Personkort bilde
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Toril Beate Røssvoll

Stipendiat Institutt for helse- og omsorgsfag
Flag icon Flag icon

Brukermedvirkning i forskning

Aktivitetsvitenskap

Ergoterapi

 

Utdanning

2019-10-2019-11              Karolinska Institutet - Occupational science conceptual development and                                                            application on research / 3 ECTS

2018-08 - 2018 - 12          NTNU - Vidererutdanning aktivitetsvitenskap / 15 stp. 

2013-01 - 2013-06             Universitetet i Nordland - Tverrfaglig videreutdanning Kunnskapsbasert Praksis / 15 stp.

2007-08 - 2009-11             Academy for European Masters Degree Study in Occupational Therapy - European Master of Science in Occupational Therapy / 90 ECTS

1997-08 - 2000-06              Høgskolen i Tromsø - Ergoterapeututdanning / 60 vt

1995-08 - 1996-06              Universitetet i Tromsø - Medisin Grunnfag / 20 vt


 Yrkeserfaring

2016-07 – 31.12.19            Studieleder Bachelorprogram i ergoterapi (100%)

2015-03 -2016-06              Universitetet i Tromsø - Universitetslektor (80%)

2005-07 - 2015-12             Universitetssykehuset Nord-Norge, Ambulant rehabiliteringsteam - Fagkonsulent/spesialergo​terapeut (100%)

2014-08 - 2014-12             UNN/UiT Ergoterapeutprogrammet - Kombistilling (20%) Kombistilling,

2012-06 - 2013-12             UNN/UiT Ergoterapeutprogrammet - Kombistilling (20%)

2005-04 - 2005-07             Universitetssykehuset Nord-Norge, Ergoterapiavdelingen - Ergoterapeut (100%)

2003-10 - 2005-04             Universitetssykehuset Nord-Norge, Mellomvegen Bo- og Rehabiliteringssenter - Ergoterapeut (100%)

2001-04 - 2003-09             Lurøy kommune - Kommuneergoterapeut (100%)

2000-07 - 2001-04             (daværende) Regionssykehuset i Tromsø - Ergoterapeut (100%) 

Underviser på Master i psykisk helsearbeid

Har undervist på bachelorprogram i ergoterapi 

ERG-1010 Mennesket i aktivitet

ERG-2010 Helse, aktivitet og deltakelse hos ungdom

ERG-2521 Inkludering og deltakelse i samfunnet. Praksis 3

Stipendiat i prosjektet Brukermedvirkning i helseforskning

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Horghagen, Sissel; Røssvoll, Toril Beate. Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (3). ISSN 0800-3475.s 62 - 65.

 • Horghagen, Sissel; Røssvoll, Toril Beate; Brostrøm, Nina Kristin. Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (3). ISSN 0800-3475.s 62 - 65.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid. Cathrine Arntzen - Pionér og professor. Ergoterapeuten 2019; Volum 5. ISSN 0800-3475.s 58 - 59.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hepo-oja, Mari. Ergoterapi - mangfold og muligheter. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-23 2019.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hepo-oja, Mari. Aktivitet under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019. Utforsk UiT 22.september, Forskningsdagene 2019 2019-09-19 - 2019-09-23 2019.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis = å forbedre kvaliteten i alt rehabiliteringsarbeid. REHAB - 2018 2018-01-22 - 2018-01-24 2018.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø. Nasjonal konferanse om rehabilitering 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hansen, Maren Beate; Hartviksen, Trude Anita. Implementering av kunnskapsbasert praksis. Kvalitetsforbedring i ambulant rehabiliteringsteam.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (5). ISSN 0800-3475.s 20 - 27.

 • Høyem, Audhild; Røssvoll, Toril Beate. Utfordringer knyttet til rollen som pasientkoordinator. Jubileumskonferanse. Bachelorprogrammet i Ergoterapi 25 år (omtale) 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Røssvoll, Toril Beate. Multippel sklerose og daglige aktiviteter. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Horghagen, Sissel; Røssvoll, Toril Beate. Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (3). ISSN 0800-3475.s 62 - 65.

 • Horghagen, Sissel; Røssvoll, Toril Beate; Brostrøm, Nina Kristin. Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (3). ISSN 0800-3475.s 62 - 65.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid. Cathrine Arntzen - Pionér og professor. Ergoterapeuten 2019; Volum 5. ISSN 0800-3475.s 58 - 59.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hepo-oja, Mari. Ergoterapi - mangfold og muligheter. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-23 2019.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hepo-oja, Mari. Aktivitet under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019. Utforsk UiT 22.september, Forskningsdagene 2019 2019-09-19 - 2019-09-23 2019.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis = å forbedre kvaliteten i alt rehabiliteringsarbeid. REHAB - 2018 2018-01-22 - 2018-01-24 2018.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis - kvalitetsforbedring i Ambulant rehabiliteringsteam UNN Tromsø. Nasjonal konferanse om rehabilitering 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Røssvoll, Toril Beate; Hansen, Maren Beate; Hartviksen, Trude Anita. Implementering av kunnskapsbasert praksis. Kvalitetsforbedring i ambulant rehabiliteringsteam.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (5). ISSN 0800-3475.s 20 - 27.

 • Høyem, Audhild; Røssvoll, Toril Beate. Utfordringer knyttet til rollen som pasientkoordinator. Jubileumskonferanse. Bachelorprogrammet i Ergoterapi 25 år (omtale) 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Røssvoll, Toril Beate. Multippel sklerose og daglige aktiviteter. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Røssvoll, Toril Beate. Implementering av kunnskapsbasert praksis. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Stigen, L., & Røssvoll, T. B. (2009). Kunnskapsbasert praksis og Evidence Based Practice - snakker vi om det samme? (Vol. 01). Ergoterapeuten. 

   

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe