Personkort bilde

Kåre Haukland

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med prosjektstøtte og rådgivning innen digitalt læringsmiljø
  • Fronter og opptak/streaming av undervisning.

  • Byrkjeflot, Liv; Haukland, Kåre; Dahlslett, Ulf; Rygh, Ingjerd Marie; Møller, Per. Streaming ved HiF. utenTitteltekst 2007-04-11 - 2007-04-11 2007.

  • Byrkjeflot, Liv; Haukland, Kåre; Rygh, Ingjerd Marie; Møller, Per; Dahlslett, Ulf. "Nye kunnskapsstrømmer"- WebTV ("streaming") i undervisning. utenTitteltekst 2007-09-25 - 2007-09-25 2007.

  • Byrkjeflot, Liv; Møller, Per; Haukland, Kåre. WebTv og fleksibel læring. utenTitteltekst 2007-11-08 - 2007-11-08 2007.

  • Byrkjeflot, Liv; Haukland, Kåre; Dahlslett, Ulf; Rygh, Ingjerd Marie; Møller, Per. Streaming ved HiF. utenTitteltekst 2007-04-11 - 2007-04-11 2007.

  • Byrkjeflot, Liv; Haukland, Kåre; Rygh, Ingjerd Marie; Møller, Per; Dahlslett, Ulf. "Nye kunnskapsstrømmer"- WebTV ("streaming") i undervisning. utenTitteltekst 2007-09-25 - 2007-09-25 2007.

  • Byrkjeflot, Liv; Møller, Per; Haukland, Kåre. WebTv og fleksibel læring. utenTitteltekst 2007-11-08 - 2007-11-08 2007.

  • [Loading...]