No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk geg001@post.uit.no Tromsø

Egeberg, Gunstein


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse


 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Thorvaldsen, Steinar. Teachers’ beliefs about technology in the classroom from early implementation phase in 2003 to contemporary practise in 2016.. (prosjekt) Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 606 - 615.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_64.
 • Thorvaldsen, Steinar; Westgren, Bodil Bakkelund; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas. Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø. (prosjekt) Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (2-3). ISSN 0800-1014.s 128 - 142.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-05.
 • Rønning, John Andreas; Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Well-Being in an Artic City. Designing a Longitudinal Study on Student Relationships and Perceived Quality of Life. Springer 2017; Volum 1 (1) ISBN 978-3-319-57532-2. ISSN 2510-0475.s 185 - 194.s doi: 10.1007/978-3-319-57532-2_19.
 • Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas. The Impact of Cyberbullying and Cyber Harassment on Academic Achievement. (omtale) (prosjekt) Brill|Sense 2016 ISBN 9789463006460.s 183 - 204.s doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_11.
 • Thorvaldsen, Steinar; Stenseth, Anna-Maria Helena; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Rønning, John Andreas. Cyber Harassment and Quality of Life. (omtale) (prosjekt) Sense Publishers 2016 ISBN 9789463006460.s 161 - 182.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Tømte, Karoline. Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy 2014; Volum 9 (1). ISSN 1891-943X.s 23 - 43.
 • Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard. Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations: A Close Study of Teachers’ Use of Interactive Whiteboards in a Norwegian School. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-736-0.s 79 - 97.s doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_6.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Egeberg, Gunstein. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5.s 534 - 547.
 • Egeberg, Gunstein. Digital dysfunctions: a pilot study. Computers & Education 2011; Volum 56 (1). ISSN 0360-1315.s 312 - 319.s doi: 10.1016/j.compedu.2010.07.008.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Bjørnsrud, Halvor Inge; Stenshorne, Marit Elisabeth. Drøftelse av aksjonsforskning og aksjonslæring som metoder til skoleutvikling. (data) 2021.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Helland, Karianne. SAMR-modellen under lupen.. (data) 2021.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Bjørnsrud, Halvor Inge. Metoder til skoleutvikling. (data) 2021.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Bjørnsrud, Halvor Inge; Stenshorne, Marit Elisabeth. Drøftelse av skoleutvikling ved bruk av brevmetoden og ITP-modellen. (data) 2021.
 • Wølner, Tor Arne; Bjørnsrud, Halvor Inge; Egeberg, Gunstein Christoffer. Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommuner : skoleundersøkelsen høsten 2019. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-7860-437-3.
 • Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge. Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. (data) 2019 ISBN 978-82-7860-372-7.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas. Trivsel i Tromsø (2012-2018): Komplett datasett. UiT Open Research Data. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2019.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer. Erfaringer fra prosjektet Trivsel i Tromsø. Livskvalitet i skolen. Avslutningskonferanse for prosjektet Trivsel i Tromsø (prosjekt) 2018-11-19 - 2018.
 • Egeberg, Gunstein Chr. Måling av profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere. Møte i forskningsgruppa for Teknologi og læring, ILP 2017-11-17 - 2017.
 • Egeberg, Gunstein Christoffer; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas. The measurement of traditional and cyber forms of bullying and harassment. Addressing challenges with prevalence and impact estimation based on data from the Norwegian study ‘Well-being in Tromsø’. (fulltekst) 2017 ISBN 9788282441780.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Bjerkaker skole. Læremøte Bjerkaker skole (omtale) 2016-05-11 - 2016.
 • Egeberg, Gunstein Chr. Hvorfor er digital kompetanse viktig i norsk skole nå og i framtiden? Funn fra IKT-Monitor skole 2016 - YouTube (40 min). Den digitale tilstanden i norsk skole (data) (fulltekst) (omtale) 2016-12-13 - 2016.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Herding-Trakassering-Mobbing: Hvor begynner alvoret? Om klassiske og digitale mobbeformer blant ungdom i Tromsø. Skoleledermøte (omtale) 2016-09-22 - 2016.
 • Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Workinnmarka skole. Lærermøte ved Workinnmarka skole 2016-05-11 - 2016-05-11 2016.
 • Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Gyllenborg skole. Lærermøte ved Gyllenborg skole 2016-05-10 - 2016-05-10 2016.
 • Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Slettaelva skole. Lærermøte og foreldremøte ved Slettaelva skole 2016-05-09 - 2016-05-09 2016.
 • Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø: Presentasjon og fortolkning av årets resultater fra Storelva skole.. Læremøte Storelva skole 2016-05-04 - 2016-05-04 2016.
 • Egeberg, Gunstein. Mobbetrender i Tromsø gjennom de siste årene. Ferske tall fra skolerapportene 2016, og hvordan rapportere videre til skolene og foreldrene?. Nye mobbetrender i skolen (omtale) (prosjekt) 2016-05-13 - 2016.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Trivsel i Tromsø. Presentasjon og tolkning av årets resultater fra Fagereng skole. Lærermøte (omtale) 2016-06-01 - 2016.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas. Trivsel og mobbing i Tromsøskolen. (prosjekt) Nordlys 2015 (1). ISSN 0805-5440.s B3 - B3.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Ny tromsø-forskning avdekker mobbetrender: Vil til bunns i mobbing.. (fulltekst) 2015.
 • Andreassen, Svein-Erik; Grønli, Sture; Egeberg, Gunstein. Å bevise mobbing. Finnmark Dagblad 2015.s 19 - 19.
 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein. Mobbing og forskning på skolemobbing i Tromsø. Presentasjon av prosjektet "Trivsel i Tromsø". Fagseminar på ny universitetsskole (omtale) (prosjekt) 2014-11-05 - 2014.
 • Egeberg, Gunstein. Forskning i skoler på sensitive temaer. ProTed-konferanse 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.
 • Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas. Well-being in Tromsø. The influence of student relationships on well being and perceived quality of life. What is the influence of cyber relations?. CARN 2013 (omtale) 2013-11-07 - 2013-11-10 2013.
 • Egeberg, Gunstein. Monitor Skole 2013. 2013 ISBN 978-82-998698-6-7.
 • Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas; Pettersen, Geir Olaf. A matter of perception: How children understand terms of negative conduct. CARN 2013 2013-11-08 - 2013-11-09 2013.
 • Egeberg, Gunstein. Monitor 2011. Unipub forlag 2012 ISBN 978-82-998698-1-2.
 • Egeberg, Gunstein. Monitor 2012. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-998698-4-3.
 • Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein. Final report: “Board or bored?”. 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskergruppe