Bilde av Lotherington, Ann Therese
Bilde av Lotherington, Ann Therese
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ann.t.lotherington@uit.no +4777645715 +47 918 11 551 Her finner du meg

Ann Therese Lotherington


Professor, faglig leder for SKK


 • Ann Therese Lotherington :
  Gender awareness and feminist approaches in dementia studies
  Routledge 2024 DOI
 • Ann Therese Lotherington, Aud Uhlen Obstfelder :
  Enacting citizenship through writing: an analysis of a diary written by a man with Alzheimer’s disease
  Ageing & Society 2023 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Andreassen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren
  Cappelen Damm Akademisk 2019 ARKIV
 • Ann Therese Lotherington, Anne Britt Flemmen :
  The passport as actor in the enactment of the Russian-Norwegian border
  Fagbokforlaget 2019 ARKIV
 • Dragana Lukic, Ann Therese Lotherington :
  Fighting Symbolic Violence through Artistic Encounters: Searching for Feminist Answers to Questions of Life and Death with Dementia
  Rowman & Littlefield International 2019 ARKIV
 • Gøril Ursin, Ann Therese Lotherington :
  Citizenship as Distributed Achievements: Shaping New Conditions for an Everyday Life with Dementia
  Scandinavian Journal of Disability Research 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Gøril Ursin :
  The personal is political yet again: Bringing struggles between gender equality and gendered next of kin onto the feminist agenda
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018 ARKIV / DOI
 • Margrethe Kristiansen, Knut Ingar Westeren, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Coping with increased managerial tasks: tensions and dilemmas in nursing leadership
  Journal of Research in Nursing 2016 DOI
 • Ruth L. Bartlett, Trude Karine Olaug Gjernes, Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder :
  Gender, citizenship and dementia care: a scoping review of studies to inform policy and future research
  Health and Social Care in the Community 2016 ARKIV / DOI
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Susan Halford :
  No place for old women: a critical inquiry into age in later working life
  Ageing & Society 2016 ARKIV / DOI
 • Margrethe Kristiansen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Contradicting logics in everyday practice: The complex dynamics of performance management and professionalism in Norwegian nursing homes
  Journal of Health Organisation and Management 2016 DOI
 • Susan Halford, Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Natalia Kukarenko :
  Technical Change and the Un/Troubling of Gendered Aging in Healthcare Work
  Gender, Work & Organization 2015 DOI
 • Margrethe Kristiansen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Nurses' sensemaking of contradicting logics: An underexplored aspect of organisational work in nursing homes
  Scandinavian Journal of Management 2015 DOI
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder :
  Digitalisering av arbeidsflyt på sykehus - konsekvenser for legers arbeid
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ARKIV / DOI
 • Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Omsorgsteknologiens virkninger i omsorgsarbeidet
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015
 • Lisa Katrin Losleben, Ann Therese Lotherington, Kjersti Fjørtoft :
  Understanding Intersectional Inequalities through Nussbaum's Capabilities Approach and Bacchi's Policy Analysis WPR, I
  2023
 • Hege Kristin Andreassen, Ann Therese Lotherington, Anna-Lill Drügge, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  The gendered interactions between the global and the local: today's challenges in the Arctic
  2022
 • Lena Gross, Ana Luisa Sanchez Laws, Hege Kristin Andreassen, Katrin Losleben, Lilli Mittner, Sarah Musubika m.fl.:
  Co* (Co-construction, co- production, co-design, co-creation)
  2021
 • Ann Therese Lotherington :
  Love across borders. Construction of gender equality and Norwegianness in Russian-Norwegian families.
  Murmansk State Humanities University 2020 ARKIV
 • Ann Therese Lotherington :
  Filosofisk samtale om demens
  2020
 • Dragana Lukic, Lilli Mittner, Ann Therese Lotherington :
  Exploring transformative powers of the arts for societal change: reimagining life with dementia through co-creative artistic encounters
  2019
 • Hege Kristin Andreassen, Ann Therese Lotherington :
  Taking care in new ways: digitalization and co-creative art practices
  2019
 • Ann Therese Lotherington :
  Innledning til forestillingen "Faren" av Florian Zeller. Hålogaland Teater 8 november 2019
  2019
 • Hege Kristin Andreassen, Katrin Losleben, Dragana Lukic, Lilli Mittner, Ann Therese Lotherington :
  KjønnsforskningNÅ!
  2019
 • Dragana Lukic, Meløy Elisabeth, Egerton June, Lilli Mittner, Ann Therese Lotherington :
  Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger
  Utstilling 2019
 • Lilli Mittner, Dragana Lukic, Ann Therese Lotherington :
  Kunst som mulighetsrom i livet med demens
  Nordlys 17. september 2019 DATA / FULLTEKST
 • Dragana Lukic, Ann Therese Lotherington :
  Fighting Symbolic Violence through Artistic Encounters: Searching for Feminist Answers to the Question of Life and Death with Dementia
  2019
 • Lilli Mittner, Dragana Lukic, Ann Therese Lotherington :
  Workshop on Feminist Art Interventions: Shaping Possibilityspaces through Co-Creative Action
  2019 DATA / FULLTEKST
 • Lilli Mittner, Ann Therese Lotherington :
  «Kunst & demens – et forskningslaboratorium i vekst» v/forskere fra UiTs Artful Dementia Research Lab i samarbeid med performancekunstner Margunn Kilde
  2019
 • Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Kunst kan gi demenssyke bedre dager
  Oppland arbeiderblad 23. oktober 2018
 • Anne Britt Flemmen, Ann Therese Lotherington, Marit Aure :
  Construction of the object through co-production.
  2018
 • Ann Therese Lotherington :
  Grenseløs kjærlighet. Russisk kvinneinnvandring til Nord Norge på 2000-tallet.
  2018
 • Ann Therese Lotherington :
  Forskerblikk på #MeToo
  2018
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder :
  Kreative og utviklende liv med demens
  Nordlys 25. september 2018
 • Lilli Mittner, Dragana Lukic, Ann Therese Lotherington :
  The Role of the Artist in Arts-Based Dementia Care
  2017
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Teun Zuiderent-Jerak, Sonja Jerak-Zuiderent :
  Artful Dementia: Experimental Arts Interventions for Gracious Living
  2017
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Gøril Ursin :
  Det personlige er politisk - nok en gang. Demens som et essensielt feministisk fenomen.
  2017
 • Janneke Van Der Ros, Ann Therese Lotherington :
  Dagen det smalt - og kjønnskategoriene falt... på HT
  Nordlys 23. november 2017
 • Ann Therese Lotherington :
  Praxiography: Zooming in and out
  2016
 • Ann Therese Lotherington :
  Kjønnsforskning: I spennet mellom det psykologiske og det sosiale. Hvor står kjønnsforskningen i dag - hvor går vi? Refleksjoner fra Kvinnforsk
  2016
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Gøril Ursin :
  Encountering the Capabilities Approach and creative arts in the dementia field: The Creative arts as fertile functioning
  2016
 • Ann Therese Lotherington :
  Performativity, multiplicity and gender
  2016
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder :
  Dementia care infrastructures as citizenship practices
  2016
 • Ann Therese Lotherington :
  Intra-action, agency and dementia: New feminist materialism challenging biomedical understandings of Alzheimer's disease.
  2016
 • Ann Therese Lotherington :
  "Qualitative indicators" on the integration of sex/gender analysis in research contents
  2015
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Gøril Ursin :
  Configurations of technology, gender and citizenship in care practices for younger persons with dementia
  2015
 • Ann Therese Lotherington, Gøril Ursin, Aud Obstfelder :
  Citizenship for Younger Persons with Dementia
  2015
 • Ann Therese Lotherington :
  Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon
  2015
 • Ann Therese Lotherington, Christine M. Jacobsen, Merete Lie, Anne-Jorunn Berg :
  Kjønnsforskning på tvers
  Forskerforum 2015
 • Ann Therese Lotherington, Gøril Ursin, Aud Obstfelder :
  Ny innpakning for helsedirektørens kinderegg
  Dagens medisin 07. desember 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

  I min nåværende forskning retter jeg søkelyset mot personer som har utviklet kognitiv svikt i voksen alder, ofte i form av en demenssykdom, og spør hvordan hverdagslivet kan organiseres for å sikre at deres potensielle bidrag til samfunnsutviklingen aktualiseres og at deres medborgerskap opprettholdes. Det gjør jeg ved å  undersøke interaksjon og samhandling gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Den metodologiske tilnærmingen er kvalitativ kunstbasert forskning, mens jeg teoretisk anvender sosiologiske perspektiver som Science and Technology Studies (STS), materiell feministisk teori og citizenship/medborgerskapsteori.   Medlem i prosjekt