Personkort bilde

Johansen, Kenneth A

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med utviklingsoppgaver og rådgivning
  • Programvareutvikling innen brukeradministrativt system (BAS), Cerebrum, IT-integrasjoner og IT-arkitektur

  • Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012. (Fulltekst: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/936.pdf 2013 (936) ISBN 978-82-426-2540-3. ISSN 1504-3312.

  • Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012. (Fulltekst: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/936.pdf 2013 (936) ISBN 978-82-426-2540-3. ISSN 1504-3312.

  • [Loading...]