Personkort bilde

Magnus Haug

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med IT-brukerstøtte
  • Ansvarlig for IKT-opplæring ved ITA

[Loading...]