Personkort bilde

Aud Solveig Nilsen

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kommunal sikkerhet. Framtidsforskning. Forskning om scenario og generelle sikkerhetstema. 

SIK 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap

SIK 1505 Naturkatastrofer

Svf 1205 og svf 2301

 

Jeg er ansatt som 1.Amanuensis ved UiT Harstad på Bachelor for internasjonal beredskap. Her underviser jeg i faget SIK- 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er veileder for bacheloroppgaver. Tidligere har jeg undervist i faget Naturkatastorfer. I Tromsø i bachelorfaget SVF- 1205 og har masterfaget SVF-3201. I tillegg veileder jeg masterstudenter med deres masteroppgaver.

 • Nilsen, Aud Solveig; Karlsen, André. Combining risk management and foresight management to forsee challenges in future migration. (Fulltekst: http://itekcmsonline.com/rps2prod/esrel2019/e-proceedings/pdf/0797.pdf Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3.s 1730 - 1734.s doi: 10.3850/978-981-11-2724-3 0797-cd.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. Identifying hazards to include in risk analyses. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657.

 • Nilsen, Aud Solveig. What challenges can municipalities experience in crisis management?. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370.s 1747 - 1754.

 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar. Resistance or acceptance? Mitigation strategies in risk management. Risk Management: An International Journal 2007; Volum 9. ISSN 1460-3799.s 255 - 270.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risk tools used in municipal risk management. Taylor & Francis 2007 (2).s 2019 - 2024.

 • Nilsen, Aud Solveig. Tools for empowerment in local risk management. (Omtale: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535) Safety Science 2007; Volum online 5 July. ISSN 0925-7535.

 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar. Different strategies - Equal practice? Risk assesment and management in municipalities. (Omtale: http://www.perpetuitypress.com) Risk Management: An International Journal 2005; Volum 7 (2). ISSN 1460-3799.s 37 - 47.

 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar. Universal and Contextual Tools as a double Strategy in Emergency Planning. ? 2004; Volum 2 (01.feb).

 • Nilsen, Aud Solveig. Covid-19 utfordringer til bruk i opplæring av krisehåndtering. (Fulltekst: https://khrono.no/covid-19-utfordringer-til-bruk-i-opplaering-i-krisehandtering/557350?fbclid=IwAR0vL4biiJcPLb1ijOVAHzL6qjhMX4O-6WoOQ2vmU1h8zhN8YZtMvBn9byM 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig. How and why develop scenarios for training students to use their knowledge in practice?. Qolloquium leader 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig; Stakkeland, Linda Marie. International collaboration for meeting the challenges of huge and cascading disasters. Konferanse 2021-09-21 - 2021-09-23 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig; Bredahl, Kristel. The need for complex and ambiguous scenario exercises for emergency workers. Needs Conference (https://indico2.conference4me.psnc.pl/event/28/contributions/1453/) 2020-03-09 - 2020-03-14 2020.

 • Nilsen, Aud Solveig; Karlsen, André. Combining risk management and foresight management to forsee challenges in future migration. ESREL konferanse 2019-09-22 - 2019-09-26 2019.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. Identifying hazards to include in risk analyses. ESREL konferanse 2018-06-17 - 2018.

 • Nilsen, Aud Solveig. What are new risks to come?. SRA konferanse 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.

 • Nilsen, Aud Solveig. What challenges can municipalities experience in crisis management?. Esrel 2017-06-18 - 2017-06-22 2017.

 • Nilsen, Aud Solveig; Hammer, Maria. Marine stewardship and complexity – How to enhance a better process of risk governance in the Norwegian area of the Arctic Ocean?. Arctic Frontier 2016-01-24 - 2016-01-29 2016.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. 2nd Nordic Risk Conference 2016-11-14 - 2016-11-15 2016.

 • Nilsen, Aud Solveig; Leonhardsen, Mette. Management of risks - a Paradox?. NEON Konferanse 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risk governance - a more procedural view. NEON konferanse, nettverk for organisasjonsforskning 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risikostyring i kommuner?. 2013.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risiko og sårbarhetsanalyser, bruk, metode og utvikling - et kritisk blikk. Dialogseminar om Klima og Risiko og sårbarhetsanalyser 2013-11-19 - 2013-11-20 2013.

 • Nilsen, Aud Solveig. Dagliglivets risiko. utenTitteltekst 2009-09-17 - 2009-09-17 2009.

 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina. Physicians work hours and patient safety in a Norwegian context. NEON, Nettverk for organisasjonsforskning 2009-11-18 - 2009-11-19 2009.

 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina. Legers arbeidstid og pasientsikkerhet Basert på en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse. 2009 (21) ISBN 9788276443912.

 • Nilsen, Aud Solveig. Oil spills in arctic areas and consequenses for local authorities. SAMRISK 2008-09-01 - 2008-09-02 2008.

 • Nilsen, Aud Solveig. Oljeutslipp - Hva er konsekvensene for kommunene?. 2008 ISBN 9788276443493.

