1 Anastassia - portraits - low res-4276.jpg
Foto: Stefan Erlingsson
1 Anastassia - portraits - low res-4276.jpg
Institutt for språk og kultur anastasia.leonenko@uit.no 77623107 45099193 TROM Breiviklia

Leonenko, Anastasia


Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap, “25 år med norsk-russisk kultursamarbeid i Barentsregionen: visjoner, tilnærminger, utfordringer og ringvirkninger”. Barentssamarbeidet feiret nylig sitt 25-årsjubileum. Kulturutveksling har vært sentralt for norsk-russisk tilnærming og samarbeid i denne perioden og regionalt finnes det tallrike eksempler på gjennomførte prosjekter. Hundrevis av aktører på begge sider av grensen, profesjonelle og amatører, har gjennom årene investert tid, krefter og midler i arbeidet. Likevel stilles det stadig spørsmål ved den praktiske betydningen av kultursamarbeidet i og utover Barentsregionen. Den forskningen skal undersøke forholdet mellom politiske visjoner, initiativer og forventninger til norsk-russisk kultursamarbeid i Barentsregionen på den ene siden og konkrete norske og russiske bidrag på den andre. Formålet er å oppnå en bedre forståelse av de reelle prosessene samarbeidet har igangsatt og deres forutsette og uforutsette innvirkninger på norsk-russiske relasjoner innen og utover Barentsregionen.

Prosjektet skal fremskaffe ny viten om det norsk-russisk kultursamarbeidet i Barentsregionen, fokusere på innflytelsesrike prosjekter, kartlegge framgang såvel som tilbakeslag og vurdere den potensielle betydningen av arrangementene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

 


 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Объединяя народы: введение в исследование норвежско-российского культурного сотрудничества в Баренцевом регионе и за его пределами.. Murmansk State Humanities University 2021 ISBN 978-5-4222-0442-7.s 66 - 69.
 • Leonenko, Anastasia. BioCat Conference. Hurdalsjøen Hotell, Hurdal, June 2018. 2018 ISBN 0000000000000.
 • Leonenko, Anastasia. Welcome to the first annual BioCat Conference. Hurdalsjøen Hotell, Hurdal 12-14 juni, 2017. 2017 ISBN 0000000000000.
 • Leonenko, Anastasia; Timo, Koivurova; Adam, Stępień; Paula, Kankaanpää. The Changing Arctic and the European Union. (data) Brill Nijhoff 2015 ISBN 9789004303171.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Понятие культуры в контексте русско-норвежского сотрудничества. Novemberseminaret i russisk og russlandsstudies 2021 2021-11-16 - 2021-11-16 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. В Заполярье стартовал форум «Россия и Норвегия на перекрестке эпох и культур» Источник: https://www.tv21.ru/news/2021/04/16/v-zapolyare-startoval-forum-rossiya-i-norvegiya-na-perekrestke-epokh-i-kultur. (data) 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Объединяя народы: Введение в исследование норвежско-российского культурного сотрудничества в Баренцевом регионе и за его пределами.. International scientific-practical conference "Dialogue of two cultures: history and present of Russian-Norwegian cultural cooperation" (data) (fulltekst) (omtale) 2021-04-18 - 2021-04-20 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Форум «Россия и Норвегия» стартовал с Никеля. (data) 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. В Заполярье стартовал форум «Россия и Норвегия на перекрестке эпох и культур». (data) 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Å bringe folk sammen: introdusere en studie av norsk-russisk kultursamarbeid i og utenfor Barents-regionen.. Forum "Russia and Norway — at the crossroads of epoches and cultures" 2021-04-15 - 2021-04-21 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Объединяя народы: введение в исследование норвежско-российского культурного сотрудничества в Баренцевом регионе и за его пределами.. Doktorand Seminar i Helsinki 2021-04-16 - 2021-04-16 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. Культурное сотрудничество Росссии и Норвегии за посление 30 лет в Баренцевом регионе.. Barents Teater Platform 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.
 • Leonenko, Anastasia Valerievna. 25 лет культурного сотрудничества в Баренцевом регионе: политическая риторика или основа для формирования Баренцевой идентичности?//25 år med kulturelt samarbeid i Barents-regionen: politisk retorikk eller grunnlag for urformingen av Barents-identitet?. Russland og Norge: Interaksjonsmodeller under ustabile forhold / Россия и Норвегия: модели взаимодействия в условиях нестабильности 2021-01-13 - 2021-01-13 2021.
 • Leonenko, Anastasia. Презентация научно-исследовательского проекта: 25 лет сотрудничества в Баренцевом регионе – это политическая риторика или основа для формирования новой региональной идентичности?. Novemberseminaret i russisk og russlandsstudier 2020 2020-11-19 - 2020-11-19 2020.
 • Leonenko, Anastasia. Information about the BioCat School, course schedule, grant Application information, etc.. 2018.
 • Leonenko, Anastasia. BioCat Norwegian Gradiate School in Biocatalysis: activities in 2018. 2018.
 • Leonenko, Anastasia. BioCat Norwegian Graduate School in Biocatalysis. 2017.
 • Leonenko, Anastasia. BioCat, Norwegian Graduate Research School on Biocatalysis: the Next generation of researchers for industry and academia towards a bio-based economy.. PhD Utstilling, gjesteforelesning, workshop 2017-01-20 - 2018-07-01 2017.
 • Leonenko, Anastasia. Innovasjonsdagene, 3-4 desember 2015 i Tromsø.. 2015.
 • Leonenko, Anastasia; Pål Julius, Skogholt. TROMSØ the hub for Remote sensing. 2014.
 • Leonenko, Anastasia; Roberto, Azzolini; Nicole, Biebow; Heather, Lane; Irina, Zhilina. European Arctic Initiatives Compendium. Preparatory Action, Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic.. (data) 2014.
 • Leonenko, Anastasia; Tedsen, Elizabeth; Arne, Riedal; Katherine, Weingartner; Roberto, Azzolini; Frederic, Guillon; Simona, Longo; Corrado, Leone; Outi, Paadar. Gap Analysis Report. Preparatory Action, Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic.. (data) 2014.
 • Leonenko, Anastasia; Mikko, Strahlendorff; Johan, Gille; Sébastien, Duyck; Timo, Koivurova; Marie-Theres, Marie-Theres von Schickfuss; Adam, Stępień; Jennie, Thomas. Strategic Assessment of Development of the Arctic: Chapter 3 Climate change in the Arctic.. (data) 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Breiviklia