Magne-profil_3.jpg
Magne-profil_3.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk magne.olufsen@uit.no 77644207 93269101 Tromsø ILP 3.017

Magne Olufsen


Arbeidstittel

Professor i naturfag/naturfagdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

Jeg er professor i naturfag/naturfagdidaktikk og forsker på sammenhengen mellom undervisning og læring i naturfag. Jeg har doktorgrad i kjemi og har praktisk pedagogisk utdanning.

Jeg har undervisningserfaring fra institutt for kjemi ved UiT, Breivang videregående skole, Nordnorsk vitensenter, Skolelaboratoriet i realfag og teknologi og Høyskolen i Tromsø. Jeg har siden 2012 jobbet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT.


 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes. Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne; Bjørnsson, Julius Kristjan. Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr; Kjærnsli, Marit. Praktiske aktiviteter i naturfag - muligheter for økt elevaktivitet og faglig fordypning?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes. Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne; Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes. Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne; Ødegaard, Marianne. Forskningsdesign og metode. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Olufsen, Magne; Ødegaard, Marianne. Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245038439.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Sæleset, Johannes; Thorvaldsen, Steinar. The impact of specialised content courses on student teaching in a Norwegian teacher education programme. Education Inquiry 2021. ISSN 2000-4508.s doi: 10.1080/20004508.2021.1892908.
 • Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne. To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene?. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019; Volum 13 (1). ISSN 2535-8219.s 1 - 27.s doi: 10.5617/adno.6441.
 • Netland, Kjell Øystein; Sivertsen, Annfrid; Olufsen, Magne. Innføring av studentaktive arbeidsformer i seminarundervisningen. Hvilken betydning har dette på læringsutbyttet og klassemiljøet?. (fulltekst) Nordic Journal of STEM Education 2018; Volum 2 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v2i1.2346.
 • Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne; Haugland, Ole Anton; Thorvaldsen, Steinar. Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen : en komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1500-4538.s 299 - 311.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-03.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne. Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2017; Volum 13 (2). ISSN 1504-4556.s 117 - 133.s doi: 10.5617/nordina.3140.
 • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. Practical work in chemistry and its goals and effects. Chemistry in Action 2015 (106). ISSN 0332-2637.s 37 - 50.
 • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. Practical Work in Chemistry, its goals and effects. (fulltekst) 2015 ISBN 978-83-943754-0-9.s 87 - 106.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Monica, Andreassen; Sortland, Andy B.. Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2015; Volum 11 (3). ISSN 1504-4556.s 293 - 303.s doi: 10.5617/nordina.948.
 • Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne. Hvordan forbedre studentenes faglige prestasjoner i kjemi? Erfaringer fra FoU-arbeid ved Universitetet i Tromsø. (fulltekst) UNIPED 2013; Volum 36 (3). ISSN 1500-4538.s 60 - 76.s doi: 10.3402/uniped.v36i3.20257.
 • Olufsen, Magne; Smalås, Arne Oskar; Brandsdal, Bjørn Olav. Electrostatic interactions play an essential role in DNA repair and cold-adaptation of Uracil DNA glycosylase. Journal of Molecular Modeling 2008; Volum 14. ISSN 1610-2940.
 • Olufsen, Magne; Papaleo, Elena; Smalås, Arne Oskar; Brandsdal, Bjørn Olav. Ion pairs and their role in modulating stability of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 2008. ISSN 0887-3585.
 • Papaleo, E; Olufsen, Magne; De Gioia, L; Brandsdal, Bjørn Olav. Optimization of electrostatics as a strategy for cold-adaptation: A case study of cold- and warm-active elastases. Journal of Molecular Graphics and Modelling 2007; Volum 26. ISSN 1093-3263.s 93 - 103.s doi: 10.1016/j.jmgm.2006.09.012.
 • Olufsen, Magne; Brandsdal, Bjørn Olav; Smalås, Arne Oskar. Comparative unfolding studies of psychrophilic and mesophilic uracil DNA glycosylase: MD simulations show reduced thermal stability of the cold-adapted enzyme. Journal of Molecular Graphics and Modelling 2007; Volum 26. ISSN 1093-3263.s 124 - 134.s doi: 10.1016/j.jmgm.2006.10.003.
 • Mekonnen, Seble Merid; Olufsen, Magne; Smalås, Arne Oskar; Brandsdal, Bjørn Olav. Predicting proteinase specificities from free energy calculations. Journal of Molecular Graphics and Modelling 2006; Volum 25. ISSN 1093-3263.s 176 - 185.
 • Olufsen, Magne; Smalås, Arne Oskar; Moe, Elin; Brandsdal, Bjørn Olav. Increased flexibility as a strategy for cold adaptation - A comparative molecular dynamics study of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase. Journal of Biological Chemistry 2005; Volum 280. ISSN 0021-9258.
 • Moe, Elin; Leiros, Ingar; Riise, Ellen Kristin; Olufsen, Magne; Lanes, Olav; Smalås, Arne Oskar; Willassen, Nils Peder. Optimisation of the surface electrostatics as a strategy for cold adaptation of uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from Atlantic cod (Gadus morhua). Journal of Molecular Biology (JMB) 2004; Volum 343. ISSN 0022-2836.s 1221 - 1230.
 • Moe, Elin; Leiros, Ingar; Riise, Ellen Kristin; Olufsen, Magne; Lanes, Olav; Smalås, Arne Oskar; Willassen, Nils Peder. Optimisation of the surface electrostatics as a strategy for cold adaptation of uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from Atlantic cod (Gadus morhua). Journal of Molecular Biology (JMB) 2004; Volum 343 (5). ISSN 0022-2836.s 1221 - 1230.
 • Helland, Ronny; Czapinska, Honorata; Leiros, Ingar; Olufsen, Magne; Otlewski, Jacek; Smalås, Arne Oskar. Structural Consequences of Accommodation of Four Non-cognate Amino Acid Residues in the S1 Pocket of Bovine Trypsin and Chymotrypsin. Journal of Molecular Biology (JMB) 2003; Volum 333 (4). ISSN 0022-2836.s 845 - 861.
 • Kvivesen, Mona; Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne. Innføring i kjemi for lærere, bind 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215037257.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes. Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). 2021.
 • Olufsen, Magne. Video som forskningsmetode i masteroppgaven. Masteroppgava – oppstarten og rammene 2021-11-09 - 2021-11-09 2021.
 • Olufsen, Magne. Erfaringer med masterutdanninger for grunnskolelærere ved UiT campus Tromsø. Forskerskoledag 2019-11-12 - 2019-11-12 2019.
 • Olufsen, Magne. Hvordan jobbe utforskende i naturfag?. Lektor 2-samling for Nordland, Troms og Finnmark 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig. Changes in preservice teachers' knowledges? A case study from the new teacher education program at UiT – The arctic university of Norway. NFSUN, Nordisk konferanse for naturfagdidaktikere 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig. Små kjemiforsøk til bruk i klasserommet. Realfagskonferansen for lærere i Tromsø 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.
 • Olufsen, Magne. Aktiv læring øker studentens faglige prestasjoner. Tips til metoder og glimt fra forskninga. Foredrag for vitenskapelig ansatte 2015-01-07 - 2015-01-07 2015.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Olufsen, Magne. Arbeidskrav i engelsk og naturfag. Fagdag 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Mekonnen, Seble Merid; Olufsen, Magne; Smalås, Arne Oskar; Brandsdal, Bjørn Olav. Predicting Proteinase Specificities from Free Energy Calculations. International Workshop "New Approaches in Drug Design & Discovery" (data) 2005-03-21 - 2005-03-24 2005.
 • Olufsen, Magne. Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase (UDG). NBS Kontaktmøte 2005 2005-01-13 - 2005-01-16 2005.
 • Olufsen, Magne. A comparative unfolding study of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase (UDG). NorStruct seminar 2005-11-29 - 2005-11-30 2005.
 • Olufsen, Magne. MD simulations reveal important features of cold-adaptation for Uracil DNA Glycosylase (UDG). FEBS Advanced Course: "Theoretical modeling of ligand binding and enzymatic catalysis" 2005-10-16 - 2005-10-21 2005.
 • Olufsen, Magne; Brandsdal, Bjørn Olav; Moe, Elin; Smalås, Arne Oskar. Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase. BIOPROSP: symposium marine bioprospecting 2004-10-13 - 2004-10-14 2004.
 • Olufsen, Magne. Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase (UDG). Hurtigrute seminar 2004 2004-12-01 - 2004-12-03 2004.
 • Olufsen, Magne; Moe, Elin; Brandsdal, Bjørn Olav; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne Oskar. STRUCTURAL AND ENERGETIC ASPECTS OF PROTEIN DNA-RECOGNITION. hurtigrute seminar 2003-12-01 - 2003-12-02 2003.
 • Mekonnen, Seble Merid; Olufsen, Magne; Helland, Ronny; Brandsdal, Bjørn Olav; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne Oskar. Residue determinants for substrate specificity from computational analysis and modeling of protein-inhibitor complexes of the subfamily S8A subtilisin-like family of serine proteinases. The 4th European Work Shop in Drug Design (4EWDD) 2003-05-25 - 2003-06-01 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er kvalitet i lærerutdanningen, studentaktive arbeidsmåter og sammenhengen mellom undervisning og læring i naturfag. Jeg er medlem i forskningsprosjektet LISSI.

  Undervisning

  Jeg underviser hovedsaklig kjemi og naturfagdidaktikk på masterutdanningen på 5.-10. trinn og på etter- og videreutdanningstilbud for naturfaglærere.