Bilde av Ødegården, Kristin Gjerde
Bilde av Ødegården, Kristin Gjerde
Seksjon for økonomi og innkjøp kristin.odegarden@uit.no +4777623243 Tromsø ADM B 259

Ødegården, Kristin Gjerde


Anskaffelsesrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Veiledning, rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. Gjennomføring av anskaffelsesprosesser underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, herunder også inngåelse av rammeavtaler og avtaleforvaltning.