Anne Gjerløw


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsfelt

 • Saksbehandlingsoppgaver for fakultetsdirektør og dekan
 • Rutiner, retningslinjer for personalområdet på fakultetet
 • Informasjon, intranettsider for personalområdet (og HMS)
 • Utvalgssekretær for fakultetsstyret
 • Sekretærfunksjon i diverse råd og utvalg, blant annet dekanat, ID-møter, forskningsutvalg, campusmøter og campusråd.
 • Bistår studieseksjonen lokalt med oppfølging av studiekvalitetsarbeid og rapportering
 • Stedfortreder for faggruppeleder personal og organisasjon

Verv:

 • Vara til Universitetsstyret i perioden januar 2016-juli 2017
 • Deltok i fusjonssekretariatet i forkant av fusjonen mellom UiT, HiH og HIN
 • Deltar i arbeidsgruppe som jobber med revisjon av UiTs kvalitetssystem
 • Ledet arbeidet som resulterte i reakkreditering av kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Narvik i 2014.

 

Biografiske data

 • Fra januar 2015 – Seniorrådgiver ved Høgskolen i Narvik, deretter i seksjon for personal og organisasjon ved IVT-fakultetet.
 • 1999- 2015: Kontorsjef, Høgskolen i Narvik, 50% stilling ved Avdeling for helse og samfunn og 50% stilling i personalseksjonen.
 • Rektor ved Hamarøy videregående skole 1996-99. Arbeid i grunnskole og videregående skole i perioden 1980-1996.
 • Lærerutdannet, med årsenheter i IT (1991), spesialpedagogikk (1985) og kjemi (1976), samt treårig lærerutdanning fra Høgskolen i Bergen (1980)