Personkort bilde

Fylling, Ingrid

Førsteamanuensis Institutt for vernepleie
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin. Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. (Fulltekst: https://fonteneforskning.no/forskningsartikler/selvbestemmelse-for-personer-med-utviklingshemming-kan-kjonn-og-alder-forklare-noe-av-variasjonen-6.19.747040.6b953f0aa0 Fontene forskning 2020; Volum 13. ISSN 1890-9868.s 32 - 45.

 • Fylling, Ingrid; Henriksen, Carina. Velferdstjenester for barn og unge i kommunen. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034713.s 42 - 65.s doi: 10.18261/9788215034713-2020-4.

 • Fylling, Ingrid; Henriksen, Øystein; Vannebo, Berit Irene. Sammenfattende analyse: Sammenligninger på tvers av delstudier og helhetlig tilstandsbeskrivelse.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034713.s 236 - 256.

 • Fylling, Ingrid; Melbøe, Line. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research 2019; Volum 21 (1). ISSN 1501-7419.s 89 - 99.s doi: 10.16993/sjdr.575.

 • Fylling, Ingrid; Baciu, Elena-Loreni; Breimo, Janne Paulsen. Inclusion Policies between EU Framework and Post-socialist Heritage. Routledge 2019 ISBN 9780429434549.s doi: 10.4324/9780429434549-12.

 • Baciu, Elena-Loreni; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen. Implementing Social Inclusion Policies in Post-socialist EU Countries: Stumbling Blocks and Stepping Stones. Routledge 2019 ISBN 9780429434549.s doi: 10.4324/9780429434549-1.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato; Korneliussen, Tor. Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (1). ISSN 0809-2052.s 27 - 44.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-02.

 • Birneanu, Andreea Georgiana; Alexiu, Teodor Mircea; Baciu, Elena-Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid. The Role and Influence of Family and Community Relations on the Disabled Persons’ Labor Market Status: Perspectives of Disabled Individuals and Family Members. Revista de Asistenţă Socială 2016; Volum XV (2). ISSN 1583-0608.s 57 - 80.

 • Baciu, Loreni Elena; Alexiu, Teodor Mircea; Lazar, Theofild Andrei; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit. The Access of Disabled Persons on the Romanian Labour Market: An Institutional Ethnography of the Role of Social Welfare. ECSS Conference Proceedings 2016. ISSN 2188-1154.s 23 - 32.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit. Kategorier og kontekster: Funksjonshemming som kategori i komparativ sosialpolitisk forskning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0375-1.s 217 - 238.

 • Henriksen, Øystein; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit. Rusforebyggende foreldremøter i skolen. Psykologi i kommunen (PIK) 2014; Volum 49 (5). ISSN 1892-3364.s 69 - 77.

 • Fylling, Ingrid. TIlpasning for alle? Modell og praksis i forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2007; Volum 91 (4). ISSN 0029-2052.s 303 - 315.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. The role of parents in Special Education: The notion of partnership revised. European Journal of Special Needs Education 1999; Volum 14 (2). ISSN 0885-6257.s 144 - 157.

 • Tjønndal, Anne; Fylling, Ingrid. Digitale forskningsmetoder. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202693930.

 • Fylling, Ingrid; Baciu, Elena-Loreni; Breimo, Janne Paulsen. EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. (Omtale: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429434549) Routledge 2019 ISBN 9780429434549.s 99 - 115.

 • Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen; Stoltenberg, Camilla. Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Fylling, Ingrid. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fremtidens spesialundervisning 2019-02-04 - 2019-02-04 2019.

 • Andrews, Therese Marie; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (Fulltekst: http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/kompetanseutvikling-i-et-mangfoldig-landskap-article5539-152.html 2018 ISBN 978-82-7321-745-5.

 • Fylling, Ingrid. Gutters lave skoleprestasjoner – skolens klare ansvar!. Avisa Nordland 2018.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit; Bye, Robert; Vannebo, Berit Irene. Lost in Innovation: An analysis of how ‘innovation’ is used as a theoretical concept and an analytical framework in welfare innovation research. ESA Mid-term conference RN 26 2018-10-04 - 2018-10-05 2018.

 • Fylling, Ingrid; Melbøe, Line. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Fylling, Ingrid; Bye, Robert; Sandvin, Johans Tveit; Vannebo, Berit Irene. Utilizing Meta-Ethnography as a Methodological Approach in the Study of Innovation in Children and Youth Welfare Services in Norway. ESA biannual conference 2017-08-29 - 2017-09-02 2017.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (Fulltekst: https://uit.no/Content/546100/cache=20170911093346/Levek%C3%A5rsrapport%20med%20vedlegg.pdf 2017.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Disability, education, and labour market participation: What is the effect of education inside the labour market?. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Fylling, Ingrid. Gutters situasjon i skolen: Hva er egentlig problemet?. 2017.

 • Fylling, Ingrid. Kjønnsforskjeller i spesialundervisning: Forklaringer og forståelsesmåter. 2017.

 • Fylling, Ingrid. Systemrettet arbeid i lokal kontekst. Artikkel for nettressurs SEVU PPT nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten 2016-08-01 - 2016.

 • Fylling, Ingrid; Baciu, Loreni Elena. Disability and access to the Romanian Labour Market: Perspectives from the service providers. European Sociological Association mid term conference 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.

 • Hustad, Bent-Cato; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Ulriksen, Robin. Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2423377 2016 (24) ISBN 978-82-327-0209-1. ISSN 1892-2597.

 • Alexiu,, Teodor Mircu; Birneanu, Andreea, Georgiana; Baciu, Elena Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen; Lazar, Theofild Andrei; Dinca, Melinda; Unguruanu, Roxana. Mapping the hindrances and barriers to employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the Roma individuals on the Romanian labour market.. 2015.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens rolle, kompetanse og relasjoner i et systemperspektiv. PP-lederkonferanse 2015-12-15 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens ansvar for skolens arbeid med sitt utvidete mandat. Dagskonferanse i prosjektet "Skolen som arena for barn og unges psykiske helse" 2015-11-11 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. The impact of education for employment among young people with disability in Europe. ESA Conference 2015-08-26 - 2015-08-29 2015.

 • Fylling, Ingrid. Disability and living conditions in rural and urban areas in Nordland county, Norway. NNDR conference 2015 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Fylling, Ingrid. Nordlendingenes sosiale nettverk. Levekår og livskvalitet i Nordland - presentasjon av forskning 2015-03-19 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. Forskning om levekår og livskvalitet i Nordland, betydning for samfunnsplanlegging?. Fagkonferanse samfunnsplanleggere 2015-01-05 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. Samhandling i PP-tjenesten: Status og utfordringer. Fagkonseranse 2014-04-07 - 2014-04-07 2014.

 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; lundhaug, Kristine. Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. 2014 ISBN 978-82-7321-652-6.

 • Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. 2014 ISBN 9788273216496.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. (Fulltekst: http://nordlandsforskning.no/files/Rapporter_2012/Rapport_16_2012.pdf (Omtale: http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Grunnskole/Utviklingsarbeid/Hundrevis-videreutdannet-pa-fire-ar/) 2012 (16) ISBN 978-82-7321-638-0. ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens samhandlingsutfordringer: Profesjonsgrenser eller tjenestegrenser?. Konferanse for veiledningssentrene i Akershus 2012-10-11 - 2012-10-11 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens rolle i skolens tilpassede opplæring. Konferanse for skoleeiere og PP-tjenesten i Troms 2012-03-20 - 2012-03-20 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenesten i Norge i et profesjonssosiologisk perspektiv: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste?. Forskningskonferanse Norsk Nettverk for Funksjonshemmingsforskning 2012-06-07 - 2012-06-08 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens profesjonsprofil og kompetansebehov. Konferanse for skoleeiere og PP-tjeneste i Telemark 2012-05-10 - 2012-05-10 2012.

 • Fylling, Ingrid. Status og veivalg for PP-tjenesten: presentasjon av evalueringsresultater. Konferanse for PP-tjenesten i Rogaland 2012-04-29 - 2012-04-29 2012.