 • Nilsen, Aud Solveig. Legers arbeidstid og pasientsikkerhet. NEON, nettverk for organisasjonsforskning 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risk tools used in municipal risk mangement. ESREL 2007 2007-06-25 - 2007-06-26 2007.

 • Nilsen, Aud Solveig. Municipal risk management Implications of the use of different risk tools. 2007 (35) ISBN 9788276443202.

 • Nilsen, Aud Solveig. Active and safe Mini Risk Analysis in kindergartens and schools. The 14th International Conference on Safe Communities 2005-06-12 - 2005-06-15 2005.

 • Nilsen, Aud Solveig. Safe Community and empowerment. The 6.th Nordic Safe Community Conference 2005-11-09 - 2005-11-11 2005.

 • Olsen, Odd Einar; Nilsen, Aud Solveig. Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities. The International Emergency Management Conference 2004-05-18 - 2004-05-18 2004.

 • Nilsen, Aud Solveig. Covid-19 utfordringer til bruk i opplæring av krisehåndtering. (Fulltekst: https://khrono.no/covid-19-utfordringer-til-bruk-i-opplaering-i-krisehandtering/557350?fbclid=IwAR0vL4biiJcPLb1ijOVAHzL6qjhMX4O-6WoOQ2vmU1h8zhN8YZtMvBn9byM 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig. How and why develop scenarios for training students to use their knowledge in practice?. Qolloquium leader 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig; Stakkeland, Linda Marie. International collaboration for meeting the challenges of huge and cascading disasters. Konferanse 2021-09-21 - 2021-09-23 2021.

 • Nilsen, Aud Solveig; Bredahl, Kristel. The need for complex and ambiguous scenario exercises for emergency workers. Needs Conference (https://indico2.conference4me.psnc.pl/event/28/contributions/1453/) 2020-03-09 - 2020-03-14 2020.

 • Nilsen, Aud Solveig; Karlsen, André. Combining risk management and foresight management to forsee challenges in future migration. ESREL konferanse 2019-09-22 - 2019-09-26 2019.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. Identifying hazards to include in risk analyses. ESREL konferanse 2018-06-17 - 2018.

 • Nilsen, Aud Solveig. What are new risks to come?. SRA konferanse 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.

 • Nilsen, Aud Solveig. What challenges can municipalities experience in crisis management?. Esrel 2017-06-18 - 2017-06-22 2017.

 • Nilsen, Aud Solveig; Hammer, Maria. Marine stewardship and complexity – How to enhance a better process of risk governance in the Norwegian area of the Arctic Ocean?. Arctic Frontier 2016-01-24 - 2016-01-29 2016.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. 2nd Nordic Risk Conference 2016-11-14 - 2016-11-15 2016.

 • Nilsen, Aud Solveig; Leonhardsen, Mette. Management of risks - a Paradox?. NEON Konferanse 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risk governance - a more procedural view. NEON konferanse, nettverk for organisasjonsforskning 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risikostyring i kommuner?. 2013.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risiko og sårbarhetsanalyser, bruk, metode og utvikling - et kritisk blikk. Dialogseminar om Klima og Risiko og sårbarhetsanalyser 2013-11-19 - 2013-11-20 2013.

 • Nilsen, Aud Solveig. Dagliglivets risiko. utenTitteltekst 2009-09-17 - 2009-09-17 2009.

 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina. Physicians work hours and patient safety in a Norwegian context. NEON, Nettverk for organisasjonsforskning 2009-11-18 - 2009-11-19 2009.

 • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina. Legers arbeidstid og pasientsikkerhet Basert på en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse. 2009 (21) ISBN 9788276443912.

 • Nilsen, Aud Solveig. Oil spills in arctic areas and consequenses for local authorities. SAMRISK 2008-09-01 - 2008-09-02 2008.

 • Nilsen, Aud Solveig. Oljeutslipp - Hva er konsekvensene for kommunene?. 2008 ISBN 9788276443493.

 • Nilsen, Aud Solveig. Legers arbeidstid og pasientsikkerhet. NEON, nettverk for organisasjonsforskning 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.

 • Nilsen, Aud Solveig. Risk tools used in municipal risk mangement. ESREL 2007 2007-06-25 - 2007-06-26 2007.

 • Nilsen, Aud Solveig. Municipal risk management Implications of the use of different risk tools. 2007 (35) ISBN 9788276443202.

 • Nilsen, Aud Solveig. Active and safe Mini Risk Analysis in kindergartens and schools. The 14th International Conference on Safe Communities 2005-06-12 - 2005-06-15 2005.

 • Nilsen, Aud Solveig. Safe Community and empowerment. The 6.th Nordic Safe Community Conference 2005-11-09 - 2005-11-11 2005.

 • Olsen, Odd Einar; Nilsen, Aud Solveig. Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities. The International Emergency Management Conference 2004-05-18 - 2004-05-18 2004.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe