Petter-Bredesen.jpg
Petter-Bredesen.jpg
Seksjon for digitale basistjenester petter.bredesen@uit.no 78450206 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Bredesen, Petter


Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Stillingsbeskrivelse

  • Arbeider med programvarepakking og distribusjon av programvare.

 

Alta, Btr. 1-2-3