Jon Ivar Kristiansen


Teknisk Kompetansegruppe (TK)


  • Quan Do, Sebastian Andres Acuña Maldonado, Jon Ivar Kristiansen, Krishna Agarwal, Hoai Phuong Ha :
    Highly Efficient and Scalable Framework for High-Speed Super-Resolution Microscopy
    IEEE Access 2021 ARKIV / DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →