Bilde av Fylling, Ingrid
Bilde av Fylling, Ingrid
Institutt for vernepleie ingrid.fylling@uit.no

Ingrid Fylling


Førsteamanuensis


 • Ingrid Fylling, Carina Henriksen :
  Velferdstjenester for barn og unge i kommunen
  Universitetsforlaget 2020 DOI
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Ingrid Fylling, Øystein Henriksen, Berit Irene Vannebo :
  Sammenfattende analyse: Sammenligninger på tvers av delstudier og helhetlig tilstandsbeskrivelse.
  Universitetsforlaget 2020
 • Ingrid Fylling, Line Melbøe :
  Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities
  Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ARKIV / DOI
 • Ingrid Fylling, Elena-Loreni Baciu, Janne Paulsen Breimo :
  Inclusion Policies between EU Framework and Post-socialist Heritage
  Routledge 2019 DOI
 • Elena-Loreni Baciu, Ingrid Fylling, Janne Paulsen Breimo :
  Implementing Social Inclusion Policies in Post-socialist EU Countries: Stumbling Blocks and Stepping Stones
  Routledge 2019 DOI
 • Trond Bliksvær, Ingrid Fylling, Bent-Cato Hustad, Tor Korneliussen :
  Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning
  Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ARKIV / DOI
 • Loreni Elena Baciu, Teodor Mircea Alexiu, Theofild Andrei Lazar, Ingrid Fylling, Johans Tveit Sandvin :
  The Access of Disabled Persons on the Romanian Labour Market: An Institutional Ethnography of the Role of Social Welfare
  ECSS Conference Proceedings 2016
 • Andreea Georgiana Birneanu, Teodor Mircea Alexiu, Elena-Loreni Baciu, Johans Tveit Sandvin, Ingrid Fylling :
  The Role and Influence of Family and Community Relations on the Disabled Persons’ Labor Market Status: Perspectives of Disabled Individuals and Family Members
  Revista de Asistenţă Socială 2016
 • Ingrid Fylling, Johans Tveit Sandvin :
  Kategorier og kontekster: Funksjonshemming som kategori i komparativ sosialpolitisk forskning
  Akademika forlag 2014
 • Øystein Henriksen, Ingrid Fylling, Johans Tveit Sandvin :
  Rusforebyggende foreldremøter i skolen
  Psykologi i kommunen (PIK) 2014
 • Anne Tjønndal, Ingrid Fylling :
  Digitale forskningsmetoder
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ingrid Fylling, Elena-Loreni Baciu, Janne Paulsen Breimo :
  EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation
  Routledge 2019 OMTALE
 • Ingrid Fylling :
  Bekymringsfullt fravær i grunnskolen – komplekse saker og svakt handlingsgrunnlag?
  2023
 • Ingrid Fylling :
  Begreper om skolefravær i grunnskolen
  06. november 2023
 • Ingrid Fylling, Anne Tjønndal :
  Digitale forskningsmetoder: om boka og prosessen bak
  2021
 • Ingrid Fylling :
  Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
  2019
 • Arne Lervåg, Ingrid Fylling, Katrine Vellesen Løken, Camilla Stoltenberg :
  Dyktig gutt-læreplassen
  Klassekampen 01. mars 2019
 • Therese Marie Andrews, Berit Lødding, Ingrid Fylling, Bent-Cato Hustad :
  Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten
 • Ingrid Fylling, Johans Tveit Sandvin, Robert Bye, Berit Irene Vannebo :
  Lost in Innovation: An analysis of how ‘innovation’ is used as a theoretical concept and an analytical framework in welfare innovation research
  2018
 • Ingrid Fylling :
  Gutters lave skoleprestasjoner – skolens klare ansvar!
  Avisa Nordland 28. juli 2018
 • Ingrid Fylling :
  Kjønnsforskjeller i spesialundervisning: Forklaringer og forståelsesmåter
  17. februar 2017
 • Ingrid Fylling :
  Gutters situasjon i skolen: Hva er egentlig problemet?
  17. februar 2017
 • Trond Bliksvær, Ingrid Fylling :
  Disability, education, and labour market participation: What is the effect of education inside the labour market?
  2017
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe, Gunn Elin Fedreheim, Ingrid Fylling :
  Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Ingrid Fylling, Robert Bye, Johans Tveit Sandvin, Berit Irene Vannebo :
  Utilizing Meta-Ethnography as a Methodological Approach in the Study of Innovation in Children and Youth Welfare Services in Norway
  2017
 • Ingrid Fylling, Line Melbøe :
  Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities
  2017
 • Ingrid Fylling :
  Systemrettet arbeid i lokal kontekst
  2016
 • Bent-Cato Hustad, Berit Lødding, Ingrid Fylling, Robin Ulriksen :
  Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten
  2016 FULLTEKST
 • Ingrid Fylling, Loreni Elena Baciu :
  Disability and access to the Romanian Labour Market: Perspectives from the service providers
  2016
 • Ingrid Fylling :
  Nordlendingenes sosiale nettverk
  2015
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenestens rolle, kompetanse og relasjoner i et systemperspektiv
  2015
 • Ingrid Fylling :
  The impact of education for employment among young people with disability in Europe
  2015
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenestens ansvar for skolens arbeid med sitt utvidete mandat
  2015
 • Ingrid Fylling :
  Forskning om levekår og livskvalitet i Nordland, betydning for samfunnsplanlegging?
  2015
 • Ingrid Fylling :
  Disability and living conditions in rural and urban areas in Nordland county, Norway
  2015
 • Teodor Mircu Alexiu,, Andreea, Georgiana Birneanu, Elena Loreni Baciu, Johans Tveit Sandvin, Ingrid Fylling, Janne Paulsen Breimo m.fl.:
  Mapping the hindrances and barriers to employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the Roma individuals on the Romanian labour market.
  2015
 • Therese Marie Andrews, Trond Bliksvær, Ingrid Fylling :
  Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler
  2014
 • Ingrid Fylling, Trond Bliksvær, Hege Gjertsen , Kristine lundhaug :
  Levekår og livskvalitet i Nordland 2014
  2014
 • Ingrid Fylling :
  Samhandling i PP-tjenesten: Status og utfordringer
  2014
 • Bent-Cato Hustad, Ingrid Fylling :
  Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT
 • Ingrid Fylling :
  Evaluering av PP-tjenesten og fremtidige i kjølvannet av St.Meld.18
  2012
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenestens profesjonsprofil og kompetansebehov
  2012
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenestens samhandlingsutfordringer: Profesjonsgrenser eller tjenestegrenser?
  2012
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenestens rolle i skolens tilpassede opplæring
  2012
 • Ingrid Fylling :
  Status og veivalg for PP-tjenesten: presentasjon av evalueringsresultater
  2012
 • Ingrid Fylling :
  PP-tjenesten i Norge i et profesjonssosiologisk perspektiv: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste?
  2012
 • Bent-Cato Hustad, Ingrid Fylling :
  Innovasjon i organisering av kompetanseutviling i PP-tjenesten
  2011
 • Ingrid Fylling, Bent-Cato Hustad :
  PPT - et ledd i en helhetlig tiltakskjede. Kompetanse i krysspress
  2010
 • Bent-Cato Hustad, Ingrid Fylling :
  Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT"
  2010 PROSJEKT

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →