Personkort bilde

Gunnar Sander

Forsker Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Økosystem-basert forvaltning av havet og kystsonen
Marin arealplanlegging (marin spatial planning)
Marin forvaltning
Konsekvensanalyse
Aktiviteter i Arktis
Forvaltningen av Arktis

Yrkeserfaring

2020-04 - Seniorforsker på NIVA (Norsk institutt for vannforskning)

2019-07 - 2020-04: Forsker på NFH

2019-01 - 2019-07: Universitetslektor/førsteamanuensis på NFH

2017 Aug -  Des: Forskningsopphold på Marine and Environmental Law Institute, Dalhousie University, Canada

2014-11 -  2018-12 Stipendiat på NFH

1998 - 2014-10 Norsk Polarinstitutt: Seniorrådgiver ved Seksjon for miljørådgivning.

2006-11 - 2009-03 European Environment Agency: Seconded national expert, Arctic environment.

1989-12 - 1998-07 Tromsø kommune: Prosjektleder samordnet transportplan (TP10), senere miljøvernleder.

1989-07 - 1989-11 Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen: Sivilarbeider.

1987-05 - 1989-06 Universitetet i Oslo, Rådet for natur- og miljøfag: Utredninger om samferdsel, byplanlegging og miljø, samt og kursansvarlig/foreleser på kurset Miljøvern i kommunene.

1988-89 (4 mnd) Planavdelingen i Miljøverndepartementet: Engasjert for arbeid med samferdsel.

1983-09 - 1986-11 Harstad kommune, Planavdelingen: Avdelingsingeniør med oppgaver i arealplanlegging, teknisk-økonomisk planlegging, vann- og avløpsprosjekter og trafikkplanlegging.

1976-10 - 1977-08 Forsvaret: Verneplikt ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Utdannelse

2017 UiO, Oslo Summer School: Case study research methods (PhD-kurs,10 ECTS)

2016 UiT, RESULT: Universitetspedagogikk for stipendiater 

2015 UiT: Philosophy of science and ethics (PhD-kurs, 6 ECTS) og 
          UiB: Production and interpretation of qualitative data (PhD-kurs, 10 ECTS) 

2008-08 - 2009-10 Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet: Master of Laws in Law of the Sea. Masteroppgave: "Environmental assessments in the Arctic Ocean: International legal obligations and gaps in existing instruments". 

2004-01 - 2004-05 Universitetssenteret på Svalbard/NTNU: The history of Svalbard - an introduction.

1986-08 - 1987-05 Universitetet i Oslo: Grunnfag i sosialantropologi.

1983-01 - 1983-05 Norges tekniske høyskole: Særkurs (dvs mastergrads-kurs) i "kommunaløkonomisk analyse og planlegging" og "regionaløkonomisk teori og planlegging", samt "innføring i politisk økonomi" og EEU-kurs "landsbygdplanlegging i u-land".

1977-08 - 1982-12 Norges tekniske høyskole (nå NTNU): Sivilingeniør fra Bygningsingeniøravdelingen. Studieretning planlegging med hovedvekt på by- og regionplanlegging, sosialøkonomi og trafikkplanlegging. Diplomoppgave: "Oljevirksomhet og oversiktsplanlegging i Harstad kommune 1982-91". 

1976-8 - 1977-05 Universitetet i Oslo: Examen philosophicum og Forkurs i matematikk (FO 1-2).

1973-08 - 1976-05 Stabekk gymnas: Naturfaglinja

Andre kurs uten eksamen:
2018 UiO, Oslo Summer School: The political economy of public policy (10 ECTS, ikke avlagt eksamen) 

2011 International Association for Impact Assessment: Innovative uses of SEA - Strategic sustainability approaches

2003-09 Roskilde universitet: Strategic Environmental Assessment (PhD-kurs)

1986: Institutt for by- og regionplanlegging, NTH: Forhandlinger og mekling i samfunnsplanlegging

Jeg har jevnlig gjesteforelesninger om økosystembasert havforvaltning og beslektede temaer, forvaltning av Arktis og arktisk skipsfart. Siden 2007 har jeg forelest fast på UNIS om konsekvensutredninger, med særlig vekt på hvordan bestemme innholdet (scoping).  Våren 2019 var jeg ansvarlig for og underviste på kurset SVF-2501 Marin ressursforvaltning og kystsoneplanlegging. På Rådet for natur- og miljøfag ved Universitetet i Oslo var jeg en av de to ansvarlige for og foreleser på et kurs i "miljøvern i kommunene".

