. A short review of the development of modern trawling and by-catch reducing devices in the North-Atlantic shrimp fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.. On the selective mobile fisheries - An introduction to by-catch reducing trawls in the North East Atlantic fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.; Lilleng, Dagfinn; Angell, Snorre; Bertelsen, Bernt; Kolle, Jarle; Sagen, Tomas. Selectivity trials combining a 35 mm Sort-X sorting grid with a 100 mm cod-end mesh in the North Sea trawl fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn. The effects of combining 55 and 50 mm sorting grids (Sort-X type) with a 135 mm cod-end mesh in the (northern) saithe/pollack fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.. Modern trawling and by-catch reducing devices in the North Atlantic shrimp fisheries. Symposium 1999-09-08 - 1999-09-10 1999.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Bertelsen, Bernt; Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn. Selectivity trials combining sorting grids (Sort-X) of 45, 40 and 35 mm bar spacing and a 100 mm cod-end mesh in the North Sea trawlfisheries. 1999.

 • Larsen, Roger B.; Antonsen, Torbjørn. Otterboard fitted with a suction foil and support. 1999.

 • Maurstad, Erlend; Bertelsen, Bernt; Larsen, Roger B.. Preliminary results from selectivity experiments on hake(Merlucius hubbsi) by use of a rigid sorting grid Sort-X in fishtrawl. 1998.

 • Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.. Composite square-mesh codend to reduce by-catch - The Gulf of St. Vincent experience. INFOFISH International 1998 (2).s 55 - 59.

 • Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.; McShane, Paul E.; Kennelly, Steven J.. Industry adoption of selective gear in the Gulf of St. Vincent prawn-trawl fishery. Professional fisherman 1998 (3).s 22 - 24.

 • Larsen, Roger B.. The Southern Fish Trawl By-Catch Issue. 1998.

 • Larsen, Roger B.. Report from the sabbatical at NSW Research Institute, Cronulla – Sydney, Australia. 1998.

 • Larsen, Roger B.. An introduction to by-catch reducing trawls in the North East Atlantic fisheries. Fish-Africa97 1997-10-15 - 1997-10-18 1997.

 • Hafsteinsson, Magnus; Larsen, Roger B.. Abundance and distribution of shrimps in the Barents Sea and waters along Svalbard. Final report to the RCN. 1997.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell; Langedal, Gjermund; Jensvoll, Tormod. Selectivity experiments with two types of 19.0 mmsorting grates (Nordmöre-type) in shrimp trawls. 1997.

 • Larsen, Roger B.. Construction and descriptions of Sort-X and top-cover used during selectivity trials & examples of results obtained during 1994-1996 on different species of bottom fish. ICES WG Meeting 1996-04-15 - 1996-04-18 1996.

 • Larsen, Roger B.. Results with 55, 80 og 100 mm Sort-X on cod and haddock during 1995 and 1996 on fishing grounds along northern Norway. 1996.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments on board a factory trawler with 50 and 55 mm Sort-X sorting grids on red-fish (Sebatses mentella), haddock (Melanogrammus aeglefinus) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). 1996.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Gamst, Kjell; Maurstad, Erlend. Selectivity experiments using sorting grids with 45 mm, 40 mm and 35 mm bar spacing in the saithe (pollack) fisheries. 1996.

 • Larsen, Roger B.. Selective bottom trawl fisheries - investment for the future?. Nor-Fishing 1996 1996-08-15 - 1996-08-16 1996.

 • Larsen, Roger B.. Experiments with a new, larger type of fish/shrimp separator grid with comparisons to the standard Nordmöre grid. ICES WG Meeting 1996-04-15 - 1996-04-18 1996.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell. Selectivity experiments on Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) and red-fish (Sebatses spp.) with sorting grids (Sort-X) in bottom trawls. 1995.

 • Larsen, Roger B.. Development of bycatch reducing devices for trawls. INFOFISH International 1995; Volum 3.s 55 - 59.

 • Isaksen, Bjørnar; Lisovsky, Stanislav; Larsen, Roger B.; Sakhnoe, Vladimir. Results from joint russian-norwegian selectivity experiments on cod (Gadus morhua L.) in the Barents Sea with 55 mm sorting grid systems 15-26 September 1995. 1995.

 • Maurstad, Erlend; Larsen, Roger B.. Initial experiments with a new and large type of fish/shrimp separator grid. 1995.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell. Experiments on saithe (Pollachius virens) with 50 mm sorting gids (Sort-X) combined with 100 mm codend. 1995.

 • Larsen, Roger B.. Lecture notes I-IV on sustainable and responsible fisheries (fishing methods, fish behaviour, selectivity & regulations). 1994.

 • Larsen, Roger B.. Otter boards with suction foil. Experiments in the North Sea Center flumetank. 1994.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.; Soldal, Aud V.. Selectivity and survival in the cod fisheries. Final report on project 1902-2100.049. 1994.

 • Larsen, Roger B.; Isaksen, Bjørnar. Trials with the Nordmöre grid on fishing grounds along Svalbard islands during November and December 1992. 1993.

 • Larsen, Roger B.. Technical manual on the Sort-X system for size selective fishing with bottom trawls. 1993.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments with 50 mm Sort-X for red-fish, Greenland halibut and saithe. Trials with R/V "Jan Mayen" August 1993. 1993.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Size selectivity for shallow water shrimps by using a rigid metal grid in the aft and top section of the trawl. Experiments performed along the Mocambiquan coast 9-24 February 1993, on board the commercial shrimp trawler "Arpem IV". 1993.

 • Larsen, Roger B.; Schultz, Bjarne. Sorting grid in bottom trawls (50 mm Sort-X) combined with 100 mm codend. 1993.

 • Larsen, Roger B.. A short history on the development of the Sort-X system for size selectivity of fish. Newfoundland and Nova Scotia Mobile Gear Selectivity Workshop 1992-04-27 - 1992-04-28 1992.

 • Larsen, Roger B.; Lisovsky, Stanislav; Isaksen, Bjørnar; Sakhnoe, Vladimir; Marteinsson, Jon Einar. Experiments with Sorting Grid (Sort-X) made by Russian and Norwegian Trawlers in July 1992. Report to the Mixed Norwegian-Russian Fishery Commission, 21th Session. 1992.

 • Larsen, Roger B.. New technologies - Size selectivity in trawls and Danish seines. Nor-Fishing 1992 1992-08-12 - 1992-08-12 1992.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments using a 55 mm sorting grid in bottom fish trawls. EEC Workshop on Codend Selectivity 1991-06-01 - 1991-06-02 1991.

 • Larsen, Roger B.. Progress in the development of the Sort-X system for size selectivity of fish. 1991.

 • Larsen, Roger B.. The trollex project 1990. Experiments on sorting grids in fish trawls. Project report. 1991.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity in the codend of a Danish seine fitted with lifting strap and altered catchability due to changing currents. 1991.

 • Larsen, Roger B.; Bakrie, Z.; Yahya, M.A.. Experiments with selective shrimp trawl using the "Nordmöre-grid". 1991.

 • Larsen, Roger B.; Karlsen, Ludvig; Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.. Sorting grid in shrimp trawls 1991. Technical manual. 1991.

 • Larsen, Roger B.. A new approach of size selectivity in commercial codfish trawls using the "trollex" system. ICES WG Meeting 1990-04-15 - 1990-04-16 1990.

 • Larsen, Roger B.. Gill net fishing on cod in a protected area and calculations on the optimum mesh size. Theoretical assessments. 1990.

 • Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.. Selective bottom trawl design. Project report, NFFR II 403.127. 1990.

 • Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.. Reduction of fish bycatch in shrimp trawl using a solid separator grid in the aft belly. ICES WG Meeting 1990-04-23 - 1990-04-25 1990.

 • Larsen, Roger B.. Pilot experiments with a new device in bottom trawls to avoid bycatch of juvenile fish. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Norwegian selective shrimp trawl designs and the results obtained. Joint meeting IMR-PINRO, Murmansk. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments and experiences with the "Nordmöre" shrimp trawl grid. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Experiments with different fish-shrimp separators on board the R/V "Johan Ruud", June 1989. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Construction and working principles of fishing gears. Lecture notes. 1989.

 • Larsen, Roger B.. A review on the application and selectivity of square mesh netting in trawls & seines. World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Designs 1988-11-20 - 1988-11-24 1988.

 • Larsen, Roger B.; Valdemarsen, John W.. New bottom trawl constructions. Flume tank experiments with the models "Multi 100" and "Multi 100-2" scaled 1:10. Project report. 1988.

 • Larsen, Roger B.; Kleiven, Sigurd. Aspects of codend selectivity in trawls and Danish seines and the possibilities of controlling the mesh size of codends. 1988.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Height and spread of the Danish seine. ICES WG Meeting 1988-05-18 - 1988-05-22 1988.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Codend selectivity of the Danish seine investigated by the trouser trawl method. ICES WG Meeting 1988-05-18 - 1988-05-22 1988.

 • Karlsen, Ludvig; Larsen, Roger B.. Progress in the Selective Shrimp Trawl Development in Norway. World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Design 1988-11-20 - 1988-11-24 1988.

 • Larsen, Roger B.. Trawls used in Norway - how they work, fish behaviour and gear selectivity. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Shrimp trawls with sorting panels - manual for construction and application of different panels. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity of fishing gears. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Further experiments with sorting panels in shrimp trawls. Results from model testing in a flumetank and fishing experiments in Varangerfiord. ICES WG Meeting 1986-05-10 - 1986-05-12 1986.

 • Larsen, Roger B.. Short note on fish behaviour and the selectivity of fishing gears. Lecture notes, University of Trondheim. 1986.

 • Karlsen, Ludvig; Larsen, Roger B.. Experiments with square mesh codends in shrimp trawls. 1986.

 • Nilssen, Einar Magnus; Larsen, Roger B.; Hopkins, Chris E.E.. Catch and size-selection of Pandalus borealis in a bottom trawl and implications for population dynamics analyses. ICES Council Meeting 1986-10-01 - 1986.

 • Larsen, Roger B.. The selectivity (size and species) of different pelagic sampling trawls and the implications for population dynamics analyses during acoustic surveys. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Model tests scaled 1:10 and 1:3 using separator panel in a 1424 mesh shrimp trawl. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Technology within aquaculture/searanching in Norway. Lecture notes. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Escapement of capelin and polar cod through different parts of a pelagic trawl measured during an acoustic survey in the Barents Sea. ICES WG Meeting 1984-04-15 - 1984-04-18 1984.

 • Chruichshank, Oddvar; Jensen, Hans; Larsen, Roger B.. Short note on the selectivity in a diamond mesh and a square mesh codend - Preliminary results from experiments with Danish seine in Northern Norway. ICES WG Meeting 1984-04-15 - 1984.

 • Larsen, Roger B.. Drag and geometry of trawl and Danish seine codends using diamond or square meshes, twin codends with separator panels and covered codend methods. Full scale tests at the North Sea Center flumetank. 1984.

 • Larsen, Roger B.. Experiments on diamond and square mesh codends in Danish seines. 1983.

 • Larsen, Roger B.. Nedbrytbar plast kan stoppe plastforsøpling fra fiskeri. 2021.

 • Larsen, Roger B.. A new Centre for Research-based Innovation – Dsolve (development of biodegradable plastics in marine applications – Innovations for fisheries and aquaculture). Havforskningsmøte med Brasil 2021-03-08 - 2021-03-08 2021.

 • Larsen, Roger B.. Fangst og produksjon av fisk uten skadelig plast. Peter Hjort Seminar 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.

 • Larsen, Roger B.. En framtid uten skadelig plast i fiskeriene. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Vi skal bekjempe marin plastforsøpling. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Det er plast overalt. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Optimalisering av reketrålfiske: Utfordringer bifangst. Nor-Fishing digiatl 2020 2020-08-18 - 2020-08-20 2020.

 • Borit, Melania; Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Vil heise opp juksa som redskap. 2020.

 • Borit, Melania; Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Nå skal et nytt prosjekt se på kvalitet og sikkerhet i juksaflåten. 2020.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo. «Tidsinnstilt» plast skal ta spøkelsesfisket og mikroplasten ved roten. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Alsvågmann forsker på nedbrytbar plast. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Nye materialer skal redusere skader fra fiskeriene. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Vi er bare i startfasen. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Tar grep for å sikre dyrevelferden i havet: - Forferdelige tragedier under vann. 2020.

 • Larsen, Roger B.. Plast i fiskeredskap, fra nytte til fortvilelse. 2020.

 • Larsen, Roger B.; He, Pingguo; Sala, Antonello. Evaluation of Trawl Groundgear for Efficiency, Bycatch and Impact on the Seabed. 2019; Volum 1 (Issue 61). ISSN 2618-1371.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet. (Fulltekst: https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=69257 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Vil ha kontakt med skippere. (Fulltekst: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Vil-ha-kontakt-med-skippere 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue fiskeskippere. 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (Fulltekst: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4841/Forskere-vil-ha-kontakt-med-skippere-i-Barentshavet-1 2019.

 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (Fulltekst: https://framsenteret.no/2019/10/forskere-vil-ha-kontakt-med-skippere-i-barentshavet/ 2019.

 • Larsen, Roger B.. Vil gjera rekefiske meir miljøvennleg. (https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=588206) 2018.

 • Larsen, Roger B.. Bedre fangstmetoder kan gi reke-eventyr: Norge kan tene milliarder. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Rekefisket skal bli mer miljøvennlig.. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Får 20 millioner for å forske på mer miljøvennlig rekefiske. Ny metode skal sikre færre yngel i reketrålen, og dermed berge sårbare fiskearter.. 2018.

 • Larsen, Roger B.. Tester ut nye måter å fiske reke på. Målet er å gjøre rekefisket mer effektivt og mer bære kraftig. 2018.

 • Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Olsen, Stein Harris; Sistiaga, Manu Berrondo. Buffer towing – Consequences for catch quality and size selectivity. ICES WGFTFB 2018-06-04 - 2018-06-08 2018.

 • Brinkhof, Jesse; Olsen, Stein Harris; Ólafur, Ingólfsson; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.. Improving catch quality with a dual sequential codend-and its effect on size selectivity. ICES WGFTFB 2018-06-04 - 2018-06-08 2018.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Comparison of fishing efficiency between biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets in the cod (Gadus morhua) fishery in northern Norway.. ICES Annual Science Conference 2018-09-24 - 2018-09-27 2018.

 • Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. COMPARISON OF FISHING EFFICIENCY BETWEEN BIODEGRADABLE PBSAT GILLNETS AND CONVENTIONAL NYLON (PA) GILLNETS. ICES annual meeting of theworking group on Fisheries Technology and Fish behaviour 2018-06-04 - 2018-06-09 2018.

 • Larsen, Roger B.. Ikke til å tro at fiskere får seg til å dumpe søppelsekker som denne. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Om tre år skal rekefiskerne få bedre økonomi. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Tenker store tanker i tanken. 2017.

 • Larsen, Roger B.. Rekeredskapene skal utvikles. 2017.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo. Reketrålforsøk i Hopendjupet med F/F «Helmer Hanssen» i perioden 24.02. – 06.03. 2017. Tokt rapport.. 2017.

 • Larsen, Roger B.. A presentation of the idea behind the topic group “Groundgear”. FAO/ICES FTFB WG Meeting 2017-04-03 - 2017-04-07 2017.

 • Larsen, Roger B.. Groundgears and trawl systems used in the North East Atlantic (i.e. by the Norwegian deep sea trawl fleet).. FAO/ICES FTFB WG Meeting 2017-04-03 - 2017-04-07 2017.

 • Blanchet, Marie-Anne; Acquarone, Mario; Biuw, Martin; Larsen, Roger B.; Nordøy, Erling Sverre; Folkow, Lars. First release of harp seals after temporary captivity for research purposes. 22nd Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals 2017-10-22 - 2017-10-27 2017.

 • Larsen, Roger B.. Forsknings-offensiv på reketrål. 2016.

 • Larsen, Roger B.. Effort to minimize unwanted bycatches in the northeast Atlantic trawl fisheries: A brief review of 40 years’ research and current status. Symposium and Working Group meeting (ICES) 2016-04-25 - 2016-04-29 2016.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Further experiments with LED-lights along the fishing line to reduce the by-catch of juvenile fish in the Norwegian shrimp trawl fishery. 2016.

 • Herrmann, Bent; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt; Grimaldo, Eduardo. How do differences in seine rope layout pattern and haul-back procedures affect the effective fishing area for demersal seining?. ICES WGFTFB 2015 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Larsen, Roger B.. Pinkfarbener Schleim treibt im Arktischen Ozean. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Invasão de gosma cor-de-rosa na costa da Noruega intriga cientistas. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Norway: Purple 'jellyfish slime' coats northern fjord. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Mystisk rosa slim i fjorden bekymrer fiskerne Studenter gjorde mystisk avsløring.. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Har funnet forklaringen på mystisk rødt slim i havet i Troms. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Fant noe helt nytt da vi undersøkte det røde slimet. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Mystisk rødt slim dekker millioner av kubikkmeter i fjorden. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Rødt slim plager fiskerne. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Tokt skal se på torsk, reker og snøkrabber. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Torsken er åpenbart lenger øst enn i fjor. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Ber direktoratet droppe LED-lys og utslippshull.. 2015.

 • Larsen, Roger B.. Trålsekk kan løse snøkrabbegåte. 2015.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. Information Session about Norwegian Longlining (7 min.). 2015.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse; Hoel, Jahn. The Long and the Short of longlines. Information Session provides insight into Norwegian Cod Fishery.. 2015.

 • Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.. Does LED-lights along the fishing line affect the by-catch of juvenile fish in the Norwegian shrimp trawl fishery?. 2015.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. New approaches to by-catch reduction in bottom trawling for shrimp Pandalus borealis. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Herrmann, Bent; Hansen, Kurt; Larsen, Roger B.. The Physical Behaviour of Seine Ropes for Evaluating Demersal Seine Fishing. • ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering 2015-05-31 - 2015-06-05 2015.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Vollstad, Jørgen; Herrmann, Bent. Use of semi-pelagic trawling for reducing bycatch in shrimp trawls. Trials onboard R/V Johan Ruud 02-06 February 2015. 2015 ISBN 978-82-14-05883-3.

 • Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Tatone, Ivan; Onandia, Inigo. Size selection of redfish (Sebastesspp.) in a double grid system: quantifying the escapement through individual grids and comparisons with former grid trials in Norway.. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse; Herrmann, Bent. Improving the catch efficiency for cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) during bottom trawling in the Barents Sea. ICES FAO annual meeting of the Fisheries Technology and Fish Behaviour Working Group 2015-05-04 - 2015-05-07 2015.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery. 2014 ISBN 978-82-14-05730-0.

 • Santos, Jorge; Larsen, Roger B.. Technical Evaluation of Fishery Project in the Red Sea State of Sudan: A project sponsored by the Norwegian Embassy in Khartoum. 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Semi-pelagic trawling in the Barents Sea Demersal cod fishery. Hampidjam Flume Tank Workshop 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Catch control devices in the Barents Sea demersal trawl fishery. Hampidjam Flume Tank Workshop 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.

 • Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar; Grimaldo, Eduardo; Ingolfsson, Olafur Arnar. Quantifying Size Selection of Cod (Gadus morhua) in Square Mesh Codends for Demersal Seining: a Simulation-based Approach. 2014 ISBN 978-82-14-05774-4.

 • Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Isaksen, Bjørnar; Sistiaga, Manu Berrondo; Madsen, Nina; Aarsæther, Karl Gunnar. Understanding and predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square-mesh codends for Danish seining: a simulation-based approach. Annual ICES-FAO meeting of the Working Group on Fisheries Technology and Fish Behaviour (WGFTFB) 2014-05-04 - 2014-05-09 2014.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effects in Catch Efficiency As Consequence of lifting the Sweeps in the Northeast Arctic Gadoid Bottom Trawl Fishery (Foredrag Quebek 2014). Annual meeting of the American Fisheries Society 2014-08-17 - 2014-08-21 2014.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery. (SINTEF report 2014). 2014 ISBN 978-82-14-05730-0.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.. Semi-circle plate spreading gear. ICES FTFBWG meeting 2014-05-05 - 2014-05-09 2014.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Gjøsund, Svein Helge. Effect of lifting panel on grid based selectivity. ICES-FAO Fisheries Technology and fish Behaviour Working Group (FTFBWG) 2014-05-05 - 2014-05-09 2014.

 • Larsen, Roger B.; Lilleng, Dagfinn; Breen, Michael; Tatone, Ivan; Josefsen, Thorvald. Seleksjon i torsketrål med 4-panels seksjon og ny type sorteringsrist sammenlignet mot standard Enkel-rist (stål) i 2 panels seksjon. 2013.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Olsen, fredrik. MultiSEPT - Full scale tests of the semicircular spreading gear (SCSG). 2013 ISBN 978-82-14-05578-8.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Selection and catch control in the mid-water trawl fisheries for cod. Workshop om New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling. 2013-10-01 - 2013-10-02 2013.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. MultiSEPT - Full scale tests of the semicircular spreading gear (SCSG). 2013 ISBN 978-82-14-05578-8.

 • Larsen, Roger B.. Sorteringsrister som brukes idag, forsøk og resultater spesielt i torsketrålfisket, tekniske spesifikasjoner og utfordringer. Kurs for Kystvaktens Kompetansesenter 2013-04-11 - 2013-04-11 2013.

 • Larsen, Roger B.. Seleksjon i trålfisket, vanlige teknikker og basis om seleksjon. Kurs for Kystvaktens Kompetansesenter 2013-04-11 - 2013-04-11 2013.

 • Larsen, Roger B.. Rapport utarbeidet på forespørsel fra Hammerfest Tingrett vedrørende straffesak. 2013.

 • Tatone, Ivan; Larsen, Roger B.. Råstoffkvalitet på garnfanget fisk. 2012.

 • Larsen, Roger B.. Norwegian fisheries, how we harvest the marine stocksand examples of research areas. Norsk-russisk høstuniversitetet 2012-09-19 - 2012-09-19 2012.

 • Larsen, Roger B.. Bruker-erfaringer og seleksjonsforsøk med sorteringsrist i torsketrål i perioden 20.11.-04.12. 2012. Teknisk arbeidsgruppe for trål 2012-12-11 - 2012-12-12 2012.

 • Larsen, Roger B.. Redskapsutvikling i fiskeflåten: Trål og torskefiskeriene. FishTech 2012-09-24 - 2012-09-25 2012.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Bolle, Øyvind. Pilotanlegg med integrert helautomatisk linehalersystem (ALH) for et 15 meters kystfartøy. Sluttrapport FHF 900411. 2012.

 • Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan. MV "Ingvaldson" on longline fishery. 2012.

 • Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.. Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet.. 2011 ISBN 978-82-14-05201-5.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Skal hindre ukontrollerte gigafangster. 2011.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.. Utvikling av fangstbegrensende innretninger for flytetrålfisket. Resultater fra småskala forsøk i prøvetanken (06.-09. april 2011) i Hirtshals og fullskala forsøk ombord F/F Jan Mayen (12.-19. mai 2011). 2011 ISBN 978-82-14-05206-0.

 • Larsen, Roger B.. Status and expected changes of the harvest techniques in the northern marine fisheries. TEAM-Fish Workshop 2011-11-07 - 2011-11-08 2011.

 • Larsen, Roger B.. Harvest technology in the Norwegian Marine fisheries and recent research areas. Student exchange Murmansk-Tromsø 2011-09-05 - 2011-09-09 2011.

 • Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.. Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold. 2011.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. Pelagisk partråling etter hyse på kysten av Øst-Finnmark for flåten under 15 meter Er flytetrål et alternativ til fløytline for selektivt fiske for flåten under 15 meter?. 2011.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Sammenligning av tre halemetoder i autolinefisket. betydning for effektivitet, HMS og kvalitet på fisk. 2010.

 • Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik. Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach. 2010 ISBN 978-82-14-04949-7.

 • Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik. Field demostration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.)harvesting approach. 2010 ISBN 978-82-14-04949-7.

 • Sistaga, Manu; Larsen, Roger B.. Initial tests to study the size selective ability of a 135 mm T90 codend in the Norwegian bottom trawl gadoid fishery. 2010.

 • Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.; Margeirsson, Svein; Pol, Mike; Rindahl, Lasse; Thomsen, Bjarti; Vidarsson, Jonas. Hooked on Longline; Proceedings from a workshop on longlining in Reykjavik October 19th and 20th 2010. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2bnCSLm2hBSoLzDLCYfp3bk%2bbQdrmT2Ku%2f9LHZx%2fid94%3d&docid=0f6a04b80dd534b20a1f26d20e3cf1d33 2010 (39/2010) ISBN 978-82-7251-819-5. ISSN 1890-579X.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Utvikling av et kystfartøy under 15 meter med helautomatisk integrert linehaler. 2010.

 • Larsen, Roger B.. University of Tromso, Faculty BFE and recent projects. Meeting on fisheries technology 2010-11-23 - 2010-11-23 2010.

 • Larsen, Roger B.. Sorteringsristens betydning for et mer skånsomt fiske – Nye fiskemetoder og bifangstproblematikken. Forskningsmaraton Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-24 2010.

 • Larsen, Roger B.. Development of new hauling systems. Hooked on longline 2010-10-19 - 2010-10-20 2010.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Størrelsesseleksjon i linefiskeriet etter hyse som en konsekvens av agntype. FHF-prosjekt 900298. 2010.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar. Kartlegging av brukerorienterte FoU-behovfor videreutvikling av kystlinefisket FHF prosjekt 900442. 2010.

 • Larsen, Roger B.. Strategi for arbeid med fiskeriteknologi - redskapsteknologi. Møte med FHF Styret i teknologiforum 2009-01-21 - 2009-01-21 2009.

 • Tatone, Ivan; Larsen, Roger B.. A pilot study using Norwegian hooks in the Adriatic longline fishery. FAO working group on fish technology and fish behaviour 2009-05-12 - 2009-05-22 2009.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. How Three Different Hauling Techniques Influence Retention Proportions Of Fish In The Norwegian Mechanized Longline Fisheries. Annual meeting ICES WGFTFB 2009-05-18 - 2009.

 • Larsen, Roger B.. Projects and further co-operations. Workshop 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Larsen, Roger B.. Rapport fra forskeropphold ved AZTI tecnalia San Sebastian Spania 2007-2008. 2008.

 • Larsen, Roger B.. Kan få alternativ til sorteringsrista. 2008.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. A comparison of hauling efficiency between traditional coastal and mechanized longline fishery in Norway using conventional and automatic de-hooking techniques. Nor-Fishing Technology Conference 2008 2008-08-11 - 2008.

 • Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.. Size selectivity patterns in the North-east Arctic cod andhaddock fishery with sorting grids of 55, 60, 70 and 80 mm. Nor-Fishing Technlogy Conference 2008 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.. A new hauling technique in the Norwegian mechanized bottom longline fishery improves the catch efficiency and the working conditions for the crew. Nor-fishing technology conference 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.; Rindahl, Lasse. A new hauling technique in the Norwegian mechanized bottom longline fishery improves the catch efficiency and the working conditions for the crew. NorFishing Technology Conference 2008-08-11 - 2008-08-12 2008.

 • Larsen, Roger B.. An overview of my College, my students and projects involving harvest technology. Trawl course 2007-10-28 - 2007-10-28 2007.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 159820 “Selectivity and by-catches in the northern trawl fisheries for shrimps and fish". 2007.

 • Larsen, Roger B.. New hauling method improves efficiency in longlining. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Success for new longline hauling system. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Nye tider for linefiskarar. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Hull i båten og håp for spillfor-tyggere. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Nytt dragesystem gir økt ressursutnytting. 2007.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments and minimum requirements. trawl course 2007-10-29 - 2007-10-29 2007.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo. Selectivity experiments in the Barents Sea trawl fishery using codends with conventional diamond mesh, sorting grids and escape panels and the importance of fish behaviour. Trawl course 2007-10-28 - 2007-10-28 2007.

 • Larsen, Roger B.. No pain - no gain?. Trawl course 2007-10-27 - 2007-10-27 2007.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Utvikling av ny fangstteknologi sett i lys av sikkerhet, komfort og lønnsomhet. Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass. 2007-11-26 - 2007-11-27 2007.

 • Rindahl, Lasse; Larsen, Roger B.. Improved hauling methods in long-lining for the Northeast Atlantic species cod (Gadus morhua), haddock (Melangrammus aeglefinus), and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Haddock 2007 2007-10-25 - 2007-10-26 2007.

 • Grimaldo, Eduardo; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo. Selectivity experiments in the Barents Sea trawl fishery using cod-ends with conventional diamond mesh, sorting grids and escape panels and discussion of possibleeffects. Nor-Fishing Technology Conference 2006 2006-08-07 - 2006-08-08 2006.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 153002/I10 “Studies on alternate techniques on selective fish and shrimp trawls”. 2006.

 • Larsen, Roger B.. Automatic longline hauler in a mechanized deepsea longline fishery (experiments with MV "Loran November-December 2006). 2006.

 • Larsen, Roger B.. Skillerist fortsatt best. 2006.

 • Larsen, Roger B.. Extreme behaviour I: Observations of harp seals feeding inside a shrimp trawl during towing at 330 m depth. 2005.

 • Larsen, Roger B.. Automatisk linehaler for kystlineflåten. FIBIV - Fiskerikonferansen i Bø i Vesterålen 2004-07-23 - 2004.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 161738/I20 “Testing and documentation of the Automatic longline hauler system”. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fish trawl experiments 2004. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Automatic longlinehauler. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Automatisk linehaler i kystlinefisket. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fiskerimetoder, atferd hos fisk og seleksjon i fiskeredskaper. 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fra idé til suksess: Et eksempel på fruktbart samarbeid mellom lokale entreprenører, industri og forskningsmiljø (Automatisk Linehaler i kystlinefisket). Innovasjonskonferansen 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.

 • Larsen, Roger B.. Fiskemetoder, atferd hos fisk og seleksjon i fiskeredskaper. 2003.

 • Larsen, Roger B.; Grimaldo, Eduardo Vela. Sammenligning av to typer Normørsrist av plast i rekefisket ved Svalbard. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport for NFR prosjekt 149522/I20 “Automatic longline hauler system for the traditional coastal vessels”. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Trålfiske i Norge. Undervisningsmateriell og kursopplegg. 2003.

 • Larsen, Roger B.. Sluttrapport på NT-prosjekt nr 3271/FP/P “Automatic longline hauler system for coastal vessels”. 2002.

 • Larsen, Roger B.; Nilssen, Einar Magnus. Erstatningsfartøy for F/F Johan Ruud � plattform for marin forskning og undervisning ved UiTø i fjord og kystnære farvann fram til 2035. 2002.

 • Engelstoft, J.; Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.; Rosing, M.; Zachariassen, K.. Studies of technical methods for secure shrimp fishery in the Redfish Box, East Greenland. Project report for the Nordic Strategy for the Environment and Fishereis. 2001.

 • Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.. Nå finnes det hjelp for fartøy som drukner i fisk. 2001.

 • Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn; Kolbeinshavn, A; Vollstad, Jørgen; Larsen, Roger B.. Selectivity experiments with 50 mm Flexigrid in a bottom trawl fishery for saithe. 2001.

 • Larsen, Roger B.. A short review of the development of modern trawling and by-catch reducing devices in the North-Atlantic shrimp fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.. On the selective mobile fisheries - An introduction to by-catch reducing trawls in the North East Atlantic fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.; Lilleng, Dagfinn; Angell, Snorre; Bertelsen, Bernt; Kolle, Jarle; Sagen, Tomas. Selectivity trials combining a 35 mm Sort-X sorting grid with a 100 mm cod-end mesh in the North Sea trawl fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn. The effects of combining 55 and 50 mm sorting grids (Sort-X type) with a 135 mm cod-end mesh in the (northern) saithe/pollack fisheries. 2000.

 • Larsen, Roger B.. Modern trawling and by-catch reducing devices in the North Atlantic shrimp fisheries. Symposium 1999-09-08 - 1999-09-10 1999.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Bertelsen, Bernt; Angell, Snorre; Lilleng, Dagfinn. Selectivity trials combining sorting grids (Sort-X) of 45, 40 and 35 mm bar spacing and a 100 mm cod-end mesh in the North Sea trawlfisheries. 1999.

 • Larsen, Roger B.; Antonsen, Torbjørn. Otterboard fitted with a suction foil and support. 1999.

 • Maurstad, Erlend; Bertelsen, Bernt; Larsen, Roger B.. Preliminary results from selectivity experiments on hake(Merlucius hubbsi) by use of a rigid sorting grid Sort-X in fishtrawl. 1998.

 • Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.. Composite square-mesh codend to reduce by-catch - The Gulf of St. Vincent experience. INFOFISH International 1998 (2).s 55 - 59.

 • Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.; McShane, Paul E.; Kennelly, Steven J.. Industry adoption of selective gear in the Gulf of St. Vincent prawn-trawl fishery. Professional fisherman 1998 (3).s 22 - 24.

 • Larsen, Roger B.. The Southern Fish Trawl By-Catch Issue. 1998.

 • Larsen, Roger B.. Report from the sabbatical at NSW Research Institute, Cronulla – Sydney, Australia. 1998.

 • Larsen, Roger B.. An introduction to by-catch reducing trawls in the North East Atlantic fisheries. Fish-Africa97 1997-10-15 - 1997-10-18 1997.

 • Hafsteinsson, Magnus; Larsen, Roger B.. Abundance and distribution of shrimps in the Barents Sea and waters along Svalbard. Final report to the RCN. 1997.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell; Langedal, Gjermund; Jensvoll, Tormod. Selectivity experiments with two types of 19.0 mmsorting grates (Nordmöre-type) in shrimp trawls. 1997.

 • Larsen, Roger B.. Construction and descriptions of Sort-X and top-cover used during selectivity trials & examples of results obtained during 1994-1996 on different species of bottom fish. ICES WG Meeting 1996-04-15 - 1996-04-18 1996.

 • Larsen, Roger B.. Results with 55, 80 og 100 mm Sort-X on cod and haddock during 1995 and 1996 on fishing grounds along northern Norway. 1996.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments on board a factory trawler with 50 and 55 mm Sort-X sorting grids on red-fish (Sebatses mentella), haddock (Melanogrammus aeglefinus) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). 1996.

 • Larsen, Roger B.; Misund, Robert; Gamst, Kjell; Maurstad, Erlend. Selectivity experiments using sorting grids with 45 mm, 40 mm and 35 mm bar spacing in the saithe (pollack) fisheries. 1996.

 • Larsen, Roger B.. Selective bottom trawl fisheries - investment for the future?. Nor-Fishing 1996 1996-08-15 - 1996-08-16 1996.

 • Larsen, Roger B.. Experiments with a new, larger type of fish/shrimp separator grid with comparisons to the standard Nordmöre grid. ICES WG Meeting 1996-04-15 - 1996-04-18 1996.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell. Selectivity experiments on Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) and red-fish (Sebatses spp.) with sorting grids (Sort-X) in bottom trawls. 1995.

 • Larsen, Roger B.. Development of bycatch reducing devices for trawls. INFOFISH International 1995; Volum 3.s 55 - 59.

 • Isaksen, Bjørnar; Lisovsky, Stanislav; Larsen, Roger B.; Sakhnoe, Vladimir. Results from joint russian-norwegian selectivity experiments on cod (Gadus morhua L.) in the Barents Sea with 55 mm sorting grid systems 15-26 September 1995. 1995.

 • Maurstad, Erlend; Larsen, Roger B.. Initial experiments with a new and large type of fish/shrimp separator grid. 1995.

 • Larsen, Roger B.; Gamst, Kjell. Experiments on saithe (Pollachius virens) with 50 mm sorting gids (Sort-X) combined with 100 mm codend. 1995.

 • Larsen, Roger B.. Lecture notes I-IV on sustainable and responsible fisheries (fishing methods, fish behaviour, selectivity & regulations). 1994.

 • Larsen, Roger B.. Otter boards with suction foil. Experiments in the North Sea Center flumetank. 1994.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.; Soldal, Aud V.. Selectivity and survival in the cod fisheries. Final report on project 1902-2100.049. 1994.

 • Larsen, Roger B.; Isaksen, Bjørnar. Trials with the Nordmöre grid on fishing grounds along Svalbard islands during November and December 1992. 1993.

 • Larsen, Roger B.. Technical manual on the Sort-X system for size selective fishing with bottom trawls. 1993.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments with 50 mm Sort-X for red-fish, Greenland halibut and saithe. Trials with R/V "Jan Mayen" August 1993. 1993.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Size selectivity for shallow water shrimps by using a rigid metal grid in the aft and top section of the trawl. Experiments performed along the Mocambiquan coast 9-24 February 1993, on board the commercial shrimp trawler "Arpem IV". 1993.

 • Larsen, Roger B.; Schultz, Bjarne. Sorting grid in bottom trawls (50 mm Sort-X) combined with 100 mm codend. 1993.

 • Larsen, Roger B.. A short history on the development of the Sort-X system for size selectivity of fish. Newfoundland and Nova Scotia Mobile Gear Selectivity Workshop 1992-04-27 - 1992-04-28 1992.

 • Larsen, Roger B.; Lisovsky, Stanislav; Isaksen, Bjørnar; Sakhnoe, Vladimir; Marteinsson, Jon Einar. Experiments with Sorting Grid (Sort-X) made by Russian and Norwegian Trawlers in July 1992. Report to the Mixed Norwegian-Russian Fishery Commission, 21th Session. 1992.

 • Larsen, Roger B.. New technologies - Size selectivity in trawls and Danish seines. Nor-Fishing 1992 1992-08-12 - 1992-08-12 1992.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments using a 55 mm sorting grid in bottom fish trawls. EEC Workshop on Codend Selectivity 1991-06-01 - 1991-06-02 1991.

 • Larsen, Roger B.. Progress in the development of the Sort-X system for size selectivity of fish. 1991.

 • Larsen, Roger B.. The trollex project 1990. Experiments on sorting grids in fish trawls. Project report. 1991.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity in the codend of a Danish seine fitted with lifting strap and altered catchability due to changing currents. 1991.

 • Larsen, Roger B.; Bakrie, Z.; Yahya, M.A.. Experiments with selective shrimp trawl using the "Nordmöre-grid". 1991.

 • Larsen, Roger B.; Karlsen, Ludvig; Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.. Sorting grid in shrimp trawls 1991. Technical manual. 1991.

 • Larsen, Roger B.. A new approach of size selectivity in commercial codfish trawls using the "trollex" system. ICES WG Meeting 1990-04-15 - 1990-04-16 1990.

 • Larsen, Roger B.. Gill net fishing on cod in a protected area and calculations on the optimum mesh size. Theoretical assessments. 1990.

 • Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.. Selective bottom trawl design. Project report, NFFR II 403.127. 1990.

 • Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.. Reduction of fish bycatch in shrimp trawl using a solid separator grid in the aft belly. ICES WG Meeting 1990-04-23 - 1990-04-25 1990.

 • Larsen, Roger B.. Pilot experiments with a new device in bottom trawls to avoid bycatch of juvenile fish. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Norwegian selective shrimp trawl designs and the results obtained. Joint meeting IMR-PINRO, Murmansk. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity experiments and experiences with the "Nordmöre" shrimp trawl grid. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Experiments with different fish-shrimp separators on board the R/V "Johan Ruud", June 1989. 1989.

 • Larsen, Roger B.. Construction and working principles of fishing gears. Lecture notes. 1989.

 • Larsen, Roger B.. A review on the application and selectivity of square mesh netting in trawls & seines. World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Designs 1988-11-20 - 1988-11-24 1988.

 • Larsen, Roger B.; Valdemarsen, John W.. New bottom trawl constructions. Flume tank experiments with the models "Multi 100" and "Multi 100-2" scaled 1:10. Project report. 1988.

 • Larsen, Roger B.; Kleiven, Sigurd. Aspects of codend selectivity in trawls and Danish seines and the possibilities of controlling the mesh size of codends. 1988.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Height and spread of the Danish seine. ICES WG Meeting 1988-05-18 - 1988-05-22 1988.

 • Isaksen, Bjørnar; Larsen, Roger B.. Codend selectivity of the Danish seine investigated by the trouser trawl method. ICES WG Meeting 1988-05-18 - 1988-05-22 1988.

 • Karlsen, Ludvig; Larsen, Roger B.. Progress in the Selective Shrimp Trawl Development in Norway. World Symposium on Fishing Gear and Fishing Vessel Design 1988-11-20 - 1988-11-24 1988.

 • Larsen, Roger B.. Trawls used in Norway - how they work, fish behaviour and gear selectivity. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Shrimp trawls with sorting panels - manual for construction and application of different panels. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Selectivity of fishing gears. 1987.

 • Larsen, Roger B.. Further experiments with sorting panels in shrimp trawls. Results from model testing in a flumetank and fishing experiments in Varangerfiord. ICES WG Meeting 1986-05-10 - 1986-05-12 1986.

 • Larsen, Roger B.. Short note on fish behaviour and the selectivity of fishing gears. Lecture notes, University of Trondheim. 1986.

 • Karlsen, Ludvig; Larsen, Roger B.. Experiments with square mesh codends in shrimp trawls. 1986.

 • Nilssen, Einar Magnus; Larsen, Roger B.; Hopkins, Chris E.E.. Catch and size-selection of Pandalus borealis in a bottom trawl and implications for population dynamics analyses. ICES Council Meeting 1986-10-01 - 1986.

 • Larsen, Roger B.. The selectivity (size and species) of different pelagic sampling trawls and the implications for population dynamics analyses during acoustic surveys. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Model tests scaled 1:10 and 1:3 using separator panel in a 1424 mesh shrimp trawl. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Technology within aquaculture/searanching in Norway. Lecture notes. 1985.

 • Larsen, Roger B.. Escapement of capelin and polar cod through different parts of a pelagic trawl measured during an acoustic survey in the Barents Sea. ICES WG Meeting 1984-04-15 - 1984-04-18 1984.

 • Chruichshank, Oddvar; Jensen, Hans; Larsen, Roger B.. Short note on the selectivity in a diamond mesh and a square mesh codend - Preliminary results from experiments with Danish seine in Northern Norway. ICES WG Meeting 1984-04-15 - 1984.

 • Larsen, Roger B.. Drag and geometry of trawl and Danish seine codends using diamond or square meshes, twin codends with separator panels and covered codend methods. Full scale tests at the North Sea Center flumetank. 1984.

 • Larsen, Roger B.. Experiments on diamond and square mesh codends in Danish seines. 1983.

 • [Loading...]