Evelyn Eriksen
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Evelyn Eriksen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta evelyn.eriksen@uit.no 78450237 +4790733399 Alta ALTA 2060

Eriksen, Evelyn


Arbeidstittel

PhD pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse


 • Eriksen, Evelyn. Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child. Nordisk Barnehageforskning 2018; Volum 17 (10). ISSN 1890-9167.s 1 - 15.s doi: 10.7577/nbf.2319.
 • Eriksen, Evelyn. Prinsippet om barnets beste i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0029-2052.s 93 - 104.
 • Eriksen, Evelyn. Spesialpedagogisk arbeid i framtidas barnehage - i spennet mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6.s 103 - 123.
 • Eriksen, Evelyn. Aksjonsforskning og aksjonslæring i høyere utdanning – fra abstrakt læring til konkret refleksjon. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2873-1.s 217 - 232.
 • Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel. Barnevern i barnehage og skole: møte mellom barn, foreldre og profesjoner. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-36861-6.
 • Eriksen, Evelyn. Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekst. 2020 ISBN 978-82-8244-246-6.
 • Eriksen, Evelyn. Erles rett til et verdig liv med foreldre og søsken. Altaposten 2019.
 • Eriksen, Evelyn. Democratic participation in early childhood and care - serving the best interests of the child. Vitenskapelig paper 2019-08-02 - 2019-08-06 2019.
 • Eriksen, Evelyn. Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekst. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning 2018-06-11 - 2018-06-14 2018.
 • Gillett-Swan, Jenna; Eriksen, Evelyn. Education in the best interests of the Child: Investigating the UNCRC and children’s educational rights over time. The European Conference on Educational Research 2018-09-04 - 2018-09-07 2018.
 • Biesta, Gert J.J.; Øie, Vibeke; Hembre, Oda Julie; Bjøru, Anne-Mette; Johannessen, Inger Lise; Eriksen, Evelyn. Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.. Fagdag for fagansatte og studenter v/ ILP. Tema: Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen 2016-05-18 - 2016-05-18 2016.
 • Eriksen, Evelyn. Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner i Finnmark - kommentar til fylkesmannens utspil. 2015.
 • Eriksen, Evelyn. Fylkesmannen i Finnmark fører mangelfulle tilsyn med barneverninstitusjonene i Finnmark - kommentar knyttet til regelverk og hensyn bak slike regler. 2015.
 • Eriksen, Evelyn. Vurderinger for barnets beste. Altaposten 2014.s 9 - .
 • Eriksen, Evelyn. What significance does the Principle of the Best Interest of the Child have for work With children in Kindergartens?. European Early Childhood Education Reseach Assosiation 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.
 • Eriksen, Evelyn. Barnevern i barnehage og skole -Møte ellom barn, foreldre og profesjoner. Konferanse om tverrfaglig samarbeid Møte ellom barn, foreldre og profesjoner 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.
 • Eriksen, Evelyn. Intervju av NRK Troms og Finnmark i forbindelse med Stortingsvalget 2013 om kommunesammenslåing og betydningen det kan få for barnevernkontorene i små kommuner: Små kontra store barnevernkontor - fordeler og ulemper. 2013.
 • Eriksen, Evelyn. Intervju av NRK Troms og Finnmark vedrørende gjennomgang av forvaltningsrevisjon/rapport av barneverntjenesten i Porsanger. 2013.
 • Eriksen, Evelyn. Intervju av NRK Finnmark i forbindelse med kritisk søkelys på barnevertjenesten i Porsanger. 2013.
 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.
 • Eriksen, Evelyn; Bø, Bente Puntervold. Samarbeid til barnets beste – En kvalitativ studie av barnehageansattes handlinger når de er bekymret for et barn og barnehagers samarbeid med barneverntjenesten. 2009.
 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.
 • Eriksen, Evelyn. Inclusion in education related to the Salamanca Statement - Norwegian perspectives. Social Work in a Comparative Perspective 2006-12-04 - 2006-12-08 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barns rettigheter (og spesielt prinsippet om barnets beste), tverrfaglig samarbeid, spesialpedagogikk i barnehagen, arbeid med barn som gir uro og bekymring, relasjonsvansker.

   

  Medlem av barnehagefaglig forskningsgruppe  

   

  Er referee for tidsskriftene:

  - Nordisk Barnehageforskning (Journal of Nordic Research in Early Childhood Educational Research)

  - Norsk Pedagogisk Tidsskrift (Er et norsk forskningstidsskrift. Tidsskriftet gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet.) 

   

  Doktorgradsveiledere:

  - Professor Sidsel Germeten, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

  - Professor Kirsten Sandberg, Universitet i Oslo, Institutt for rettsvitenskap

  Undervisning

  • Tverrfaglig samarbeid
  • Arbeid med barn som bekymrer
  • Barn i sorg og kriser og barn som utsettes for omsorgssvikt
  • Barn med samspillsvansker/relasjonsvansker
  • Mobbing
  • Saksbehandling i barneverntjenesten og praktisk barnevernarbeid
  • Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
  • Relasjonskompetanse
  • Resiliens, mestring og det salutogene perspektiv
  • Barns rettigheter