Dummy personkort bilde

Iversen, Audun

Førsteamanuensis Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19304555) Marine Policy 2020; Volum 112:103776. ISSN 0308-597X.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103776.

 • Cojocaru, Andreea-Laura; Iversen, Audun; Tveterås, Ragnar. Differentiation in the Atlantic salmon industry: A synopsis. Aquaculture Economics & Management 2020. ISSN 1365-7305.s doi: 10.1080/13657305.2020.1840664.

 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar. Production cost and competitiveness in major salmon farming countries 2003–2018. Aquaculture 2020; Volum 522. ISSN 0044-8486.s 1 - 11.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735089.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Norway. 2018 (2018:507) ISBN 978-92-893-5377-9. ISSN 0908-6692.s 49 - 58.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Large buyers at a fish auction: The case of the Norwegian pelagic auction. Marine Policy 2018. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2018.06.011.

 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar. Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography 2012. ISSN 1088-937X.s doi: 10.1080/1088937X.2012.724462.

 • Iversen, Audun. Hvitfisk 2020. (Fulltekst: http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/Hvitfisk-2020.pdf Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2008 (18). ISSN 0803-6799.s 68 - 77.

 • Iversen, Audun. Pelagiske fremtidsbilder. (Fulltekst: http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/Pelagiske-fremtidsbilder.pdf Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2007; Volum 17. ISSN 0803-6799.s 47 - 63.

 • Iversen, Audun. Foresight og scenariebygging. (Fulltekst: http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/Foresight-og-scenariebygging.pdf Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2005; Volum 15. ISSN 0803-6799.s 7 - 23.

 • Iversen, Audun. Globalisering og strategier i norsk fiskerinæring. (Fulltekst: http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/Globalisering-og-strategier-i-norsk-fiskerin--ring.pdf Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2003; Volum 13. ISSN 0803-6799.s 53 - 67.

 • Løvland, Jarle; Iversen, Audun. Benchmarking som metode i bedriftsutvikling. (Fulltekst: http://okonomiskfiskeriforskning.no/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/Benchmarking-som-metode-i-bedriftsutvikling.pdf Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2001; Volum 11 (1). ISSN 0803-6799.s 55 - 66.

 • Viðarsson, Jónas R.; Einarsson, Marvin Ingi; Ragnarsson, Sigurður Örn; Laksá, Unn; Danielsen, Rannvá; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; Lund, Henrik S.; Larson, Bengt; Ottosson, Carl-Axel. NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects. (Fulltekst: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1184848/FULLTEXT01.pdf 2018 (2018:507) ISBN 978-92-893-5377-9. ISSN 0908-6692.s 49 - 58.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent. Fisken og folket. Orkana Forlag 2016 ISBN 978-82-8104-288-9.

 • Iversen, Audun. Rapport: Fiskeri skaper verdiar for 22,7 milliardar kroner. (Fulltekst: https://www.nationen.no/nyhet/ny-rapport-fiskeri-skaper-verdiar-for-227-milliardar-kroner/ 2021.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg. Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling? Vurdering av tre forslag til endringer i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse". (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EcJ1EACmv5BMmombBcPP_EUBf-e_Weo7L3IY52Hmq2ZOcg?e=WBapDw 2021 (1/2021) ISBN 978-82-8296-665-8. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Sjømatnæringen skaper store ringvirkninger. Næringsnytte 2020; Volum 10. ISSN 1893-6652.s 14 - 15.

 • Iversen, Audun; Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung. Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EdJRNq-_DjZJnDQ56cpV7UQBWjnPS9_Sdhz83Nba7pmqUg?e=fXOLm7 2020 (41/2020) ISBN 978-82-8296-658-0. ISSN 1890-579X.

 • Rotabakk, Bjørn Tore; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Skåra, Torstein; Iversen, Audun. Climate impact, economy and technology of farmed Atlantic salmon – Documentation of the current state for fresh and frozen products to Asia and fresh products to Europe. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EbMgSPlSV11Jr_gbkPkl1t8BQbzIj4ZOwkJ4CbOKuwTPww?e=UZhoKU 2020 (44/2020) ISBN 978-82-8296-661-0. ISSN 1890-579X.

 • Rotabakk, Bjørn Tore; Iversen, Audun; Heide, Morten; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Lerfall, Jørgen. Mer miljøvennlig laks. Matindustrien 2020 (6). ISSN 0809-8042.s 54 - 55.

 • Iversen, Audun. Forsker: - Tettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon. 2020.

 • Iversen, Audun. Trettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon. (Fulltekst: https://www.intrafish.no/nyheter/forsker-tettheten-er-avgjorende-for-okonomien-i-landbasert-produksjon/2-1-818976 2020.

 • Iversen, Audun. El for alle, alle for el? En vurdering av mulig krav om null- eller lavutslippsfartøy i oppdrett. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EYoTDfvHMnxEpGXRFDJR7hUBQERibFWmFyoaKeYx1vd5yQ?e=0aOD9x 2020 (25/2020) ISBN 978-82-8296-643-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Forsker på hvordan laksen kan gjøres mer unik. (Fulltekst: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=71024&ref=rss&utm_source=Nofima+nyhetsbrev&utm_campaign=d4a5f62aa5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_23_09_57&utm_medium=email&utm_term=0_078509c598-d4a5f62aa5-14686714 fiskeribladet.no 2020.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Viðarsson, Jonas; Þórðarson, Gunnar; Laksá, Unn; Laksafoss, Magni. "Fish and folk" Fisheries policies´ influence on employment and settlement in fisheries dependent societies in The Faroese Islands, Iceland and Norway. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EfyMmTd7mxpIpTsdcuEo8l8Blw_L742plulgrHPAFNnQ4A?e=EeS0GI 2020 (2/2020) ISBN 978-82-8296-618-4. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Norsk laks er en gigasuksess - men kan den bil enda større?. (Fulltekst: https://blogg.forskning.no/fra-fjord-til-bord/norsk-laks-er-en-gigasuksess--men-kan-den-bli-enda-storre/1624256 Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2020.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel. Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/ER6M3qOwF-BHraB8JZ-BJicBM5rodYSdYulCUe36Wj8SbA 2019 (28/2019) ISBN 978-82-8296-607-8. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; Marthinussen, Anders. Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EYmfFB6wD9lFgy1dKBXcylAB5SyXobW-3AGqMiy-OU4-LA 2019 (35/2019) ISBN 978-82-8296-614-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EQeXFT6CuVJHqtkyMzzrv_8BFFsXE5jfIQOcEsr7lGO8Pw 2018 (8/2018) ISBN 978-82-8296-542-2. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018 2018-10-18 - 2018.

 • Hydle, Katja Maria; Iversen, Audun. Open Strategy and Open Innovation in Fish Farming. SMS Special Conference 2018-06-07 - 2018-06-09 2018.

 • Iversen, Audun; Dreyer, Bent. Effekter av strukturering på sjø og land. (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/effekter-av-strukturering-pa-sjo-og-land/ (Omtale: https://nofima.no/en/forskning/naringsnytte/effects-of-structural-policy/) Næringsnytte 2018; Volum 8. ISSN 1893-6652.s 12 - .

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders. Hvor går kostnadene?. Tekmar 2018-12-04 - 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund 2018-11-28 - 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel. Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/Ead7CvNUCAVEhtqUiuF8mcgB9HjoFwFwBMOxFCKv_2KRLA 2018 (37/2018) ISBN 978-82-8296-575-0. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Finnes det ressursrente å beskatte?. Fiskeribladet 2018. ISSN 0805-5289.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid 2018-11-22 - 2018.

 • Iversen, Audun. For mye ad hoc i strukturpolitikken. 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus 2018-11-01 - 2018.

 • Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Svalestuen, Sigbjørn. Impacts of fisheries policy on coastal employment and settlement in fisheries dependent areas in Norway, Iceland and the Faroe Islands and related projects. Fisheries and Society - Challenges to 2025 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EUvrUuD1t0lJjTpvJ3Rg6MkBQ34K3rlJn2oTLJ3TDUyRJg 2018 (22/2018) ISBN 978-82-8296-560-6. ISSN 1890-579X.

 • Voldnes, Gøril; Altintzoglou, Themistoklis; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun; Honkanen, Pirjo; Onasaka, Yuko; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank; Young, James A.. QUALIDIFF – Quality-based differentiation of salmon. WAS - World Aquaculture Society (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EfYIvgWfLF1Gt7XoA8GutTIBTRmEwgOXm2onb6gsnZifNA 2018-08-25 - 2018-08-29 2018.

 • Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Iversen, Audun. The value of creating plus-products - the Norwegian Marine Ingredients Industry. World Aquaculture Society (WAS) konferanse «Aqua2018» (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EWbH2BC_KsRBv-GUsMBKk1MBSfEQWa6bBmYSUjNW4-AECw 2018-08-25 - 2018-08-29 2018.

 • Iversen, Audun. Struktur og sånn: Hva betyr det for industri og samfunn?. Miniseminar "Bestandsovervåking" på Forskningstorget, Nor-Fishing 2018 2018-08-22 - 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/ET7L0mlIqeFEpjaxFWWp9UEBIHOrHNc-_WQHsMpolhby-Q 2018 (16/2018) ISBN 978-82-8296-553-8. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pris og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Norges råfisklag 2017-01-13 - 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein. Dyr lus, dyrere fôr - og fortsatt dyrt på land. (https://nofima.no/en/forskning/naringsnytte/high-lice-costs-rising-feed-prices-and-expensive-land-based-facilities/) (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/dyr-lus-dyrere-for-og-fortsatt-dyrt-pa-land/ Næringsnytte 2017; Volum 7. ISSN 1893-6652.s 8 - 9.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Struktureringens betydning for samfunnet. Styringsgruppemøte 2017-11-06 - 2017.

 • Iversen, Audun. Fisken og folket. Norsk Sjømat 2017 (1). ISSN 0807-1551.s 38 - 40.

 • Iversen, Audun; Berglihn, Harald. Bekymret for kostnadseksplosjon. 2017.

 • Iversen, Audun. Er det økonomi i lukkede anlegg konkurransedyktig med åpne merder?. Aqua Nor 2017 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Hydle, Katja Maria; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun. Fish quality: Value creation and value destruction in the value production of food. 12th Organization Studies workshop 2017-05-17 - 2017-05-20 2017.

 • Iversen, Audun; Hydle, Katja Maria; Sogn-Grundvåg, Geir. Innovation and unnovation hand in hand: The relations within the white fish industry. XXVIII ISPIM Innovation Conference 2017-06-18 - 2017-06-21 2017.

 • Hydle, Katja Maria; Iversen, Audun. Degrees of open innovation in fish farming industry. ISPIM Innovation Summit 2017-12-10 - 2017-12-13 2017.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Sløser vi med hysa?. (Fulltekst: https://forskning.no/blogg/fra-fjord-til-bord/sloser-vi-med-hysa Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge. Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=033561d36f5d7408b8db4629cb5525994&authkey=ARLsDzMEs6y9Z8Ja1RnP3Tw 2017 (24/2017) ISBN 978-82-8296-522-4. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Quality and asymmetric information in the Norwegian pelagic auction. The 3rd Norwegian Food Market Research Conference (NoFoMarc) 2017-11-02 - 2017-11-03 2017.

 • Iversen, Audun. Kan vi stole på forskere?. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.s 2 - .

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Price and quality in the Norwegian pelagic auction: the case of mackerel. CRISP-møte 2017-09-05 - 2017.

 • Iversen, Audun. Når verdier står mot hverandre. Verdivalg i lakseoppdrett 2017-09-21 - 2017.

 • Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter. Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=015c6b44b02844dddb94f2bdfe07dcca9&authkey=AYL-cCvfnS40vRntNm0LFbg 2017 (10/2017) ISBN 978-82-8296-498-2. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pris og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Sjømatrådet 2017-02-03 - 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Terjesen, Bendik Fyhn; Andreassen, Otto. Competitiveness of new technologies in salmon farming.. International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 2016-07-11 - 2016-07-15 2016.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas. Fisken og havet del 3. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2016-02-09 - 2016.

