Beathe Sætveit
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Beathe Sætveit
Lærerut. og pedagogikk campus Alta beathe.satveit@uit.no 78450271 Alta ALTA 1011

Beathe Sætveit


Arbeidstittel

Faglærer i drama på barnehagelærerutdanningen

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor i drama, 

barnehagelærerutdanningen 


 • Sætveit, Beathe. Diskurser om samiskhet i styringsdokumenter for barnehagen. Det særskiltes logikk?. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 165 - 183.
 • Sætveit, Beathe; Eriksen, Anne. Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.
 • Sætveit, Beathe. Joy and humour in kindergartens. EECERA Conference 2010: Knowledge and voice in early childhood (omtale) 2010-09-06 - 2010-09-08 2010.
 • Sætveit, Beathe. Narratives and their impact on self : construction and identity. NERAs 37th Congress 2009-03-05 - 2009-03-07 2009.
 • Sætveit, Beathe. Narratives and identity : a study from the multicultural kindergartens in northern part of Norway. 19th EECERA ANNUAL CONFERENCE 2009-08-26 - 2009-08-29 2009.
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe. Lek er læring. Vi retter blikket mot fremtiden. Barnehagekonferanse 2007-05-23 - 2007-05-25 2007.
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe. Kaos eller kultur for læring?. FoU i praksis 2005-04-28 - 2005-04-29 2005.
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe. Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk. FoU i praksis 2004, profesjonsrettet FoU i lærerutdanning (omtale) 2004-04-26 - 2004-04-26 2004.
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe. Hvorfor bruke musikk og drama som metode i begynneropplæring i norsk?. utenTitteltekst 2003-09-23 - 2003-09-23 2003.
 • Sætveit, Beathe. Drama-fagets potensial for læring og utvikling. 2002 (5).
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe. Syngespill i skolen : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa Skole 2002. Konferansen FoU i Praksis 2002 2002-11-28 - 2002-11-29 2002.
 • Eriksson, Anitha; Sætveit, Beathe; Thomassen, Margaret. Syngespill i skolen : et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa skole. 2002 (10).
 • Berg, Lise; Eriksson, Anitha; Frischknecht, Helle; Holum, Ellen; Isaksen, Monica; Mikkelsen, Tor; Molund, May; Olsen, Sonni; Pettersen, Arne; Sætveit, Beate. "Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark. 2000 (4).
 • Se alle arbeider i CRIStin →