 • Fylling, Ingrid. Evaluering av PP-tjenesten og fremtidige i kjølvannet av St.Meld.18. Dialogkonferanse Romsdal 2012-01-05 - 2012-01-05 2012.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon i organisering av kompetanseutviling i PP-tjenesten. Senter for innovasjon i offentlig sektor 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Disability, education and employment in the Nordic Countries. Equal is not enough 2010-12-01 - 2010-12-03 2010.

 • Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. PPT - et ledd i en helhetlig tiltakskjede. Kompetanse i krysspress. Nasjonal KS-konferanse - Skoletinget. 2010-01-18 - 2010-01-19 2010.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT". (Prosjekt: http://nordlandsforskning.no/publikasjoner/rapporter/1226-staur) 2010; Volum 2010 (15) ISBN 978-82-7321-604-5. ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid. Ulike veivalg for PP-tjenesten - betraktninger ut fra et profesjonssosiologisk perspektiv. Landskonferansen for PP-tjenesten 2010-10-25 - 2010-10-25 2010.

 • Fylling, Ingrid. Kjønn, funksjonshemming og arbeidslivserfaringer i Norden. 4.Forskningskonferanse i Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming 2010-10-18 - 2010-10-19 2010.

 • Fylling, Ingrid; Handegård, Tina. Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. 2009 (5/2009) ISBN 978-82-7321-579-6. ISSN 0805-4460.

 • Gjernes, Trude; Lien, Lise; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. 2008 (2008-1013). ISSN 0804-1873.

 • Fylling, Ingrid. Meget er forskjellig men noe blir problem. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. 2008 ISBN 978-82-308-0595-4.

 • Fylling, Ingrid; Rønning, Wenche. Modellutvikling eller idédugnad? En studie av Modellprosjektet "Tilpasset opplæring og spesialundervisning". (Fulltekst: http://www.nordlandsforskning.no/files/Rapporter%202007/rapp_06_07.pdf 2007 (6/2007) ISBN 978-82-7321-558-1. ISSN 0805-4460.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Gjernes, Trude Karine Olaug; Handegård, Tina. Fyrtårn eller balansekunstnere. En evaluering av regionsentrene for barn og unges psykiske helse (R.BUP). 2004 ISBN 82-7321-514-8.

 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Arild; Hanssen, Jan-Inge; Pettersen, Per Arnt. Levekår og livskvalitet i Nordland 2001. 2002 (20/2002) ISBN 8273214672.

 • Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone; Fylling, Ingrid. Nyorientering eller stagnasjon? Evaluering av barneverntjenesten i Steinkjer. 2001 (7/2001). ISSN 0804-1873.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Den kommunale kontantstøtten i Bodø. En brukerundersøkelse.. 1998 (20/1998). ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Spesialpedagogikk i Nordlys. En studie av tre FOU-prosjekter under Programmet for Nord-Norge. 1996 ISBN 8273213099.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Til glede og gavn? Voksenopplæringstilbud for personer med utviklingshemming. ? 1996 (2).

 • Sandvin, Johans T.; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid. Marginalisering eller integrasjon? Levekår i periferien. 1995 ISBN 8273212920.

 • Sandvin, Johans T.; Fylling, Ingrid. Til glede og gavn? Voksenopplæring for personer med utviklingshemming i regi av frivillige studieforbund. 1995 ISBN 8273212742.

 • Størkersen, Jan R; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Levekår og livskvalitet i Nordland. 1994 ISBN 8273212599.

 • Sandvin, Johans T.; Størkersen, Jan R; Fylling, Ingrid; Hanssen, Jan-Inge. Vi sto han av! Sammendragsrapport av "Levekår og livskvalitet i Nordland. 1994.

 • Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen; Stoltenberg, Camilla. Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Fylling, Ingrid. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fremtidens spesialundervisning 2019-02-04 - 2019-02-04 2019.

 • Andrews, Therese Marie; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (Fulltekst: http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/kompetanseutvikling-i-et-mangfoldig-landskap-article5539-152.html 2018 ISBN 978-82-7321-745-5.

 • Fylling, Ingrid. Gutters lave skoleprestasjoner – skolens klare ansvar!. Avisa Nordland 2018.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit; Bye, Robert; Vannebo, Berit Irene. Lost in Innovation: An analysis of how ‘innovation’ is used as a theoretical concept and an analytical framework in welfare innovation research. ESA Mid-term conference RN 26 2018-10-04 - 2018-10-05 2018.

 • Fylling, Ingrid; Melbøe, Line. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Fylling, Ingrid; Bye, Robert; Sandvin, Johans Tveit; Vannebo, Berit Irene. Utilizing Meta-Ethnography as a Methodological Approach in the Study of Innovation in Children and Youth Welfare Services in Norway. ESA biannual conference 2017-08-29 - 2017-09-02 2017.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (Fulltekst: https://uit.no/Content/546100/cache=20170911093346/Levek%C3%A5rsrapport%20med%20vedlegg.pdf 2017.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Disability, education, and labour market participation: What is the effect of education inside the labour market?. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Fylling, Ingrid. Gutters situasjon i skolen: Hva er egentlig problemet?. 2017.

 • Fylling, Ingrid. Kjønnsforskjeller i spesialundervisning: Forklaringer og forståelsesmåter. 2017.

 • Fylling, Ingrid. Systemrettet arbeid i lokal kontekst. Artikkel for nettressurs SEVU PPT nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten 2016-08-01 - 2016.

 • Fylling, Ingrid; Baciu, Loreni Elena. Disability and access to the Romanian Labour Market: Perspectives from the service providers. European Sociological Association mid term conference 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.

 • Hustad, Bent-Cato; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Ulriksen, Robin. Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2423377 2016 (24) ISBN 978-82-327-0209-1. ISSN 1892-2597.

 • Alexiu,, Teodor Mircu; Birneanu, Andreea, Georgiana; Baciu, Elena Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen; Lazar, Theofild Andrei; Dinca, Melinda; Unguruanu, Roxana. Mapping the hindrances and barriers to employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the Roma individuals on the Romanian labour market.. 2015.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens rolle, kompetanse og relasjoner i et systemperspektiv. PP-lederkonferanse 2015-12-15 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens ansvar for skolens arbeid med sitt utvidete mandat. Dagskonferanse i prosjektet "Skolen som arena for barn og unges psykiske helse" 2015-11-11 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. The impact of education for employment among young people with disability in Europe. ESA Conference 2015-08-26 - 2015-08-29 2015.

 • Fylling, Ingrid. Disability and living conditions in rural and urban areas in Nordland county, Norway. NNDR conference 2015 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Fylling, Ingrid. Nordlendingenes sosiale nettverk. Levekår og livskvalitet i Nordland - presentasjon av forskning 2015-03-19 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. Forskning om levekår og livskvalitet i Nordland, betydning for samfunnsplanlegging?. Fagkonferanse samfunnsplanleggere 2015-01-05 - 2015.

 • Fylling, Ingrid. Samhandling i PP-tjenesten: Status og utfordringer. Fagkonseranse 2014-04-07 - 2014-04-07 2014.

 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; lundhaug, Kristine. Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. 2014 ISBN 978-82-7321-652-6.

 • Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. 2014 ISBN 9788273216496.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. (Fulltekst: http://nordlandsforskning.no/files/Rapporter_2012/Rapport_16_2012.pdf (Omtale: http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Grunnskole/Utviklingsarbeid/Hundrevis-videreutdannet-pa-fire-ar/) 2012 (16) ISBN 978-82-7321-638-0. ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens samhandlingsutfordringer: Profesjonsgrenser eller tjenestegrenser?. Konferanse for veiledningssentrene i Akershus 2012-10-11 - 2012-10-11 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens rolle i skolens tilpassede opplæring. Konferanse for skoleeiere og PP-tjenesten i Troms 2012-03-20 - 2012-03-20 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenesten i Norge i et profesjonssosiologisk perspektiv: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste?. Forskningskonferanse Norsk Nettverk for Funksjonshemmingsforskning 2012-06-07 - 2012-06-08 2012.

 • Fylling, Ingrid. PP-tjenestens profesjonsprofil og kompetansebehov. Konferanse for skoleeiere og PP-tjeneste i Telemark 2012-05-10 - 2012-05-10 2012.

 • Fylling, Ingrid. Status og veivalg for PP-tjenesten: presentasjon av evalueringsresultater. Konferanse for PP-tjenesten i Rogaland 2012-04-29 - 2012-04-29 2012.

 • Fylling, Ingrid. Evaluering av PP-tjenesten og fremtidige i kjølvannet av St.Meld.18. Dialogkonferanse Romsdal 2012-01-05 - 2012-01-05 2012.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Innovasjon i organisering av kompetanseutviling i PP-tjenesten. Senter for innovasjon i offentlig sektor 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Disability, education and employment in the Nordic Countries. Equal is not enough 2010-12-01 - 2010-12-03 2010.

 • Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato. PPT - et ledd i en helhetlig tiltakskjede. Kompetanse i krysspress. Nasjonal KS-konferanse - Skoletinget. 2010-01-18 - 2010-01-19 2010.

 • Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid. Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT". (Prosjekt: http://nordlandsforskning.no/publikasjoner/rapporter/1226-staur) 2010; Volum 2010 (15) ISBN 978-82-7321-604-5. ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid. Ulike veivalg for PP-tjenesten - betraktninger ut fra et profesjonssosiologisk perspektiv. Landskonferansen for PP-tjenesten 2010-10-25 - 2010-10-25 2010.

 • Fylling, Ingrid. Kjønn, funksjonshemming og arbeidslivserfaringer i Norden. 4.Forskningskonferanse i Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming 2010-10-18 - 2010-10-19 2010.

 • Fylling, Ingrid; Handegård, Tina. Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. 2009 (5/2009) ISBN 978-82-7321-579-6. ISSN 0805-4460.

 • Gjernes, Trude; Lien, Lise; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. 2008 (2008-1013). ISSN 0804-1873.

 • Fylling, Ingrid. Meget er forskjellig men noe blir problem. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. 2008 ISBN 978-82-308-0595-4.

 • Fylling, Ingrid; Rønning, Wenche. Modellutvikling eller idédugnad? En studie av Modellprosjektet "Tilpasset opplæring og spesialundervisning". (Fulltekst: http://www.nordlandsforskning.no/files/Rapporter%202007/rapp_06_07.pdf 2007 (6/2007) ISBN 978-82-7321-558-1. ISSN 0805-4460.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Gjernes, Trude Karine Olaug; Handegård, Tina. Fyrtårn eller balansekunstnere. En evaluering av regionsentrene for barn og unges psykiske helse (R.BUP). 2004 ISBN 82-7321-514-8.

 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Arild; Hanssen, Jan-Inge; Pettersen, Per Arnt. Levekår og livskvalitet i Nordland 2001. 2002 (20/2002) ISBN 8273214672.

 • Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone; Fylling, Ingrid. Nyorientering eller stagnasjon? Evaluering av barneverntjenesten i Steinkjer. 2001 (7/2001). ISSN 0804-1873.

 • Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid. Den kommunale kontantstøtten i Bodø. En brukerundersøkelse.. 1998 (20/1998). ISSN 0805-4460.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Spesialpedagogikk i Nordlys. En studie av tre FOU-prosjekter under Programmet for Nord-Norge. 1996 ISBN 8273213099.

 • Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Til glede og gavn? Voksenopplæringstilbud for personer med utviklingshemming. ? 1996 (2).

 • Sandvin, Johans T.; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid. Marginalisering eller integrasjon? Levekår i periferien. 1995 ISBN 8273212920.

 • Sandvin, Johans T.; Fylling, Ingrid. Til glede og gavn? Voksenopplæring for personer med utviklingshemming i regi av frivillige studieforbund. 1995 ISBN 8273212742.

 • Størkersen, Jan R; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.. Levekår og livskvalitet i Nordland. 1994 ISBN 8273212599.

 • Sandvin, Johans T.; Størkersen, Jan R; Fylling, Ingrid; Hanssen, Jan-Inge. Vi sto han av! Sammendragsrapport av "Levekår og livskvalitet i Nordland. 1994.

 • [Loading...]