Mona Kvivesen
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Mona Kvivesen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta mona.kvivesen@uit.no 78450276 Alta ALTA_RBG R201

Mona Kvivesen


Arbeidstittel

Universitetslektor i realfagsdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

Undervisning og forskning på grunnskolelærerutdanninga i realfag og realfagsdidaktikk

 


 • Tomperi, Päivi; Kvivesen, Mona. In-service and Preservice Teachers` Conseptions of nature of Science. 2021 ISBN 978-87-995920-4-3.s 185 - 192.
 • Tomperi, Päivi; Ryzhkova, Inna; Shestova, Yulia; Lyash, Oleg; Lazareva, Irina; Lyash, Asya; Kvivesen, Mona; Manshadi, Saeed; Uteng, Stig. The three-factor model: A study of common features in students' attitudes towards studying and learning science and mathematics in the three countries of the North Calotte region. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 2020; Volum 8 (1). ISSN 2323-7104.s doi: 10.31129/LUMAT.8.1.1369.
 • Sydnes, L.K.; Burkow, I.C.; Kvivesen, Mona; Sæthre, L.K.. Methylphenanthrenecarboxaldehydes by Selective Cerium(IV) Oxidation of Dimethylphenanthrenes". Acta Chemica Scandinavica 1999; Volum 53. ISSN 0904-213X.s 301 - 304.
 • Kvivesen, Mona; Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne. Innføring i kjemi for lærere, bind 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215037257.
 • Kvivesen, Mona; Tomperi, Päivi. STUDENTS`S ATTITUDES TOWARDS SCIENCE IN THE NORTH CALOTTE Development of common approaches to involve youth into science and technical sphere BeTech!. NFSUN 2021 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Tomperi, Päivi; Kvivesen, Mona. IN-SERVICE AND PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTIONS OF NATURE OF SCIENCE. NFSUN 2021 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa; Kvivesen, Mona. Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk). Etterutdanningskonferansen 2019-09-16 - 2019-09-18 2019.
 • Kvivesen, Mona. The science teachers preparations for the out-of-school settings. ESERA conference, European Science Education Research Assosiacition 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.
 • Manshadi, Saeed; Strand, Jo Espen Tau; Kvivesen, Mona. ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.
 • Kvivesen, Mona. Prepering students for out-of-schools-setting. NFSUN 2017 Science competencies for the future 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.
 • Kvivesen, Mona; Kristoffersen, Geir. Vitenuka, en vitenskapsfestival. Regional realfagskonferanse "tett på realfagene" 2017-11-15 - 2017-11-16 2017.
 • Kvivesen, Mona. Vitenuka, utviklingsarbeid og forskning. Forskningsseminar ILP 2014-06-10 - 2014-06-10 2014.
 • Kvivesen, Mona. Kjemi i barnehagen. Regional Forskerfrøkonferanse 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.
 • Kvivesen, Mona. Science week. NorSEd workshop 2013-10-07 - 2013-10-09 2013.
 • Kvivesen, Mona; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg 2013-09-21 - 2013.
 • Kvivesen, Mona. Forskerspiren for lærere og elever. Forskningsdagene 2012-09-26 - 2012.
 • Kvivesen, Mona. Smell og Bang, Kjemi er magisk og logisk. Forskningsdagene 2011-09-29 - 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er alternative læringsarenaer, elever og læreres holdninger til realfagene og  utvikling av læringsressurser i realfagene. Jeg er medlem av forskningsgruppa Redinor 

  Undervisning

  Kjemi og naturfagdidaktikk på Integrert master i Grunnskolelæreredanninga

  Matematikk og matematikkdidaktikk på Integrert master i Grunnskolelæreredanninga

  Forskningsmetodikk på Integrert master i Grunnskolelæreredanninga

   

   
  ALTA_RBG R201

  Klikk for større kart