#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta anita.m.simensen@uit.no +4778450116 Alta ALTA_RBG R217

Anita Movik Simensen


Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

 

 

 

 


 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard; Andersson, Annica. Constructs and methods for identifying patterns if interactions in mathematics classrooms. Universidad de Alicante 2022; Volum 45 (1) ISBN 978-84-1302-175-1. ISSN 0771-100X.s 213 - 214.
 • Golishnikova, Elena; Simensen, Anita Movik. The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic. 2020 ISBN 978-5-4222-0429-8.s 176 - 181.
 • Simensen, Anita Movik; Olsen, Mirjam Harkestad. Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. WTM Verlag 2019 ISBN 978-3-95987-131-0.s 202 - 208.
 • Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa; Simensen, Anita Movik. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge. Nordisk matematikkdidaktikk 2018; Volum 23 (3-4). ISSN 1104-2176.s 123 - 142.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.s 467 - 473.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013 (2). ISSN 1604-8628.s 7 - 23.
 • Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. Læreren som matematikkstudent. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202579012.
 • Simensen, Anita Movik. Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper. Universitetet i Agder 2022 (356) ISBN 978-82-8427-065-4. ISSN 1504-9272.
 • Simensen, Anita Movik. Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?. Fremtidens spesialundervisning: Hva skal til for at spesialundervisning virker? 2021-10-25 - 2021-10-26 2021.
 • Andersson, Annica; Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt. Sagat 2021.
 • Krempig, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Nysgjerrig på matematikk i naturen.. Tidsskriftet Forskerfrø 2020; Volum 1 (20). ISSN 2703-8092.s 52 - 55.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik; Danielsen, Fredrik. Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?. 2020.
 • Simensen, Anita Movik. Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.. Barnehagekonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2019-10-07 - 2019-10-08 2019.
 • Dicks, Joseph; Culligan, Karla; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Mathematics and Language in New Brunswick and the High North. Antistasis 2019; Volum 9 (1).s 131 - 142.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. Tasks that enhance creative reasoning. Vitenskapelig forskningskonferanse 2019-08-22 - 2019-08-24 2019.
 • Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar. "Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk. Fellessamling for realfagskommuner 2018-03-16 - 2018-03-17 2018.
 • Simensen, Anita Movik. Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?. Fellessamling for realfagskommuner 2018-03-16 - 2018-03-17 2018.
 • Simensen, Anita Movik. Tall og telling - algebra i barnehagen. Nettverkssamling, realfagskommunesatsingen 2018-04-17 - 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. ROM – Realfagstalenter og motivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018. ISSN 0802-8192.
 • Simensen, Anita Movik; Vos, Pauline. Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk. Sammen om Oppdraget, nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur. Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-05 2017.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge. Multilingualism in Education in the High North (prosjekt) 2017-02-28 - 2017.
 • Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0.
 • Simensen, Anita Movik; Persen, Trond Einar. Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk. Tett på realfag! 2017-12-15 - 2017-12-16 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Kven immersion in mathematics. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – 2017-01-25 - 2017-01-27 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Vil lære kvensk med matematikk. (data) 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen. Personalmøte i Breidablikk barnehage 2016-01-20 - 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn). Vitenuka 2016 2016-02-17 - 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Brøkvafler og desimalsaft. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016; Volum 1. ISSN 0802-8192.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?. 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES. 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn). Vitenuka 2015 2015-02-18 - 2015.
 • Simensen, Anita Movik; Sundtjønn, Trude. TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag. 2015.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Brøkvafler og desimalsaft. Forskningstorg under forskningsdagene 2015 2015-09-19 - 2015-09-19 2015.
 • Simensen, Anita Movik. Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe. EVU - Etter- og videreutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk 2015-09-14 - 2015-09-17 2015.
 • Simensen, Anita Movik. How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?. PhD Students’ Symposium 2015-03-06 - 2015.
 • Raen, Kristina Markussen; Simensen, Anita Movik. TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid. EVU-konferansen 2014: Kreativitet og kultur 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.
 • Simensen, Anita Movik; Fuglestad, Anne Berit; Vos, Pauline. “This Multiplied By That”; the Role of Spech and Gestures in Students’ Meaning Making Process. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2014; Volum 6. ISSN 0771-100X.s 232 - 232.
 • Sundtjønn, Trude; Opheim, Linda Gurvin; Simensen, Anita Movik. TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS. The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) 2014-07-15 - 2014-07-20 2014.
 • Anundsen, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Matematikk i naturen - natur i matematikken. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4.s 163 - 192.
 • Simensen, Anita Movik. Innføring i algebra.. Vitenuka 2013 2013-04-23 - 2013.
 • Kvivesen, Mona; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg 2013-09-21 - 2013.
 • Simensen, Anita Movik. Utforskende aktiviteter som utgangspunkt for addisjon og subtraksjon i en andre klasse: en kasusstudie. 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Simensen, A.M. (2022). Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper. [Phd thesis] University of Agder

  Avhandlinga finner du HER


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er tredelt:

  1) Tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole. Her er jeg interessert i både elever som presterer lavt i matematikk og elever som beskrives som evnerike og deltar på de nasjonale talentsentrene for realfagstalenter. 

  2) Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster. 

  3) Naturen som læringsarena for matematikk i barnehagen. 

   

  Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

  MIM-prosjektet (Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster): I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.

  ROM-prosjektet (Realfagstalenter og motivasjon): Dette er et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid med matematikk både i egen klasse og i deltakelse på de nasjonale talentsentrene. 

  LiMa-prosjektet (Learning opportunities in Mathematics for all): Dette er mitt doktorgradsprosjekt der jeg har undersøkt matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk når de deltar i heterogene smågrupper.

   

  Undervisning

  Jeg underviser og veileder hovedsakelig på masternivå i grunnskolelærerutdanningene 1.–7. og 5.–10.

  I tillegg underviser jeg i emnet "Språk, tekst og matematikk" på barnehagelærerutdanningen og på bachelor og master i spesialpedagogikk (Alta og Tromsø). 
  ALTA_RBG R217

  Klikk for større kart