VibekeØie.jpg
VibekeØie.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vibeke.oie@uit.no 77645542 926 93 743 Tromsø ILP 4.055

Vibeke Øie


Arbeidstittel

Universitetslektor i norsk / Phd.stipendiat, pedagogikk - Implementeringsprosser rettet mot den grunnleggende ferdighet i lesing i alle fag.

Stillingsbeskrivelse


 • Øie, Vibeke. Innblikk – Vi snakker om lesing av fagtekster, lesestrategier og elevenes og våre lesekompetanser. Fagdag 2021-04-27 - 2021-04-27 2021.
 • Øie, Vibeke; Bjørkli-Eriksen, Siv Anita. Fortsettende læring på 2. – 4. trinn - fokus på lese- og skriveopplæring.. Desentralisert kompetanseutvikling 2021-09-02 - 2021-09-02 2021.
 • Øie, Vibeke. Reading skills - New culture of reading education. Understanding reading education in lower secondary school – how do teachers experience it and how does that affect their practices?. EDITE-NAFOL Conference Doctoral Education In Teacher Education: Eurpean Perspectives 'Roundtable' 2018-06-11 - 2018-06-12 2018.
 • Øie, Vibeke. Yrkesretting i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag - Lesing som grunnleggende ferdighet. Hva er lesing og leseopplæring på vgs og hva vil det si å arbeide med elevenes lesekompetanse?. Nettverkssamling for fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag på yrkesfag 2017-11-20 - 2017-11-21 2017.
 • Busch, Hella Veierud; Øie, Vibeke. Hvordan knytte lesning og skriving sammen?. Skolebasert kompetanseutvikling 2016-10-06 - 2016.
 • Biesta, Gert J.J.; Øie, Vibeke; Hembre, Oda Julie; Bjøru, Anne-Mette; Johannessen, Inger Lise; Eriksen, Evelyn. Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.. Fagdag for fagansatte og studenter v/ ILP. Tema: Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen 2016-05-18 - 2016-05-18 2016.
 • Øie, Vibeke. How do teachers in lower secondary school relate to the new reading instruction culture in Norway?. The 4th NAFOL conference - International and Norwegian Teacher Education Reachers 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.
 • Øie, Vibeke. Lesing - etter den første leseopplæringen. Lesestrategier, redskap til bruk i lese- og undervisningsarbeid. Seminar Ungdomstrinn i Utvikling 2015-08-13 - 2015-08-13 2015.
 • Øie, Vibeke. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, - etter den første leseopplæringen. Lesestrategier – redskap i lesearbeidet. Seminar Ungdomstrinn i Utvikling 2015-10-01 - 2015-10-01 2015.
 • Øie, Vibeke. Lesing som grunnleggende ferdighet. Grunnleggende ferdigheter, faguke 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.
 • Bæck, Unn-Doris K.; Paulgaard, Gry; Rondestvedt, André; Øie, Vibeke. Prosjekt Frafall - Blikk på frafall i Troms.. Avslutningsseminar 2014-12-08 - 2014-12-08 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  - Kritisk literacy og lærerlæring.

  - Lese- og skriveferdigheter i alle fag, etter den første begynneropplæringen.

  - Læreres læring og skoleutvikling knyttet til temaene lesing som grunnleggende ferdighet, den videre leseopplæringen, lesestrategiarbeid, lesestrategiimplementering, endrings- og implementeringskunnskap.

  - Implementeringsprosesser fra læreplan til praksis.

  Forskningsgruppe: Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)
  Forskergruppe med fokus på etablering og gjennomføring av fem-årig lærerutdanning, samt samarbeidet med praksiskoler og særlig universitetsskoler

  Undervisning

  Underviser i:

  Masteremner (norskdidaktisk: literacy, danning og flerspråklighet)

  Etter- og videreutdanning: statlige satsninger som Ungdomstrinn i Utvikling (UiU), DeKomp og Kompetanse for Kvalitet. Tema er innenfor den videre lese- og skriveopplæringa, vurdering, språk og makt.

  Grunnskolelærerutdanning (GLU) 1-7 og 5-10. Tema innenfor den videre lese- og skriveopplæringa, lese- og skriveproblematikk, kritisk literacy og danning.  

  Utvikler samlingsbasert videreutdanningsemne for lærere i tema "Grunnleggende ferdigheter".