Forskning på økosystembasert forvaltning i havet og kystsonen, skipsfart og konsekvensutredninger.  

 

 • Doelle, Meinhard; Sander, Gunnar. Next generation environmental assessment in the emerging high seas regime? An evaluation of the state of the negotiations. The International Journal of Marine and Coastal Law 2020; Volum 35 (3). ISSN 0927-3522.s 498 - 532.s doi: 10.1163/15718085-BJA10022.

 • Sander, Gunnar. International Legal Obligations for Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment in the Arctic Ocean. (Fulltekst: https://brill.com/view/title/54217 Brill Nijhoff 2019 ISBN 978-90-04-39169-7.s 211 - 242.s doi: 10.1163/9789004391703_010.

 • Sander, Gunnar. Against all odds? Implementing a policy for ecosystem-based management of the Barents Sea.. Ocean and Coastal Management 2018; Volum 157. ISSN 0964-5691.s 111 - 123.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.01.020.

 • Sander, Gunnar. Ecosystem-based management in Canada and Norway: The importance of political leadership and effective decision-making for implementation. Ocean and Coastal Management 2018; Volum 163. ISSN 0964-5691.s 485 - 497.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2018.08.005.

 • Sander, Gunnar. International legal obligations for environmental impact assessment and strategic environmental assessment in the Arctic Ocean. (Fulltekst: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718085-12341385 The International Journal of Marine and Coastal Law 2016; Volum 31. ISSN 0927-3522.s 88 - 119.s doi: 10.1163/15718085-12341385.

 • Sander, Gunnar; Gille, Johan; Stępień, Adam; Koivurova, Timo; Thomas, Jennie L.; Gascard, Jean-Claude; Justus, Debra. Changes in Arctic Maritime Transport. (Omtale: http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004303188s005) Brill Nijhoff 2015 (89) ISBN 9789004303171. ISSN 0924-4549.s 81 - 114.s doi: 10.1163/9789004303188_005.

 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar. Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography 2012. ISSN 1088-937X.s doi: 10.1080/1088937X.2012.724462.

 • Sander, Gunnar. Multi-sector Strategic Environmental Assessment (SEA) in the Arctic Ocean. 2009 ISBN 978-91-977254-1-5.s 163 - 170.

 • Sander, Gunnar. Chapter 1 and 2 in main report (vol 2): Lead Author. Assessment of Assessments Region 1: Arctic Ocean (in vol 3): Author together with Jake Rice. (http://www.unep-wcmc-apps.org/gramed/) (Omtale: https://shop.un.org/books/assessment-assessments-find-28695) (Sammendrag: file:///C:/Users/gsa005/Downloads/Summary_Assessment_of_Assessment.pdf) (Prosjekt: http://www.un.org/depts/los/global_reporting/global_reporting.htm) 2009 ISBN 978-92-807-29764.

 • Skjellum, Solrun Figenschau; Ruud, Audun; Slettemark, Brita; Bartonova, Alena; Lund, Mariann; Singsaas, Frode Thomassen; Aspøy, Håkon; Grossberndt, Sonja; Enge, Caroline; Sander, Gunnar. Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning. (Fulltekst: http://www.ciens.no/wp-content/uploads/2021/05/CIENS-1-2021.pdf 2021 (1-2021) ISBN 978-82-92935-15-6. ISSN 1890-4572.

 • Wathne, Cecilie Linn; Sander, Gunnar; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Lutz, Steven; Bryan, Tanya. Våre blå skoger er i dårlig tilstand. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/meninger/okosystemene-i-havet-kollapser/73966825 (Prosjekt: https://nbfn.no/) Dagbladet 2021. ISSN 0805-3766.

 • Skjellum, Solrun Figenschau; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Sander, Gunnar. Blå skog - hva nå?. Kontaktmøte med Miljødirektoratet 2021-06-07 - 2021-06-07 2021.

 • Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Sander, Gunnar. Toward understanding marine conflicts and sustainability pathways: A study of the expansion of industrial activities in the Barents Sea. MARE People & the Sea Conference 2021-06-29 - 2021-07-02 2021.

 • Sander, Gunnar. Assessments and their status in international law. Environmental impact assessments and strategic environmental assessments in areas beyond national jurisdiction (BBNJ) (Omtale: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3479657) (Prosjekt: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/workshop-environmental-impact-assessments-and-strategic-environmental-assessments-0_en) 2020-01-28 - 2020-01-29 2020.

 • Sander, Gunnar. National implementation of ecosystem-based ocean management in two Arctic states. Arctic Frontiers 2019-01-20 - 2019-01-25 2019.

 • Sander, Gunnar; Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Implementation of ecosystem-based ocean management. (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/15191 (Omtale: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=628396&p_dimension_id=88163) (Prosjekt: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b658b66b14404ba4ae78897f7d698e7e21) 2019 ISBN 978-82-8266-166-9.

 • Ryggvik, Helge; Sander, Gunnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie. Striden om oljeboring i nord. (Fulltekst: https://snl.no/striden_om_oljeboring_i_nord Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.

 • Sander, Gunnar. Slow progress towards a better regime for environmental impact assessments. 11th Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.

 • Sander, Gunnar. When collaborative planning becomes dysfunctional. ICES Annual Science Conference (Conference website: http://www.ices.dk/news-and-events/asc/asc2018/Pages/default.aspx) 2018-09-24 - 2018-09-27 2018.

 • Sander, Gunnar. Implementing ecosystem-based ocean plans: A case study from the Barents Sea and some comparisons with Canadian plans. Contemporary and Emerging Challenges of Shipping in the Northwest Atlantic and Eastern Arctic 2018-08-29 - 2018-08-31 2018.

 • Sander, Gunnar. Arktisk skipsfart - en våt drøm?. Peter F. Hjort-seminaret (Prosjekt: https://uit.no/tavla/artikkel/486448/peter_f_hjort-seminaret_2017) 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Sander, Gunnar. Against all odds? Implementing ecosystem-based ocean management in the Barents Sea. MARE 2017 Conference (Omtale: http://www.marecentre.nl/2017-conference/) 2017-07-04 - 2017-07-07 2017.

 • Sander, Gunnar. Book review: Environmental Impact Assessment in the Arctic: A Guide to Best Practice, by Timo Koivurova and Pamela Lesser. (Fulltekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12200/full Review of European, Comparative and International Environmental Law 2017; Volum 26 (2). ISSN 2050-0386.s 182 - 184.s doi: 10.1111/reel.12200.

 • Sander, Gunnar. Arktisk skipsfart: En opphauset århundregammel drøm?. UiT- NTVA seminar i Marin Bioøkonomi 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.

 • Sander, Gunnar. Forvaltningsplan for Barentshavet. Seminar for Plan- og økonomikomiten i Troms fylkeskommune 2016-11-15 - 2016-11-15 2016.

 • Sander, Gunnar. Innspill fra Norges fiskerihøgskole til Forvaltningsplan for Norskehavet. Innspillsmøte før oppdatering av forvaltningsplanen gjennom ny stortingsmelding 2016-12-16 - 2016-12-16 2016.

 • Sander, Gunnar. Ingen kan eie Nordpolen. (Fulltekst: http://www.highnorthnews.com/ingen-kan-eie-nordpolen/ 2015.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the marine Arctic: current legal status and processes to address gaps globally and regionally. Marine Resource Governance Conference (Fulltekst: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_arctic/workshop+and+conferences/conference_oct15/presentations (Prosjekt: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_arctic/workshop+and+conferences/conference_oct15) 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Sander, Gunnar. Three chapters: * Resources and economic activcities in the Arctic: Introduction. * Shipping in the Arctic Ocean. * Ethical considerations related to new economic activities in the Arctic. (Omtale: https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018431) Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1843-1.

 • Sander, Gunnar. International legal obligations for EIA and SEA in the Arctic Ocean. Marine Resource Governance in the Arctic (http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/c_arctic/Workshop+and+conferences/Conference_oct15) (Sammendrag: http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/c_arctic/Workshop+and+conferences/Conference_oct15/Abstracts) 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Sander, Gunnar. Etiske avveininger ved økt næringsaktivitet i Arktis. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 129 - 137.

 • Sander, Gunnar. Skipsfart i Polhavet. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 98 - 105.

 • Sander, Gunnar. Ressurser og næringsliv i Arktis: Innledning. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 96 - 97.

 • Sander, Gunnar. Grenser i Polhavet. (Fulltekst: https://www.barentswatch.no/Tema/Havrett/Grenser-i-havet/Grenser-i-Polhavet/ 2015.

 • Sander, Gunnar; Gille, Johan; Stepien, Adam; Koivurova, Timo; Thomas, Jennie L.; Gascard, Jean Claude; Justus, Debra. Changes in Arctic Maritime Transport. 2014.s 34 - 53.

 • Sander, Gunnar. Limits of acceptable change caused by local activities in Ny-Ålesund. Report from a pre-project, containing a proposal for a main project. (Sammendrag: https://data.npolar.no/publication/e526f70e-c57a-4ed1-9cec-47ee3e8678ae) 2014.

 • Vold, Johan Nic.; Basili, Irene Waage; Behrens, Hanna Lee; Hovem, Liv A.; Misund, Ole Arve; Moe, Arild; Sander, Gunnar; Stemre, Turid B.. Økt skipsfart i Polhavet - muligheter og utfordringer for Norge. English edition: Increased ship traffic in the Arctic: Opportunities and challenges for Norway. 2013 ISBN 978-82-7177-828-6.s 62 - 66.

 • Sander, Gunnar. The influence of climate change and other drivers on Arctic shipping. Busan International Port Conference 2013: Ports Adapting to Change 2013-11-07 - 2013-11-08 2013.

 • Sander, Gunnar. Limits of acceptable growth in Ny-Ålesund. NP-seminar (Omtale: http://www.npolar.no/no/hendelser/2013/12-13-seminar-limits-of-acceptable-growth-in-ny-alesund.html) 2013-12-13 - 2013-12-13 2013.

 • Sander, Gunnar. Åpningsinnlegg samt foredrag om "Faggruppen for arktisk skipsfart og anbefalinger om norsk politikk". Seminar om skipsfart i Arktis (Omtale: https://uit.no/tavla/artikkel/354153/seminar_om_skipsfart_i_arktis) 2013-11-01 - 2013-11-01 2013.

 • Sander, Gunnar. Haster å få på plass rammene for skipsfart i Arktis. (Fulltekst: http://www.npolar.no/no/nyheter/2013/2013-04-23-arktisk-skipsfart.html 2013.

 • Arbo, Peter; Knol, Maaike; Sander, Gunnar. Arctic marine governance. MARE People and the Sea Conference 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Sander, Gunnar; Mikkelsen, Eirik Inge. Ingen viktig skipsrute – enda/ The Arctic Ocean is not an important shipping route – yet. (Fulltekst: https://www.nordlys.no/kronikk/ingen-viktig-skipsrute-enda/s/1-79-6251276 (Omtale: http://sciencenordic.com/arctic-ocean-not-important-shipping-route-%E2%80%93-yet) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.

 • Sander, Gunnar. Skipsfart i Arktis. (I temanummer "Mot et varmere og våtere nord"). (Omtale: http://www.npolar.no/no/nyheter/2011/2011-10-21-Ottar.html) Ottar 2011; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 58 - 64.

 • Sander, Gunnar. Strandrydding over hele landet. (Fulltekst: http://www.npolar.no/no/nyheter/2011/2011-09-16-rydd-en-strand.html 2011.

 • Sander, Gunnar; Lahn, Bård. Targets for climate change and international climate negotiations – status before this year’s climate summit. NP-Seminar (Omtale: http://www.npolar.no/no/hendelser/2011/10-26-targets-for-climate-change-and-international-climate-negotiations.html) 2011-10-26 - 2011-10-26 2011.

 • Sander, Gunnar. EU endrer kurs i Arktis. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/eu-endrer-kurs-i-arktis/s/1-79-5511521 2011.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the Arctic Ocean: A study of international instruments and a gap analysis. Arctic Frontiers (Prosjekt: http://www.arcticfrontiers.com/conference/2010-living-high-north/) 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the Arctic Ocean. International legal obligations and gaps in existing instruments. (Fulltekst: http://munin.uit.no/handle/10037/10774 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Sander, Gunnar. Til siste dråpe?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Sander, Gunnar. Multi-sector strategic environmental assessment in the Arctic. Impacts of climate change on the maritime industry 2008-06-02 - 2008-06-04 2008.

 • Sander, Gunnar; Voigt, Thomas. Section 5.3 Cryosphere (editor with Thomas Voigt) 5.3.4 Greenland ice sheet (author) 5.3.5 Arctic sea ice (author). (Fulltekst: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4 2008 ISBN 978-92-9167-372-8.s 60 - 76.s doi: 10.2800/48117.

 • Sander, Gunnar. Our Arctic Challenge (film). (Omtale: http://www.eea.europa.eu/media/audiovisuals/introduction-of-the-film-our-arctic-challenge/view) (Sammendrag: http://acefilms.tv/our-arctic-challenge/) 2007.

 • Arbo, Peter; Sander, Gunnar. Framtidsbilder av nordområdene. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 71 - 79.

 • Sander, Gunnar; Hanssen-Bauer, Inger; Bjørge, Arne Jostein; Prestrud, Pål. The Environmental Monitoring of Svalbard and Jan Mayen – MOSJ: Documentation of the system and the first assessments of the state of the environment. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/173202 (Prosjekt: http://www.mosj.no/en/) 2006.

 • Sander, Gunnar; Holst, Aina; Shears, John. Environmental impact assesment of the research activities in Ny-Ålesund 2006. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172971 2006 ISBN 82-7666-233-1.

 • Sander, Gunnar. Innledning til temanummer om Forvaltningen av Barentshavet. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Sander, Gunnar; Johansen, Bjørn Fossli. Forvaltningsplanen for Barentshavet - hva er nytt?. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Sander, Gunnar; Dommasnes, Are. Kan vi forutsi hva som vil skje med økosystemet i Barentshavet?. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 29 - 35.

 • Sander, Gunnar. Menneskelig påvirkning og konsekvenser på økosystemet. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 21 - 28.

 • Sander, Gunnar. Konsekvenser av samlet påvirkning på Lofoten-Barentshavet med dagens aktiviteter og i 2025. Rapport fra faggruppa 15. april 2005. (Omtale: Se "Faggruppa 2005" på http://site.uit.no/arcticfutures/arctic-futures/7-references/) 2005.

 • Sander, Gunnar. Integrated management plan for the Norwegian part of the Barents Sea. International Conference on Strategic Environmental Assessment (SEA) (http://www.iaia.org/pdf/ConferenceDocuments/SEA-Prague/05%20SEA%20final%20program.pdf) 2005-09-26 - 2005-09-30 2005.

 • Sander, Gunnar; Hanssen-Bauer, Inger; Bjørge, Arne Jostein; Prestrud, Pål. Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen – MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/173280?locale-attribute=no (Prosjekt: http://www.mosj.no/no/) 2005.

 • Ørbæk, Jon Børre; Sander, Gunnar. European network for Arctic-Alpine multidisciplinary environmental research: An infrastructure cooperation network under the European commission IHP-program 2000-2003. 2003.

 • Dahle, Salve; Shagarova, Larissa; Larsen, Lars Henrik; Sander, Gunnar. Bilateral Russian-Norwegian co-operation on Environmental Impact Assessment. SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production (Fulltekst: https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-61129-MS 2000-06-26 - 2000-06-28 2000.

 • Sander, Gunnar. Samordna transportplan for Tromsø. Hovedrapport. 1993.

 • Sander, Gunnar. Miljøavgifter på veitrafikk. 1990.

 • Sander, Gunnar; Nielsen, Gustav; Solheim, Trygve; Lerstang, Tor. Samordnet areal- og transportplanlegging. Et forprosjekt om et mulig nasjonalt utviklingsprogram for miljøvennlig transport- og tettstedsutvikling. 1989 ISBN 82-7133-639-8.

 • Sander, Gunnar. Evaluering av prosjektet "Transportplanlegging og miljøhensyn i by". Sluttrapport. 1989.

 • Sander, Gunnar. Veileder i søkekonferanse. (Omtale: http://old.idebanken.no/Nyesamtaler/verktoy.html) 1989 ISBN 82-90391-14-5.

 • Sander, Gunnar. Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av hovedveiutbyggingen i Oslo-området. 1988 ISBN 82-90391-12-9.

 • Sander, Gunnar; Finess, Ole Petter. Utvikling av oljevirksomheten i Nord-Norge og sysselsettingskonsekvenser for Harstad kommune 1982-91. (STF83 A83001). 1983.

 • Sander, Gunnar; Finess, Ole Petter. Befolkningsutvikling og boligplanlegging i Harstad kommune 1982-1991. (STF83 A83002). 1983.

 • Skjellum, Solrun Figenschau; Ruud, Audun; Slettemark, Brita; Bartonova, Alena; Lund, Mariann; Singsaas, Frode Thomassen; Aspøy, Håkon; Grossberndt, Sonja; Enge, Caroline; Sander, Gunnar. Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning. (Fulltekst: http://www.ciens.no/wp-content/uploads/2021/05/CIENS-1-2021.pdf 2021 (1-2021) ISBN 978-82-92935-15-6. ISSN 1890-4572.

 • Wathne, Cecilie Linn; Sander, Gunnar; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Lutz, Steven; Bryan, Tanya. Våre blå skoger er i dårlig tilstand. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/meninger/okosystemene-i-havet-kollapser/73966825 (Prosjekt: https://nbfn.no/) Dagbladet 2021. ISSN 0805-3766.

 • Skjellum, Solrun Figenschau; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Sander, Gunnar. Blå skog - hva nå?. Kontaktmøte med Miljødirektoratet 2021-06-07 - 2021-06-07 2021.

 • Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Sander, Gunnar. Toward understanding marine conflicts and sustainability pathways: A study of the expansion of industrial activities in the Barents Sea. MARE People & the Sea Conference 2021-06-29 - 2021-07-02 2021.

 • Sander, Gunnar. Assessments and their status in international law. Environmental impact assessments and strategic environmental assessments in areas beyond national jurisdiction (BBNJ) (Omtale: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3479657) (Prosjekt: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/workshop-environmental-impact-assessments-and-strategic-environmental-assessments-0_en) 2020-01-28 - 2020-01-29 2020.

 • Sander, Gunnar. National implementation of ecosystem-based ocean management in two Arctic states. Arctic Frontiers 2019-01-20 - 2019-01-25 2019.

 • Sander, Gunnar; Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Implementation of ecosystem-based ocean management. (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/15191 (Omtale: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=628396&p_dimension_id=88163) (Prosjekt: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b658b66b14404ba4ae78897f7d698e7e21) 2019 ISBN 978-82-8266-166-9.

 • Ryggvik, Helge; Sander, Gunnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie. Striden om oljeboring i nord. (Fulltekst: https://snl.no/striden_om_oljeboring_i_nord Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.

 • Sander, Gunnar. Slow progress towards a better regime for environmental impact assessments. 11th Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.

 • Sander, Gunnar. When collaborative planning becomes dysfunctional. ICES Annual Science Conference (Conference website: http://www.ices.dk/news-and-events/asc/asc2018/Pages/default.aspx) 2018-09-24 - 2018-09-27 2018.

 • Sander, Gunnar. Implementing ecosystem-based ocean plans: A case study from the Barents Sea and some comparisons with Canadian plans. Contemporary and Emerging Challenges of Shipping in the Northwest Atlantic and Eastern Arctic 2018-08-29 - 2018-08-31 2018.

 • Sander, Gunnar. Arktisk skipsfart - en våt drøm?. Peter F. Hjort-seminaret (Prosjekt: https://uit.no/tavla/artikkel/486448/peter_f_hjort-seminaret_2017) 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Sander, Gunnar. Against all odds? Implementing ecosystem-based ocean management in the Barents Sea. MARE 2017 Conference (Omtale: http://www.marecentre.nl/2017-conference/) 2017-07-04 - 2017-07-07 2017.

 • Sander, Gunnar. Book review: Environmental Impact Assessment in the Arctic: A Guide to Best Practice, by Timo Koivurova and Pamela Lesser. (Fulltekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12200/full Review of European, Comparative and International Environmental Law 2017; Volum 26 (2). ISSN 2050-0386.s 182 - 184.s doi: 10.1111/reel.12200.

 • Sander, Gunnar. Arktisk skipsfart: En opphauset århundregammel drøm?. UiT- NTVA seminar i Marin Bioøkonomi 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.

 • Sander, Gunnar. Forvaltningsplan for Barentshavet. Seminar for Plan- og økonomikomiten i Troms fylkeskommune 2016-11-15 - 2016-11-15 2016.

 • Sander, Gunnar. Innspill fra Norges fiskerihøgskole til Forvaltningsplan for Norskehavet. Innspillsmøte før oppdatering av forvaltningsplanen gjennom ny stortingsmelding 2016-12-16 - 2016-12-16 2016.

 • Sander, Gunnar. Ingen kan eie Nordpolen. (Fulltekst: http://www.highnorthnews.com/ingen-kan-eie-nordpolen/ 2015.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the marine Arctic: current legal status and processes to address gaps globally and regionally. Marine Resource Governance Conference (Fulltekst: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_arctic/workshop+and+conferences/conference_oct15/presentations (Prosjekt: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_arctic/workshop+and+conferences/conference_oct15) 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Sander, Gunnar. Three chapters: * Resources and economic activcities in the Arctic: Introduction. * Shipping in the Arctic Ocean. * Ethical considerations related to new economic activities in the Arctic. (Omtale: https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018431) Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1843-1.

 • Sander, Gunnar. International legal obligations for EIA and SEA in the Arctic Ocean. Marine Resource Governance in the Arctic (http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/c_arctic/Workshop+and+conferences/Conference_oct15) (Sammendrag: http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/c_arctic/Workshop+and+conferences/Conference_oct15/Abstracts) 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Sander, Gunnar. Etiske avveininger ved økt næringsaktivitet i Arktis. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 129 - 137.

 • Sander, Gunnar. Skipsfart i Polhavet. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 98 - 105.

 • Sander, Gunnar. Ressurser og næringsliv i Arktis: Innledning. (Fulltekst: http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/isen_smelter_issuu Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1794-6.s 96 - 97.

 • Sander, Gunnar. Grenser i Polhavet. (Fulltekst: https://www.barentswatch.no/Tema/Havrett/Grenser-i-havet/Grenser-i-Polhavet/ 2015.

 • Sander, Gunnar; Gille, Johan; Stepien, Adam; Koivurova, Timo; Thomas, Jennie L.; Gascard, Jean Claude; Justus, Debra. Changes in Arctic Maritime Transport. 2014.s 34 - 53.

 • Sander, Gunnar. Limits of acceptable change caused by local activities in Ny-Ålesund. Report from a pre-project, containing a proposal for a main project. (Sammendrag: https://data.npolar.no/publication/e526f70e-c57a-4ed1-9cec-47ee3e8678ae) 2014.

 • Vold, Johan Nic.; Basili, Irene Waage; Behrens, Hanna Lee; Hovem, Liv A.; Misund, Ole Arve; Moe, Arild; Sander, Gunnar; Stemre, Turid B.. Økt skipsfart i Polhavet - muligheter og utfordringer for Norge. English edition: Increased ship traffic in the Arctic: Opportunities and challenges for Norway. 2013 ISBN 978-82-7177-828-6.s 62 - 66.

 • Sander, Gunnar. The influence of climate change and other drivers on Arctic shipping. Busan International Port Conference 2013: Ports Adapting to Change 2013-11-07 - 2013-11-08 2013.

 • Sander, Gunnar. Limits of acceptable growth in Ny-Ålesund. NP-seminar (Omtale: http://www.npolar.no/no/hendelser/2013/12-13-seminar-limits-of-acceptable-growth-in-ny-alesund.html) 2013-12-13 - 2013-12-13 2013.

 • Sander, Gunnar. Åpningsinnlegg samt foredrag om "Faggruppen for arktisk skipsfart og anbefalinger om norsk politikk". Seminar om skipsfart i Arktis (Omtale: https://uit.no/tavla/artikkel/354153/seminar_om_skipsfart_i_arktis) 2013-11-01 - 2013-11-01 2013.

 • Sander, Gunnar. Haster å få på plass rammene for skipsfart i Arktis. (Fulltekst: http://www.npolar.no/no/nyheter/2013/2013-04-23-arktisk-skipsfart.html 2013.

 • Arbo, Peter; Knol, Maaike; Sander, Gunnar. Arctic marine governance. MARE People and the Sea Conference 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Sander, Gunnar; Mikkelsen, Eirik Inge. Ingen viktig skipsrute – enda/ The Arctic Ocean is not an important shipping route – yet. (Fulltekst: https://www.nordlys.no/kronikk/ingen-viktig-skipsrute-enda/s/1-79-6251276 (Omtale: http://sciencenordic.com/arctic-ocean-not-important-shipping-route-%E2%80%93-yet) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.

 • Sander, Gunnar. Skipsfart i Arktis. (I temanummer "Mot et varmere og våtere nord"). (Omtale: http://www.npolar.no/no/nyheter/2011/2011-10-21-Ottar.html) Ottar 2011; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 58 - 64.

 • Sander, Gunnar. Strandrydding over hele landet. (Fulltekst: http://www.npolar.no/no/nyheter/2011/2011-09-16-rydd-en-strand.html 2011.

 • Sander, Gunnar; Lahn, Bård. Targets for climate change and international climate negotiations – status before this year’s climate summit. NP-Seminar (Omtale: http://www.npolar.no/no/hendelser/2011/10-26-targets-for-climate-change-and-international-climate-negotiations.html) 2011-10-26 - 2011-10-26 2011.

 • Sander, Gunnar. EU endrer kurs i Arktis. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/eu-endrer-kurs-i-arktis/s/1-79-5511521 2011.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the Arctic Ocean: A study of international instruments and a gap analysis. Arctic Frontiers (Prosjekt: http://www.arcticfrontiers.com/conference/2010-living-high-north/) 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.

 • Sander, Gunnar. Environmental assessments in the Arctic Ocean. International legal obligations and gaps in existing instruments. (Fulltekst: http://munin.uit.no/handle/10037/10774 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Sander, Gunnar. Til siste dråpe?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Sander, Gunnar. Multi-sector strategic environmental assessment in the Arctic. Impacts of climate change on the maritime industry 2008-06-02 - 2008-06-04 2008.

 • Sander, Gunnar; Voigt, Thomas. Section 5.3 Cryosphere (editor with Thomas Voigt) 5.3.4 Greenland ice sheet (author) 5.3.5 Arctic sea ice (author). (Fulltekst: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4 2008 ISBN 978-92-9167-372-8.s 60 - 76.s doi: 10.2800/48117.

 • Sander, Gunnar. Our Arctic Challenge (film). (Omtale: http://www.eea.europa.eu/media/audiovisuals/introduction-of-the-film-our-arctic-challenge/view) (Sammendrag: http://acefilms.tv/our-arctic-challenge/) 2007.

 • Arbo, Peter; Sander, Gunnar. Framtidsbilder av nordområdene. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 71 - 79.

 • Sander, Gunnar; Hanssen-Bauer, Inger; Bjørge, Arne Jostein; Prestrud, Pål. The Environmental Monitoring of Svalbard and Jan Mayen – MOSJ: Documentation of the system and the first assessments of the state of the environment. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/173202 (Prosjekt: http://www.mosj.no/en/) 2006.

 • Sander, Gunnar; Holst, Aina; Shears, John. Environmental impact assesment of the research activities in Ny-Ålesund 2006. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172971 2006 ISBN 82-7666-233-1.

 • Sander, Gunnar. Innledning til temanummer om Forvaltningen av Barentshavet. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Sander, Gunnar; Johansen, Bjørn Fossli. Forvaltningsplanen for Barentshavet - hva er nytt?. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Sander, Gunnar; Dommasnes, Are. Kan vi forutsi hva som vil skje med økosystemet i Barentshavet?. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 29 - 35.

 • Sander, Gunnar. Menneskelig påvirkning og konsekvenser på økosystemet. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 21 - 28.

 • Sander, Gunnar. Konsekvenser av samlet påvirkning på Lofoten-Barentshavet med dagens aktiviteter og i 2025. Rapport fra faggruppa 15. april 2005. (Omtale: Se "Faggruppa 2005" på http://site.uit.no/arcticfutures/arctic-futures/7-references/) 2005.

 • Sander, Gunnar. Integrated management plan for the Norwegian part of the Barents Sea. International Conference on Strategic Environmental Assessment (SEA) (http://www.iaia.org/pdf/ConferenceDocuments/SEA-Prague/05%20SEA%20final%20program.pdf) 2005-09-26 - 2005-09-30 2005.

 • Sander, Gunnar; Hanssen-Bauer, Inger; Bjørge, Arne Jostein; Prestrud, Pål. Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen – MOSJ. En dokumentasjon av systemet og den første vurderingen av miljøstatus. (Fulltekst: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/173280?locale-attribute=no (Prosjekt: http://www.mosj.no/no/) 2005.

 • Ørbæk, Jon Børre; Sander, Gunnar. European network for Arctic-Alpine multidisciplinary environmental research: An infrastructure cooperation network under the European commission IHP-program 2000-2003. 2003.

 • Dahle, Salve; Shagarova, Larissa; Larsen, Lars Henrik; Sander, Gunnar. Bilateral Russian-Norwegian co-operation on Environmental Impact Assessment. SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production (Fulltekst: https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-61129-MS 2000-06-26 - 2000-06-28 2000.

 • Sander, Gunnar. Samordna transportplan for Tromsø. Hovedrapport. 1993.

 • Sander, Gunnar. Miljøavgifter på veitrafikk. 1990.

 • Sander, Gunnar; Nielsen, Gustav; Solheim, Trygve; Lerstang, Tor. Samordnet areal- og transportplanlegging. Et forprosjekt om et mulig nasjonalt utviklingsprogram for miljøvennlig transport- og tettstedsutvikling. 1989 ISBN 82-7133-639-8.

 • Sander, Gunnar. Evaluering av prosjektet "Transportplanlegging og miljøhensyn i by". Sluttrapport. 1989.

 • Sander, Gunnar. Veileder i søkekonferanse. (Omtale: http://old.idebanken.no/Nyesamtaler/verktoy.html) 1989 ISBN 82-90391-14-5.

 • Sander, Gunnar. Samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av hovedveiutbyggingen i Oslo-området. 1988 ISBN 82-90391-12-9.

 • Sander, Gunnar; Finess, Ole Petter. Utvikling av oljevirksomheten i Nord-Norge og sysselsettingskonsekvenser for Harstad kommune 1982-91. (STF83 A83001). 1983.

 • Sander, Gunnar; Finess, Ole Petter. Befolkningsutvikling og boligplanlegging i Harstad kommune 1982-1991. (STF83 A83002). 1983.

 • [Loading...]