ansatt-Erland-Lebesbye
ansatt-Erland-Lebesbye
Institutt for geovitenskap erland.lebesbye@uit.no +4777644410 Tromsø MODULBYGG B208

Lebesbye, Erland Hilmar Tonning • Ottesen, Dag; Dowdeswell, Julian A.; Benn, D. I.; Kristensen, L; Christiansen, Hanne H.; Christensen, O; Hansen, L.; Lebesbye, E.; Lebesbye, erland; Forwick, Matthias; Vorren, Tore Ola. Submarine landforms characteristic of glacier surges in two Spitsbergen fjords. Quaternary Science Reviews 2008; Volum 27. ISSN 0277-3791.s 1583 - 1599.s doi: 10.1016/j.quascirev.2008.05.007.
 • Lebesbye, erland; Vorren, Tore Ola. Submerged terraces in the southwestern Barents Sea: Origin and implications for the late Cenozoic geological history. Marine Geology 1996; Volum 160. ISSN 0025-3227.s 265 - 280.
 • Vorren, Tore Ola; Lebesbye, erland; Larsen, K.. Geometry and genesis of the glacigenic sediments in the southern Barents Sea. 1990 (0). ISSN 0305-8719.s 269 - 288.
 • Hald, Morten; Lebesbye, Erland. Klima i fortid, nåtid og fremtid. Ottar 2007 (265). ISSN 0030-6703.s 3 - 6.
 • Vorren, Tore Ola; Andreassen, Karin; Dahlgren, Torbjørn; Eilertsen, Raymond; Laberg, Jan Sverre; Lebesbye, erland; Vorren, Karl Dag. Late Weichselian in northern Norway and adjoining Seas. Quaternary glaciations in a global perspective. Seminar in honor of Jan Mangerud 2004-11-26 - 2004-11-26 2004.
 • Rafaelsen, Bjarne; Midtbø, M.; Kuliman, L. W.; Lebesbye, erland; Hogstad, K.; Andreassen, Karin. 3-D seismic data used to investigate the Late Cenozoic sediments of the southwestern Barents Sea. Ukjent 2000-01-01 - 2000.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.
  MODULBYGG B208

  Klikk for større kart