 • Iversen, Audun. Struktur for de små?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Hysesløseri?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Hvem skal eie fisken?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland. Faglig sluttrapportering. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=cZmGizh7zi7iYY6JNWg3acR6IEEqfGhEKLlhqfzJURM%3d&docid=09064d412b0724d0ab368d77162f87004&rev=1 2016 (61/2016) ISBN 978-82-8296-464-7. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Prisdrivere og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Sildelaget 2016-11-14 - 2016.

 • Henriksen, Edgar; Iversen, Audun. Skal distriktspolitikk eller næringspolitikk styre utviklingen i hvitfisknæringen?. Marin samhandlingsarena 2016-11-08 - 2016.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pelagisk auksjon - Pris, konkurranse og kvalitet. Foredrag for Nærings- og fiskeridepartementet 2016-11-08 - 2016.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=flWSr84FKGrQymNDCLcjTbbmjZLpgvv3p%2b1ifP8gmm0%3d&docid=0b10ef4a12c2147399eed11da56e4e0a7&rev=1 2016 (50/2016) ISBN 978-82-8296-440-1. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hWWez3U1%2fb2MXKBzx8f4EgnzVB4%2bpzzHw3B6msSnHWI%3d&docid=04dd5f36e5228409c81b60b36b24a2efd&rev=1 2016 (49/2016) ISBN 978-82-8296-438-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=WZJfyQeN8jnv5LVvK8%2f1D4hqpCVrq5qJgVMJm7OBpwY%3d&docid=0c4d9ede7c6a94032834645a37e0f8f4d&rev=1 2016 (48/2016) ISBN 978-82-8296-436-4. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=fRwCOzwv%2bgmSQp2IFUQQfYYCJ2x5L1Zojc5Pk3U04MQ%3d&docid=00751413ffbd24d20b61bda531858803b&rev=1 2016 (47/2016) ISBN 978-82-8296-434-0. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=nRy%2f3EWAcwRzP27Zm49QbU2LjDUtn6ZyBYFUTe8M8xI%3d&docid=05a91b825f6db433ba3443ed2cfe31383&rev=1 2016 (46/2016) ISBN 978-82-8296-432-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Er lønnsomheten i havbruk truet? - En studie av kostnadsdriverne i konkurrentland. FHFs havbrukssamling (Fulltekst: http://fhf.no/media/149221/audun_-_kostnadsdrivere_konkurrentland_-_havbrukssamling_fhf_2016.pdf 2016-10-11 - 2016-10-12 2016.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=4zsB6pmqQVjIyKzW5hbHrLqTLa%2buhMiKBq%2fMNHmV9sQ%3d&docid=0dbc843b676f44bebb227b33168f4850f&rev=1 2016 (40/2016) ISBN 978-82-8296-422-7. ISSN 1890-579X.

 • Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David. Coastal fisheries in the North Atlantic. 2015 (01-2015). ISSN 1670-7192.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald. Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet» 2015-12-15 - 2015.

 • Iversen, Audun. Mange veier til Rom. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Look to Japan?. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Fisken og folket. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Fisk og framtid. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. En fruktbar debatt?. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Demografi og utviklingen i fiskerinæringen – en fortsettelse. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2015-09-08 - 2015.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein. Markant dyrere å produsere laks. (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/dyrere-a-produsere-laks/ Næringsnytte 2015; Volum 5. ISSN 1893-6652.s 20 - .

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Havbruksnæringa og ringverknader. Havbrukspolitisk konferanse 2015-11-04 - 2015.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland. Norsk Sjømat Vest høstkonferanse 2015-11-05 - 2015.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=HethgMHNnOXQBBnUkTiOJf0A70tEAi64Do0Es4abrIM%3d&docid=0f75fb898b91f4d448175edbe35a104f1 2015 (43/2015) ISBN 978-82-8296-340-4. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - en studie av kostnadsdriverne i oppdrett. FHFs havbrukssamling 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnadsdrivere i lakseoppdrett. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mByTmW6992vnwTC849RKYl%2bMQT4yEBBDDKtgzkaaCNE%3d&docid=0810e19d3b7814c67be25f2844105cad3 2015 (41/2015) ISBN 978-82-8296-336-7. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Om hat og kritikk. FiskeribladetFiskaren 2014.s 15 - .

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge. Kvalitet, lønnsomhet og struktur. Foredrag for DNBs fiskeriansvarlige 2014-09-19 - 2014.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. The Norwegian Coastal fleet and Norwegian society. Coastal fisheries and coastal communities in the North-Atlantic 2014-09-27 - 2014.

 • Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun. «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014. 2014 ISBN 978-82-991199-3-1.

 • Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis. Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=yEcFYTExd9T0zYvPugSIQZoJnJOUpXT8ewyxJ4yZVpY%3d&docid=0ad347f8019fd47dda45187a36e695050 2014 (46/2014) ISBN 978-82-8296-244-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge. Makrellkonfliktens konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=MoaYmldSFevhWwFkclcQg%2bPxx%2bglIG4rxDoCvQENoZo%3d&docid=0ed886e4928404c0c8f6344f1ee840379 2014 (15/2014) ISBN 978-82-8296-178-3. ISSN 1890-579X.

 • Arbo, Peter; Iversen, Audun. Bedrifter utvikler seg ikke alene. SVF-6012 FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa 2014-05-13 - 2014-05-14 2014.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. Muligheter for norske råvarer til sushi. Norsk Sjømat 2013 (3). ISSN 0807-1551.s 40 - 41.

 • Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre. Biomarint Gullrush?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Bløgging til besvær. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Ny revolusjon?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Oppdrett og isfjell. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Styr en forsker!. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Bundet til feil mast?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Ei sær næring?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Pris og kvalitet. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun; Arbo, Peter. Styrket næringsrettet forskning. Norsk Sjømat 2013 (5). ISSN 0807-1551.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Sushi – fra luksusmat til allemannseie. Norsk Sjømat 2013 (4). ISSN 0807-1551.

 • Iversen, Audun. Sushi er den nye pizzaen. 2013.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn. Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?. Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 2013-11-30 - 2013.

 • Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge. Marked, ressurser og organisering: Foretaksstrategier for å møte konkurransen fra lavkostland. Foredrag holdt for LO 2013-09-19 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Dialogmøte med havbruksnæringen og Tromsø kommune 2013-03-15 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Samrådsmøte i Tromsø 2013-03-14 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Samrådsmøte i Midt-Troms 2013-02-20 - 2013.

 • Fjose, Sveinung; Iversen, Endre; Mellbye, Christian S.; Iversen, Audun; Grünfeld, Leo. Scenarier og samfunnsøkonomiske analyser for vekst i naturressursbaserte næringer i Nord. 2013.

 • Bjørkum, A.S.; Iversen, Audun. Analyse av ulike verdikjeder for hvitfisk. Foredrag for Aker Seafoods 2013-02-14 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms. 2013.

 • Karlsen, Kine Mari; Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre. Analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff 2012-2014, Prosjektforslag. Møte med Capia 2013-01-07 - 2013.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. New Aquaculture Revolution? (www.thefishsite.com 15. August). 2013.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruk er som isfjell – bare en liten del er synlig (www.nofima.no nyhetssak 8. januar). 2013.

 • Solheim, Wilhelm Andreas; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. Ny oppdrettsrevolusjon? (www.nofima.no nyhetssak 13. august). 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse i Troms. Medlemsmøte i Vestnorsk havbrukslag 2013-10-30 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse i Troms. Presentasjon for styret i Vestnorsk havbrukslag 2013-05-29 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms og effektiv arealbruk. Presentasjon for styret i Vestnorsk havbrukslag 2013-06-27 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms. Nordland fylkeskommune 2013-06-04 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms - pluss litt til. FHL nordnorsk havbrukslags medlemsmøte 2013-06-04 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - resultat fra oppdrag for Troms Fylkeskommune. Samrådsmøte 2013-02-06 - 2013.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruk er som isfjell – bare en liten del er synlig. 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Møte med Næringskomiteen på Stortinget 2013-01-08 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune, fylkestingssamling 2013-06-12 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune - samrådsmøte i Sør-Troms 2013-01-30 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Møte mellom Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Nofima AS 2013-05-24 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun. Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging. Onsdagsseminar 2013-04-10 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer. Regionalt møte om kystsoneplanlegging 2013-06-18 - 2013.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. SUSHI - national adaptions to an international trend. 43rd WEFTA Conference 2013-10-09 - 2013-10-11 2013.

 • Iversen, Audun. Sjømat som suvenir. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=1%2fNyC9UA%2fuugfb%2f39XsuaAnymH0KuAkaQwY0pGLLkW0%3d&docid=07d742fd1985440e28d6d1e32f2d23c96 2013 (8/2013) ISBN 978-82-8296-059-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi. (Fulltekst: hhttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Kp73z7vyf72a0QFb%2bd43KihlGpsD1zTgnI1h5vfL49o%3d&docid=09a3f6d0c74874b16b83d0379153ebfca 2013 (15/2013) ISBN 978-82-8296-073-1. ISSN 1890-579X.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala». (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=k9PH%2fa8xtAdS4TVAZpD6e4Xm0N92BUbQ3%2f5l5C%2bE4Uw%3d&docid=0be64a2908f4349868226b90d14a8565f 2013 (23/2013) ISBN 978-82-8296-089-2. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=6ecHvXHIqu3dHjXbJ34V9eyGxzQZh8Rf5nzPj2XE1A0%3d&docid=097962a3333404c2a83623111559de018 2013 (32/2013) ISBN 978-82-8296-107-3. ISSN 1890-579X.

 • Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge. Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data. 2012 (5/2012) ISBN 978-82-7492-258-7. ISSN 0804-6069.

 • Iversen, Audun. Filétindustriens konkurransekraft. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2012-09-06 - 2012.

 • Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge. Poor rich-country industries: fish-processing industries becoming out-competed by low-labour-cost countries?. the IIFET conference 2012-07-16 - 2012-07-20 2012.

 • Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun. Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=7rUBi4rjXMs8cazV1idYsm%2bWpWuTTw9CmqfBaKdaKoQ%3d&docid=0532a283fe03e4fc5a53b7f15299c905a 2012 (31/2012) ISBN 978-82-8296-019-9. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=lFszXpPT1hopl93GcIh1WHZIQ%2f84tm2Neg%2fOXyGYKds%3d&docid=0df2d55acbd9e43e3bef927497f308d2a 2012 (28/2012) ISBN 978-82-8296-013-7. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Ryeng, Agnete A. Sushi i Norge: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mabJG9my0G8NfYNrcBDqDaV3geELw2kwOLXLv23Ozyw%3d&docid=0cb8c49ef59c04b38b2eed615897aaf38 2012 (25/2012) ISBN 978-82-8296-007-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Verdikjedesammenligninger. Hva kan pelagiske bedrifter lære av verdikjeder for andre næringsmidler?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=t0cU1XhqvN4JtCAAFHYcRYj8mF8UbSB7phKbO19eoc4%3d&docid=06a120d79ba0d4948b7aaa40bcc34ed12 2011 (27/2011) ISBN 978-82-7251-893-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre. Innovasjon i sjømatnæringen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=GmwBezkW0vWeanCKvkPMyG3ID8SGpyccOdsNJVJOgnM%3d&docid=00855ae07b59543d78770e502028c5d76 2010 (24/2010) ISBN 978-82-7251-787-7. ISSN 1890-579X.

 • Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun. Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=YhiMtAZ60L1WMYxchK4KexO0tUDhh1YNre6LpIWMA1M%3d&docid=0592f612a769244de838153f85c6ba93a 2009 (22/2009) ISBN 978-82-7251-687-0. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Pelagiske fremtidsbilder. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=HbafNei4Qgm5P5Zhp%2f3%2fy50U0eAu2QCxP6ad2GEjux0%3d&docid=098801c91122a4353b366db6200c2f262 2008 (1/2008) ISBN 978-82-7251-631-3. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John Roald; Iversen, Audun. Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=QELhmN0fAqTdh%2fEg%2fr4v1mFdjrfStjaG1Et0J1P%2fJls%3d&docid=0614689b6fb93484783cc84273552a3a1 2007 (21/2007) ISBN 978-82-7251-627-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=5fW28kt2QuV8Be%2ftlurm2dHELlPntB8GLeF5fLqDip8%3d&docid=06e4c0fca56bd4e7d9c5a4b108de4c726 2006 (24/2006) ISBN 978-82-7251-600-9. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Responding to globalisation: strategic options in the Norwegian seafood industry. European Business Journal 2004; Volum 16 (1). ISSN 0955-808X.s 32 - 45.

 • Iversen, Audun. Rapport: Fiskeri skaper verdiar for 22,7 milliardar kroner. (Fulltekst: https://www.nationen.no/nyhet/ny-rapport-fiskeri-skaper-verdiar-for-227-milliardar-kroner/ 2021.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg. Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling? Vurdering av tre forslag til endringer i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse". (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EcJ1EACmv5BMmombBcPP_EUBf-e_Weo7L3IY52Hmq2ZOcg?e=WBapDw 2021 (1/2021) ISBN 978-82-8296-665-8. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Sjømatnæringen skaper store ringvirkninger. Næringsnytte 2020; Volum 10. ISSN 1893-6652.s 14 - 15.

 • Iversen, Audun; Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Erraia, Jonas; Fjose, Sveinung. Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EdJRNq-_DjZJnDQ56cpV7UQBWjnPS9_Sdhz83Nba7pmqUg?e=fXOLm7 2020 (41/2020) ISBN 978-82-8296-658-0. ISSN 1890-579X.

 • Rotabakk, Bjørn Tore; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Skåra, Torstein; Iversen, Audun. Climate impact, economy and technology of farmed Atlantic salmon – Documentation of the current state for fresh and frozen products to Asia and fresh products to Europe. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EbMgSPlSV11Jr_gbkPkl1t8BQbzIj4ZOwkJ4CbOKuwTPww?e=UZhoKU 2020 (44/2020) ISBN 978-82-8296-661-0. ISSN 1890-579X.

 • Rotabakk, Bjørn Tore; Iversen, Audun; Heide, Morten; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Lerfall, Jørgen. Mer miljøvennlig laks. Matindustrien 2020 (6). ISSN 0809-8042.s 54 - 55.

 • Iversen, Audun. Forsker: - Tettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon. 2020.

 • Iversen, Audun. Trettheten er avgjørende for økonomien i landbasert produksjon. (Fulltekst: https://www.intrafish.no/nyheter/forsker-tettheten-er-avgjorende-for-okonomien-i-landbasert-produksjon/2-1-818976 2020.

 • Iversen, Audun. El for alle, alle for el? En vurdering av mulig krav om null- eller lavutslippsfartøy i oppdrett. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EYoTDfvHMnxEpGXRFDJR7hUBQERibFWmFyoaKeYx1vd5yQ?e=0aOD9x 2020 (25/2020) ISBN 978-82-8296-643-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Forsker på hvordan laksen kan gjøres mer unik. (Fulltekst: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=71024&ref=rss&utm_source=Nofima+nyhetsbrev&utm_campaign=d4a5f62aa5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_23_09_57&utm_medium=email&utm_term=0_078509c598-d4a5f62aa5-14686714 fiskeribladet.no 2020.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Viðarsson, Jonas; Þórðarson, Gunnar; Laksá, Unn; Laksafoss, Magni. "Fish and folk" Fisheries policies´ influence on employment and settlement in fisheries dependent societies in The Faroese Islands, Iceland and Norway. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EfyMmTd7mxpIpTsdcuEo8l8Blw_L742plulgrHPAFNnQ4A?e=EeS0GI 2020 (2/2020) ISBN 978-82-8296-618-4. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Norsk laks er en gigasuksess - men kan den bil enda større?. (Fulltekst: https://blogg.forskning.no/fra-fjord-til-bord/norsk-laks-er-en-gigasuksess--men-kan-den-bli-enda-storre/1624256 Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2020.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel. Konkurranseevne for norsk oppdrettslaks: Kostnader og kostnadsdrivere i Norge og konkurrentland. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/ER6M3qOwF-BHraB8JZ-BJicBM5rodYSdYulCUe36Wj8SbA 2019 (28/2019) ISBN 978-82-8296-607-8. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; Rolland, Knut Henrik; Garshol, Lars Daniel; Marthinussen, Anders. Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett. Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EYmfFB6wD9lFgy1dKBXcylAB5SyXobW-3AGqMiy-OU4-LA 2019 (35/2019) ISBN 978-82-8296-614-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EQeXFT6CuVJHqtkyMzzrv_8BFFsXE5jfIQOcEsr7lGO8Pw 2018 (8/2018) ISBN 978-82-8296-542-2. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018 2018-10-18 - 2018.

 • Hydle, Katja Maria; Iversen, Audun. Open Strategy and Open Innovation in Fish Farming. SMS Special Conference 2018-06-07 - 2018-06-09 2018.

 • Iversen, Audun; Dreyer, Bent. Effekter av strukturering på sjø og land. (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/effekter-av-strukturering-pa-sjo-og-land/ (Omtale: https://nofima.no/en/forskning/naringsnytte/effects-of-structural-policy/) Næringsnytte 2018; Volum 8. ISSN 1893-6652.s 12 - .

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders. Hvor går kostnadene?. Tekmar 2018-12-04 - 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund 2018-11-28 - 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel. Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/Ead7CvNUCAVEhtqUiuF8mcgB9HjoFwFwBMOxFCKv_2KRLA 2018 (37/2018) ISBN 978-82-8296-575-0. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Finnes det ressursrente å beskatte?. Fiskeribladet 2018. ISSN 0805-5289.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid 2018-11-22 - 2018.

 • Iversen, Audun. For mye ad hoc i strukturpolitikken. 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus 2018-11-01 - 2018.

 • Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Svalestuen, Sigbjørn. Impacts of fisheries policy on coastal employment and settlement in fisheries dependent areas in Norway, Iceland and the Faroe Islands and related projects. Fisheries and Society - Challenges to 2025 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EUvrUuD1t0lJjTpvJ3Rg6MkBQ34K3rlJn2oTLJ3TDUyRJg 2018 (22/2018) ISBN 978-82-8296-560-6. ISSN 1890-579X.

 • Voldnes, Gøril; Altintzoglou, Themistoklis; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun; Honkanen, Pirjo; Onasaka, Yuko; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank; Young, James A.. QUALIDIFF – Quality-based differentiation of salmon. WAS - World Aquaculture Society (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EfYIvgWfLF1Gt7XoA8GutTIBTRmEwgOXm2onb6gsnZifNA 2018-08-25 - 2018-08-29 2018.

 • Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Iversen, Audun. The value of creating plus-products - the Norwegian Marine Ingredients Industry. World Aquaculture Society (WAS) konferanse «Aqua2018» (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/EWbH2BC_KsRBv-GUsMBKk1MBSfEQWa6bBmYSUjNW4-AECw 2018-08-25 - 2018-08-29 2018.

 • Iversen, Audun. Struktur og sånn: Hva betyr det for industri og samfunn?. Miniseminar "Bestandsovervåking" på Forskningstorget, Nor-Fishing 2018 2018-08-22 - 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/:b:/s/public/ET7L0mlIqeFEpjaxFWWp9UEBIHOrHNc-_WQHsMpolhby-Q 2018 (16/2018) ISBN 978-82-8296-553-8. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pris og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Norges råfisklag 2017-01-13 - 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein. Dyr lus, dyrere fôr - og fortsatt dyrt på land. (https://nofima.no/en/forskning/naringsnytte/high-lice-costs-rising-feed-prices-and-expensive-land-based-facilities/) (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/dyr-lus-dyrere-for-og-fortsatt-dyrt-pa-land/ Næringsnytte 2017; Volum 7. ISSN 1893-6652.s 8 - 9.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Struktureringens betydning for samfunnet. Styringsgruppemøte 2017-11-06 - 2017.

 • Iversen, Audun. Fisken og folket. Norsk Sjømat 2017 (1). ISSN 0807-1551.s 38 - 40.

 • Iversen, Audun; Berglihn, Harald. Bekymret for kostnadseksplosjon. 2017.

 • Iversen, Audun. Er det økonomi i lukkede anlegg konkurransedyktig med åpne merder?. Aqua Nor 2017 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Hydle, Katja Maria; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun. Fish quality: Value creation and value destruction in the value production of food. 12th Organization Studies workshop 2017-05-17 - 2017-05-20 2017.

 • Iversen, Audun; Hydle, Katja Maria; Sogn-Grundvåg, Geir. Innovation and unnovation hand in hand: The relations within the white fish industry. XXVIII ISPIM Innovation Conference 2017-06-18 - 2017-06-21 2017.

 • Hydle, Katja Maria; Iversen, Audun. Degrees of open innovation in fish farming industry. ISPIM Innovation Summit 2017-12-10 - 2017-12-13 2017.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Sløser vi med hysa?. (Fulltekst: https://forskning.no/blogg/fra-fjord-til-bord/sloser-vi-med-hysa Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge. Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=033561d36f5d7408b8db4629cb5525994&authkey=ARLsDzMEs6y9Z8Ja1RnP3Tw 2017 (24/2017) ISBN 978-82-8296-522-4. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Quality and asymmetric information in the Norwegian pelagic auction. The 3rd Norwegian Food Market Research Conference (NoFoMarc) 2017-11-02 - 2017-11-03 2017.

 • Iversen, Audun. Kan vi stole på forskere?. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.s 2 - .

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Price and quality in the Norwegian pelagic auction: the case of mackerel. CRISP-møte 2017-09-05 - 2017.

 • Iversen, Audun. Når verdier står mot hverandre. Verdivalg i lakseoppdrett 2017-09-21 - 2017.

 • Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter. Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=015c6b44b02844dddb94f2bdfe07dcca9&authkey=AYL-cCvfnS40vRntNm0LFbg 2017 (10/2017) ISBN 978-82-8296-498-2. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pris og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Sjømatrådet 2017-02-03 - 2017.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Terjesen, Bendik Fyhn; Andreassen, Otto. Competitiveness of new technologies in salmon farming.. International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 2016-07-11 - 2016-07-15 2016.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas. Fisken og havet del 3. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2016-02-09 - 2016.

 • Iversen, Audun. Struktur for de små?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Hysesløseri?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Hvem skal eie fisken?. FiskeribladetFiskaren 2016.

 • Iversen, Audun. Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland. Faglig sluttrapportering. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=cZmGizh7zi7iYY6JNWg3acR6IEEqfGhEKLlhqfzJURM%3d&docid=09064d412b0724d0ab368d77162f87004&rev=1 2016 (61/2016) ISBN 978-82-8296-464-7. ISSN 1890-579X.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Prisdrivere og kvalitet i makrellauksjonen. Foredrag for Sildelaget 2016-11-14 - 2016.

 • Henriksen, Edgar; Iversen, Audun. Skal distriktspolitikk eller næringspolitikk styre utviklingen i hvitfisknæringen?. Marin samhandlingsarena 2016-11-08 - 2016.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun. Pelagisk auksjon - Pris, konkurranse og kvalitet. Foredrag for Nærings- og fiskeridepartementet 2016-11-08 - 2016.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=flWSr84FKGrQymNDCLcjTbbmjZLpgvv3p%2b1ifP8gmm0%3d&docid=0b10ef4a12c2147399eed11da56e4e0a7&rev=1 2016 (50/2016) ISBN 978-82-8296-440-1. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=hWWez3U1%2fb2MXKBzx8f4EgnzVB4%2bpzzHw3B6msSnHWI%3d&docid=04dd5f36e5228409c81b60b36b24a2efd&rev=1 2016 (49/2016) ISBN 978-82-8296-438-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=WZJfyQeN8jnv5LVvK8%2f1D4hqpCVrq5qJgVMJm7OBpwY%3d&docid=0c4d9ede7c6a94032834645a37e0f8f4d&rev=1 2016 (48/2016) ISBN 978-82-8296-436-4. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=fRwCOzwv%2bgmSQp2IFUQQfYYCJ2x5L1Zojc5Pk3U04MQ%3d&docid=00751413ffbd24d20b61bda531858803b&rev=1 2016 (47/2016) ISBN 978-82-8296-434-0. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=nRy%2f3EWAcwRzP27Zm49QbU2LjDUtn6ZyBYFUTe8M8xI%3d&docid=05a91b825f6db433ba3443ed2cfe31383&rev=1 2016 (46/2016) ISBN 978-82-8296-432-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Er lønnsomheten i havbruk truet? - En studie av kostnadsdriverne i konkurrentland. FHFs havbrukssamling (Fulltekst: http://fhf.no/media/149221/audun_-_kostnadsdrivere_konkurrentland_-_havbrukssamling_fhf_2016.pdf 2016-10-11 - 2016-10-12 2016.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=4zsB6pmqQVjIyKzW5hbHrLqTLa%2buhMiKBq%2fMNHmV9sQ%3d&docid=0dbc843b676f44bebb227b33168f4850f&rev=1 2016 (40/2016) ISBN 978-82-8296-422-7. ISSN 1890-579X.

 • Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David. Coastal fisheries in the North Atlantic. 2015 (01-2015). ISSN 1670-7192.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald. Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet» 2015-12-15 - 2015.

 • Iversen, Audun. Mange veier til Rom. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Look to Japan?. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Fisken og folket. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Fisk og framtid. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. En fruktbar debatt?. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Iversen, Audun. Demografi og utviklingen i fiskerinæringen – en fortsettelse. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2015-09-08 - 2015.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein. Markant dyrere å produsere laks. (Fulltekst: https://nofima.no/forskning/naringsnytte/dyrere-a-produsere-laks/ Næringsnytte 2015; Volum 5. ISSN 1893-6652.s 20 - .

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Havbruksnæringa og ringverknader. Havbrukspolitisk konferanse 2015-11-04 - 2015.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland. Norsk Sjømat Vest høstkonferanse 2015-11-05 - 2015.

 • Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto. Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=HethgMHNnOXQBBnUkTiOJf0A70tEAi64Do0Es4abrIM%3d&docid=0f75fb898b91f4d448175edbe35a104f1 2015 (43/2015) ISBN 978-82-8296-340-4. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - en studie av kostnadsdriverne i oppdrett. FHFs havbrukssamling 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar. Kostnadsdrivere i lakseoppdrett. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mByTmW6992vnwTC849RKYl%2bMQT4yEBBDDKtgzkaaCNE%3d&docid=0810e19d3b7814c67be25f2844105cad3 2015 (41/2015) ISBN 978-82-8296-336-7. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Om hat og kritikk. FiskeribladetFiskaren 2014.s 15 - .

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge. Kvalitet, lønnsomhet og struktur. Foredrag for DNBs fiskeriansvarlige 2014-09-19 - 2014.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. The Norwegian Coastal fleet and Norwegian society. Coastal fisheries and coastal communities in the North-Atlantic 2014-09-27 - 2014.

 • Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun. «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014. 2014 ISBN 978-82-991199-3-1.

 • Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis. Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=yEcFYTExd9T0zYvPugSIQZoJnJOUpXT8ewyxJ4yZVpY%3d&docid=0ad347f8019fd47dda45187a36e695050 2014 (46/2014) ISBN 978-82-8296-244-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge. Makrellkonfliktens konsekvenser. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=MoaYmldSFevhWwFkclcQg%2bPxx%2bglIG4rxDoCvQENoZo%3d&docid=0ed886e4928404c0c8f6344f1ee840379 2014 (15/2014) ISBN 978-82-8296-178-3. ISSN 1890-579X.

 • Arbo, Peter; Iversen, Audun. Bedrifter utvikler seg ikke alene. SVF-6012 FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa 2014-05-13 - 2014-05-14 2014.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. Muligheter for norske råvarer til sushi. Norsk Sjømat 2013 (3). ISSN 0807-1551.s 40 - 41.

 • Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre. Biomarint Gullrush?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Bløgging til besvær. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Ny revolusjon?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Oppdrett og isfjell. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Styr en forsker!. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Bundet til feil mast?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Ei sær næring?. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun. Pris og kvalitet. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun; Arbo, Peter. Styrket næringsrettet forskning. Norsk Sjømat 2013 (5). ISSN 0807-1551.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Sushi – fra luksusmat til allemannseie. Norsk Sjømat 2013 (4). ISSN 0807-1551.

 • Iversen, Audun. Sushi er den nye pizzaen. 2013.

 • Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn. Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?. Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 2013-11-30 - 2013.

 • Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge. Marked, ressurser og organisering: Foretaksstrategier for å møte konkurransen fra lavkostland. Foredrag holdt for LO 2013-09-19 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Dialogmøte med havbruksnæringen og Tromsø kommune 2013-03-15 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Samrådsmøte i Tromsø 2013-03-14 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Samrådsmøte i Midt-Troms 2013-02-20 - 2013.

 • Fjose, Sveinung; Iversen, Endre; Mellbye, Christian S.; Iversen, Audun; Grünfeld, Leo. Scenarier og samfunnsøkonomiske analyser for vekst i naturressursbaserte næringer i Nord. 2013.

 • Bjørkum, A.S.; Iversen, Audun. Analyse av ulike verdikjeder for hvitfisk. Foredrag for Aker Seafoods 2013-02-14 - 2013.

 • Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto. Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms. 2013.

