Personkort bilde
Foto: Mathias Bruvoll

Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jeg er administrativ leder for RKBU Nord, og er en del av lederteamet ved instituttet.

Sentrale oppgaver:

- Personal- og HMS-arbeid

- Budsjett/økonomioppfølging

- Rapportering

Verv:

Jeg har siden 2017 vært representant for de teknisk/administrativt ansatte ved Helsefak i Fakultetstyret.

[Loading...]