#
#
Universitetsbiblioteket shh000@post.uit.no 77644689 Tromsø MH B7.014

Sissel Helene Hansen


Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for undervisning og læringsstøtte.

  • Veiledning databaser/litteratursøk

Fagansvarlig for