No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Handelshøgskolen ved UiT i Alta ove.r.schjolberg@uit.no Alta

Schjølberg, Ove Roy


Førstelektor II


  • Schjølberg, Ove Roy. Erfaringsbasert undervisning i økonomisk-administrativ utdanning. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013; Volum 16 (5). ISSN 1500-0788.s 31 - 39.
  • Schjølberg, Ove; Stenheim, Tonny. IFRS 2 - aksjebasert avlønning og bruk av verdsettingsmodeller. (fulltekst) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011; Volum 14 (8). ISSN 1500-0788.s 29 - 38.
  • Schjølberg, Ove. Forskningsbasert undervisning i bedriftsøkonomi. (omtale) Beta 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-3322.s 153 - 165.
  • Schjølberg, Ove. Finansteori anvendt i praksis: noen grunnleggende problemer illustrert av kapitalverdimodellen. (omtale) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009; Volum 12 (8). ISSN 1500-0788.s 55 - 62.
  • Stenheim, Tonny; Schjølberg, Ove. Dekomponering av varige driftsmidler - en mulig løsning på klassiske regnskapsproblemer. Praktisk økonomi & finans 2009; Volum 25 (1). ISSN 1501-0074.s 3 - 10.
Se alle arbeider i CRIStin →