hem3.gif
hem3.gif
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk harald.e.moe@uit.no 77660418 Tromsø ILP 5.006

Harald Eivind Moe


Arbeidstittel

Universitetslektor kunst og håndverk

Stillingsbeskrivelse


 • Lefdal, Else Margrethe; Moe, Harald Eivind; Omtveit, Bibbi. En mer praktisk skole? Innfør maksgrense på antall elever i Kunst og håndverk!. Utdanningsnytt.no 2021.
 • Borgen, Jorunn Spord; Moe, Harald Eivind. Praktiske og estetiske fag i skole og lærerutdanning - masterveiledning. Masteroppgåva - oppstarten og rammene 2021-11-09 - 2021.
 • Nilsen, Tina; Salamonsen, Ida; Moe, Harald Eivind; Andreassen, Svein-Erik. Trehåndverk i grunnskolen – ideer fra Finland. Utdanningsnytt.no 2019.s doi: https://www.utdanningsnytt.no/grunnskole-kunst-og-handverk-laereplaner/trehandverk-i-grunnskolen--ideer-fra-finland/141139.
 • Lefdal, Else Margrethe; Moe, Harald Eivind. Rom for kunst og håndverk i skoleanlegg - betydning for undervisning og læring. Nettverkskonferansen for Formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.
 • Jessen, Ann Karoline; Johansen, Monica; Moe, Harald Eivind; Andreassen, Svein-Erik. En rektor som tør satse. FORM 2017; Volum 51 (3). ISSN 0805-9144.s 20 - 21.
 • Moe, Harald Eivind. Forsvarlig arbeidsmiljø?. (fulltekst) FORM 2016; Volum 1. ISSN 0805-9144.s 19 - 19.
 • Moe, Harald Eivind. Faglig framlegg om Kunst og håndverk, sentrale kompetanser. Kunst og håndverk i fremtidens skole (data) 2015-02-25 - 2015-02-25 2015.
 • Lefdal, Else Margrethe; Digranes, Ingvild; Moe, Harald Eivind. Ludvigsen-utvalget har høye ambisjoner for kunst- og håndverksfaget. form tidsskrift for kunst og design 2015; Volum 49 (4).s 17 - 18.
 • Moe, Harald Eivind. Kurs i design av vitenskapelige postere, framlegg av praksisfortelling og paper.. Nettverkskonferanse Formgivning, Kunst og håndverk i UH-sektoren 2015-01-26 - 2015-01-27 2015.
 • Moe, Harald Eivind. Bilderom. Regning i alle fag - Faglig foredrag på Nasjonal erfaringskonferanse om regning som grunnleggende ferdighet 2015-05-11 - 2015-05-12 2015.
 • Opstad, Kari Doseth; Moe, Harald Eivind. Erfaringer fra etablering av forskningsnettverk i Kunst og håndverk. Nettverk for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor 2014-01-27 - 2014-01-28 2014.
 • Fyrileiv, Errol; Moe, Harald Eivind. Digital visualisering og 3D print. Nordisk kurs for lærere i kunst og designfag 2014-06-30 - 2014-07-04 2014.
 • Moe, Harald Eivind. 3D-printing. (data) FORM 2014 (4). ISSN 0805-9144.s 10 - 12.
 • Moe, Harald Eivind. 3D-tegning, modellering og print. (data) FORM 2014 (4). ISSN 0805-9144.s 14 - 15.
 • Moe, Harald Eivind. Hvorfor Kunst og håndverk?. (data) FORM 2014 (5). ISSN 0805-9144.s 19 - 19.
 • Moe, Harald Eivind. Digital visualisering og 3D-print. Nordisk Kurs i Trondheim 2014-06-30 - 2014-07-04 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →