Bilde av Adolfsen, Heidi
Bilde av Adolfsen, Heidi
Avdeling for forskning, utdanning og formidling heidi.adolfsen@uit.no +4777645912 48 21 72 82 Tromsø ADM B 368

Heidi Adolfsen


Direktør forskning, utdanning og formidling

Stillingsbeskrivelse

Leder Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF)

Enheter under FUF

Ledelse og stab
Seksjon for studieadministrasjon
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Seksjon for kommunikasjon
CV

Tidligere praksis:

Studiedirektør, UiT, feb. 2012 - des.2018

Seniorrådgiver, Universitetets videre- og etterutdanning (U-vett), UiT

Stabsleder studieenheten, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT

Assisterende fakultetsdirektør, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT

Studie- og forskningskonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningskonsulent, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning og Institutt for statsvitenskap.

Utredningskonsulent, Troms Fylkeskommune, Helse- og sosialetaten. Prosjekt "Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy" og "Psykiatrisk senter for Nord-Troms"

Konsulent Tromsø Trygdekontor

Utdanning:

Cand.polit. med hovedfag i samfunnsvitenskap, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning

Lederkurs I og LUP II, I-pluss

Engelsk for næringsliv og offentlig sektor, UiT

Styrekompetanse, BI