Inger Wallem Krempig


Førstelektor

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor i friluftsliv 


 • Elisabeth Enoksen, Inger Wallem Krempig :
  Reindrift i friluftsundervisning - "rein happening"
  Universitetsforlaget 2023
 • Inger Wallem Krempig :
  Vinter i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Inger Wallem Krempig, Henrik Neegaard :
  Friluftslivets sti mot livsmestring, helse og danning
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Høstingsfriluftsliv og naturtilhørighet
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Inger Wallem Krempig :
  Friluftsliv og natur som kilde til helse og livsmestring
  Universitetsforlaget 2020
 • Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Nytter det å lære å sortere søppel?
  Universitetsforlaget 2019
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap
  Universitetsforlaget 2019
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig m.fl.:
  Children as eco-citizens?
  Nordic Studies in Science Education 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi :
  Hvor kommer maten fra? Høsting av "vill" mat med barnehagen
  Universitetsforlaget 2017
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen
  MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013
 • Henrik Neegaard, Inger Wallem Krempig :
  Barnehagens friluftsliv
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann m.fl.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Carola Kleemann :
  Childrens´s experiences of Sámi reindeer husbandry
  2022
 • Elisabeth Enoksen, Inger Wallem Krempig :
  Skole på fjellet
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen
  2021
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak
  2021
 • Inger Wallem Krempig :
  Reindrift i friluftslivsundervisning - eksotisk opplevelse eller kulturell læringsarena?
  2021
 • Elisabeth Enoksen, Inger Wallem Krempig :
  Reindrift i friluftslivsundervisning​ - eksotisk opplevelse eller kulturell læringsarena?
  2021
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen
  2021
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen
  Forskerfrø 2020 DATA
 • Inger Wallem Krempig, Anita Movik Simensen :
  Nysgjerrig på matematikk i naturen.
  Tidsskriftet Forskerfrø 2020
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn?
  2020
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim, Inger Wallem Krempig m.fl.:
  Being and becoming ecocitizens
  2020
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Å lukte på planter - en måte for barn å bli kjent med ulike plantearter
  2020 DATA
 • Barbara Maria Sageidet, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Liv Torunn Grindheim m.fl.:
  Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Kolbjørn Rafoss :
  Finden und Aneignen von Bewegungsmöglichkeiten auf Ski. Skileik: die norwegischen Winterspielplätze
  Betrifft SPORT 2019
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Vill mat og bærekraft i barnehagen
  2019
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn
  2019 DATA
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Tove Aagnes Utsi, Anne Myklebust Lynngård, Liv Torunn Grindheim, Nina Goga m.fl.:
  Children as eco-citizens?
  2019
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen
  2019
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Veronica Bergan :
  Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen
  2019
 • Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi :
  Ville matopplevelser i barnehagen
  2018 DATA
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten
  2018 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Ville, grønne matgleder
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018
 • Marianne Presthus Heggen, Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anita Tvedt Crisostomo, Nina Goga, Liv Torunn Grindheim m.fl.:
  Å være og bli øko-borger
  2018
 • Stig Misund, Tove Aagnes Utsi, Jo Espen Tau Strand, Inger Wallem Krempig :
  Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte
  2017 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede»
  2017
 • Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi :
  Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede
  2017
 • Inger Wallem Anundsen, Tove Aagnes Utsi :
  Mat fra naturen i barnehagen
  2016
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen
  2016
 • Inger Wallem Anundsen :
  Children harvesting Wild food
  2015
 • Inger Wallem Anundsen :
  Villmarksbarn – barn si oppleving av friluftsliv
  2015
 • Inger Wallem Anundsen, Tove Aagnes Utsi :
  Høsting med barnehagen– hva kan det gi av fysisk aktivitet og matopplevelser?
  2015
 • Inger Wallem Anundsen, Lars Krempig :
  På Ville Veier. Friluftsgleder i Finnmark
  2014
 • Inger Wallem Anundsen :
  Nature knowledge in guiding
  2014
 • Inger Wallem Anundsen , Anita Movik Simensen :
  Matematikk i naturen - natur i matematikken
  Fagbokforlaget 2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  - Barn, friluftsliv og naturtilhørighet

  - Tradisjonelle og bærekraftige praksiser i friluftsliv

   

  Undervisning

  - Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding

  - Bachelor barnehagelærer - natur, helse og bevegelse