Personkort bilde
Foto: UiT

Kåre Johansen

Universitetslektor i Nautikk Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Pedagogisk filosofi, aktiv- og dybdelæring relatert til sjømannsprofesjonens prestasjonsideal, Sjømannskap

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag  

  • Johansen, Kåre; Sollid, Magne-Petter; Gudmestad, O.T.. Stability of Vessels in an Ice-free Arctic. TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2020; Volum 14 (3). ISSN 2083-6473.s 663 - 671.s doi: 10.12716/1001.14.03.19.

  • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "Ship damage stability". International institute of social and economic science 2018. ISSN 2570-6551.s doi: 10.20472/tec.2018.006.004.

  • Johansen, Kåre. Digital fjernundervisning innen nautisk profesjons-utdanning. Læringsfestivalen 2021 2021-05-09 - 2021-05-10 2021.

  • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "ship damage stability". 6th Teaching & Education Conference 2018-10-01 - 2018-10-04 2018.

  • Johansen, Kåre. Digital fjernundervisning innen nautisk profesjons-utdanning. Læringsfestivalen 2021 2021-05-09 - 2021-05-10 2021.

  • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "ship damage stability". 6th Teaching & Education Conference 2018-10-01 - 2018-10-04 2018.

  • [Loading...]