Personkort bilde

Lone Abrahamsen Smelror

Administrativ koordinator/Prosjektleder i CAGE SFF Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Prosjektleder /Administrativ koordinator for CAGE - Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2491164 2017.

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2491164 2017.

  • [Loading...]