personkort-a.jpg
personkort-a.jpg
Seksjon for studieadministrasjon anders.aarbo@uit.no +4777660642 Tromsø ADM B 213

Anders Aarbø


Rådgiver i fellestjenesten for opptak

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med

  • Koordinering og saksbehandling av opptak til masterstudier
  • Superbruker i FS
  • Statistikk og tallmateriale knyttet til opptak - Tableau, SQL
  • For tiden 50% frikjøpt for å delta i et nasjonalt prosjekt for samordning av masteropptak