Sissel Helene Hansen


Arbeidstittel

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for undervisning og læringsstøtte.

  • Veiledning databaser/litteratursøk

Fagansvarlig for