 • Karlsen, Kine Mari; Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre. Analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff 2012-2014, Prosjektforslag. Møte med Capia 2013-01-07 - 2013.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. New Aquaculture Revolution? (www.thefishsite.com 15. August). 2013.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruk er som isfjell – bare en liten del er synlig (www.nofima.no nyhetssak 8. januar). 2013.

 • Solheim, Wilhelm Andreas; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. Ny oppdrettsrevolusjon? (www.nofima.no nyhetssak 13. august). 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse i Troms. Medlemsmøte i Vestnorsk havbrukslag 2013-10-30 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse i Troms. Presentasjon for styret i Vestnorsk havbrukslag 2013-05-29 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms og effektiv arealbruk. Presentasjon for styret i Vestnorsk havbrukslag 2013-06-27 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms. Nordland fylkeskommune 2013-06-04 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms - pluss litt til. FHL nordnorsk havbrukslags medlemsmøte 2013-06-04 - 2013.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - resultat fra oppdrag for Troms Fylkeskommune. Samrådsmøte 2013-02-06 - 2013.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruk er som isfjell – bare en liten del er synlig. 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Møte med Næringskomiteen på Stortinget 2013-01-08 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune, fylkestingssamling 2013-06-12 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune - samrådsmøte i Sør-Troms 2013-01-30 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune. Møte mellom Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Nofima AS 2013-05-24 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun. Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging. Onsdagsseminar 2013-04-10 - 2013.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun. Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer. Regionalt møte om kystsoneplanlegging 2013-06-18 - 2013.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. SUSHI - national adaptions to an international trend. 43rd WEFTA Conference 2013-10-09 - 2013-10-11 2013.

 • Iversen, Audun. Sjømat som suvenir. FiskeribladetFiskaren 2013.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=1%2fNyC9UA%2fuugfb%2f39XsuaAnymH0KuAkaQwY0pGLLkW0%3d&docid=07d742fd1985440e28d6d1e32f2d23c96 2013 (8/2013) ISBN 978-82-8296-059-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen. Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi. (Fulltekst: hhttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=Kp73z7vyf72a0QFb%2bd43KihlGpsD1zTgnI1h5vfL49o%3d&docid=09a3f6d0c74874b16b83d0379153ebfca 2013 (15/2013) ISBN 978-82-8296-073-1. ISSN 1890-579X.

 • Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun. Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala». (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=k9PH%2fa8xtAdS4TVAZpD6e4Xm0N92BUbQ3%2f5l5C%2bE4Uw%3d&docid=0be64a2908f4349868226b90d14a8565f 2013 (23/2013) ISBN 978-82-8296-089-2. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn. Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=6ecHvXHIqu3dHjXbJ34V9eyGxzQZh8Rf5nzPj2XE1A0%3d&docid=097962a3333404c2a83623111559de018 2013 (32/2013) ISBN 978-82-8296-107-3. ISSN 1890-579X.

 • Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge. Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data. 2012 (5/2012) ISBN 978-82-7492-258-7. ISSN 0804-6069.

 • Iversen, Audun. Filétindustriens konkurransekraft. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2012-09-06 - 2012.

 • Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge. Poor rich-country industries: fish-processing industries becoming out-competed by low-labour-cost countries?. the IIFET conference 2012-07-16 - 2012-07-20 2012.

 • Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun. Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=7rUBi4rjXMs8cazV1idYsm%2bWpWuTTw9CmqfBaKdaKoQ%3d&docid=0532a283fe03e4fc5a53b7f15299c905a 2012 (31/2012) ISBN 978-82-8296-019-9. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun. Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=lFszXpPT1hopl93GcIh1WHZIQ%2f84tm2Neg%2fOXyGYKds%3d&docid=0df2d55acbd9e43e3bef927497f308d2a 2012 (28/2012) ISBN 978-82-8296-013-7. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Ryeng, Agnete A. Sushi i Norge: Produkter og konsepter. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mabJG9my0G8NfYNrcBDqDaV3geELw2kwOLXLv23Ozyw%3d&docid=0cb8c49ef59c04b38b2eed615897aaf38 2012 (25/2012) ISBN 978-82-8296-007-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Verdikjedesammenligninger. Hva kan pelagiske bedrifter lære av verdikjeder for andre næringsmidler?. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=t0cU1XhqvN4JtCAAFHYcRYj8mF8UbSB7phKbO19eoc4%3d&docid=06a120d79ba0d4948b7aaa40bcc34ed12 2011 (27/2011) ISBN 978-82-7251-893-5. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre. Innovasjon i sjømatnæringen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=GmwBezkW0vWeanCKvkPMyG3ID8SGpyccOdsNJVJOgnM%3d&docid=00855ae07b59543d78770e502028c5d76 2010 (24/2010) ISBN 978-82-7251-787-7. ISSN 1890-579X.

 • Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun. Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=YhiMtAZ60L1WMYxchK4KexO0tUDhh1YNre6LpIWMA1M%3d&docid=0592f612a769244de838153f85c6ba93a 2009 (22/2009) ISBN 978-82-7251-687-0. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Pelagiske fremtidsbilder. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=HbafNei4Qgm5P5Zhp%2f3%2fy50U0eAu2QCxP6ad2GEjux0%3d&docid=098801c91122a4353b366db6200c2f262 2008 (1/2008) ISBN 978-82-7251-631-3. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John Roald; Iversen, Audun. Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=QELhmN0fAqTdh%2fEg%2fr4v1mFdjrfStjaG1Et0J1P%2fJls%3d&docid=0614689b6fb93484783cc84273552a3a1 2007 (21/2007) ISBN 978-82-7251-627-6. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk. (Fulltekst: https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=5fW28kt2QuV8Be%2ftlurm2dHELlPntB8GLeF5fLqDip8%3d&docid=06e4c0fca56bd4e7d9c5a4b108de4c726 2006 (24/2006) ISBN 978-82-7251-600-9. ISSN 1890-579X.

 • Iversen, Audun. Responding to globalisation: strategic options in the Norwegian seafood industry. European Business Journal 2004; Volum 16 (1). ISSN 0955-808X.s 32 - 45.

 • [Loading...]