Lone Smelror

Administrativ koordinator/Prosjektleder Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Flag icon Flag icon

Prosjektleder /Administrativ koordinator for CAGE

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (fulltekst) 2017.

  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (fulltekst) 2017.

  • [Loading...]