Bilde av Lebesbye, Erland Hilmar Tonning
Bilde av Lebesbye, Erland Hilmar Tonning
Institutt for geovitenskap erland.lebesbye@uit.no +4777644410

Erland Hilmar Tonning Lebesbye


emeriti


 • Dag Ottesen, Julian A. Dowdeswell, D. I. Benn, L Kristensen, Hanne H. Christiansen, O Christensen m.fl.:
  Submarine landforms characteristic of glacier surges in two Spitsbergen fjords
  Quaternary Science Reviews 2008 DOI
 • erland Lebesbye, Tore Ola Vorren :
  Submerged terraces in the southwestern Barents Sea: Origin and implications for the late Cenozoic geological history
  Marine Geology 1996
 • Tore Ola Vorren, erland Lebesbye, K. Larsen :
  Geometry and genesis of the glacigenic sediments in the southern Barents Sea
  1990
 • Morten Hald, Erland Lebesbye :
  Klima i fortid, nåtid og fremtid
  Ottar 2007
 • Tore Ola Vorren, Karin Andreassen, Torbjørn Dahlgren, Raymond Eilertsen, Jan Sverre Laberg, erland Lebesbye m.fl.:
  Late Weichselian in northern Norway and adjoining Seas
  2004
 • Bjarne Rafaelsen, M. Midtbø, L. W. Kuliman, erland Lebesbye, K. Hogstad, Karin Andreassen :
  3-D seismic data used to investigate the Late Cenozoic sediments of the southwestern Barents Sea
  2000

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.