1.jpg
1.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bente.a.karlsen@uit.no 77660592 Tromsø ILP 5.002

Karlsen, Bente A.


Arbeidstittel

Universitetslektor kunst og håndverk

Stillingsbeskrivelse


  • Karlsen, Bente Anita; Dardanou, Maria. Å samles og formes i uteområdet. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 69 - 84.
  • Dardanou, Maria; Karlsen, Bente Anita. Children’s participation in documentation processes in local places. 30th EECERA annual conference 2021-09-01 - 2021-09-17 2021.
  • Karlsen, Bente Anita; Dardanou, Maria. Barns stedlige og estetiske opplevelser i barnehagens nærmiljø. Nettverkskonferanse for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 2020-01-27 - 2020.
  • Karlsen, Bente Anita; Dardanou, Maria. Å samles og formes i barnehagens nærmiljø. Norsk Barnehageforskningskonferanse: Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer Digital konferanse 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
  • Dardanou, Maria; Karlsen, Bente Anita. Children's local places and environmental art. EECERA 29th Conference 2019-08-20 - 2019-08-23 2019.
  • Karlsen, Bente Anita. Barns tilgang til ting, rom og materialer. Fagdag Barnehagens innhold og oppgaver 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
  • Karlsen, Bente Anita; Bentsen, Birgitte. Se - det rører seg. Animasjonsteknikker for barnehageansatte, Tromsø 2016-04-26 - 2016-04-27 2016.
  • Bentsen, Birgitte; Karlsen, Bente Anita. Se - det rører seg. Animasjonsteknikker for barnehageansatte, Alta 2016-04-20 - 2016-04-21 2016.
  • Se alle arbeider i CRIStin →