Waaler, Rune


Underviser og forsker, 1.lektor friluftsliv

Stillingsbeskrivelse

Forskningsemner:
Hundekjøring
Motivasjon for friluftsliv
Friluftsliv i Finnmark

Underviser i emnene:
Hundekjøring,  Friluftslivspedagogikk og didaktikk, Friluftsliv - natur, kultur og Samfunn, Kvalitativ metode, Ex.Fax for friluftsliv 


 • Rune Waaler, Halgeir Halvari, Knut Skjesol, Svein Olav Ulstad :
  Students’ personal desire for excitement and teachers’ autonomy support in outdoor activity: Links to passion, intrinsic motivation, and effort
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2022 ARKIV / DOI
 • Rune Waaler, Tor Oskar Thomassen :
  Long-Distance Sled Dog Racing in Light of Modern Society
  LIT Verlag 2019
 • Tor Oskar Thomassen, Rune Waaler, Svein Olav Ulstad :
  The Effect of Passion on Need Satisfaction and Vitality, Pressure and Effort among Mushers in Sled Dog Racing
  LIT Verlag 2019
 • Rune Waaler, Søren Mosgaard Andreasen, Christine Butz :
  Dog Sledding as a Field of Study and Research. Shedding Light on the Research Gaps
  LIT Verlag 2019
 • Rune Waaler, Knut Skjesol :
  Dog Sledding in Norway: Multidisciplinary Research Perspectives
  LIT Verlag 2019
 • Rune Waaler :
  Hyttefriluftsliv : Infrastruktur og motiv for hyttebruk - tanker om oppfølging og tdypende tema
  2022
 • Rune Waaler, Ingvild Lakseide Fossøy :
  Hundekjøring, naturopplevelser og læring
  2021
 • Rune Waaler :
  Friluftsliv
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 09. mars 2021
 • Mathilde Skov kristensen, Jan Arvidsen, Evald Bundgaard iversen, Elisabeth Enoksen, Kjell Hines, Kolbjørn Rafoss m.fl.:
  Hyttefriluftsliv i Norge – bruk, motiver og preferanser blant brukere av DNT-hytter Tabellrapport fra Syddansk Universitet (SDU) og UiT Norges arktiske universitet
  2021 ARKIV
 • Svein Olav Ulstad, Rune Waaler, Knut Skjesol :
  Friluftsaktiviteter hos folkehøgskoleelever- spenningssøking, lidenskap og autonomistøtte
  2021
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Finnmarksløpet
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 18. mars 2020 FULLTEKST
 • Rune Waaler :
  Thomas Wærner
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 18. mars 2020 FULLTEKST
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Harald Tunheim
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 01. mars 2020
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Inger-Marie Haaland
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 02. mars 2020
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Sven Engholm
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 05. mars 2020
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Elisabeth Edland
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 05. mars 2020
 • Rune Waaler, Arne Larsen, Gunn Hild Lem :
  Fjellvettreglene
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 27. februar 2020
 • Rune Waaler, Svein Askheim :
  Joar Leifseth Ulsom
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 03. mars 2020
 • Rune Waaler :
  Naturguideutdanning - Fra Svalbard til Balstad
  2020
 • Rune Waaler, Erik Andreassen :
  -Ingen hundekjørere har en "feit" økonomi
  22. februar 2020
 • Rune Waaler, Andi Weydahl, Giovanna Calogiuri, Knut Skjesol, Maja Kruuse, Inge Bugge Knudsen :
  Hundekjøring i Norge. Bokpresentasjon.
  2019
 • Rune Waaler, Knut Skjesol :
  Dog Sledding - a Diverse Phenomenon
  LIT Verlag 2019
 • Rune Waaler, Ellen Kathrine Bludd :
  Forskning viser at hundekjørere føler stor lidenskap til sin idrett. Kvinner scorer ekstra høyt på lidenskapsbarometeret.
  14. mars 2019
 • Rune Waaler, Anita Føleide :
  Hundekjørere er ikke som andre toppidrettsutøvere, slår forsker fast.
  19. mars 2019
 • Rune Waaler :
  Finnmarksløpet, forskning på hundekjøring og hundekjøring i Norge
  2019
 • Rune Waaler :
  Utvikling av utdanning i naturguidning
  2019
 • Rune Waaler :
  Dog Sledging and Modernity: Outdoor life, sport activity, ethic and dog welfare.
  2019
 • Rune Waaler, Tove Fugelsnes :
  Bachelorutdanning i Arktisk friluftsliv. Intervju i NRK Radio, Naturens Verden: https://radio.nrk.no/serie/naturens-verden/DVNA02004018/07-10-2018#t=10m23s
  07. oktober 2018
 • Rune Waaler :
  Dog sledging and modernity: Outdoor life, sport activity, ethic and dog welfare
  2018
 • Kristian, Sønvisen Bye, Rune Waaler :
  Laumakken hindrer friluftsliv
  24. oktober 2018
 • Rune Waaler :
  Været blir varmere, våtere og villere - Konsekvenser for friluftlivsutdanningen: https://uit.no/tavla/artikkel/597856/apent_foredrag_med_lan_marie_nguyen_berg_fra_milj
  2018
 • Rune Waaler :
  Været vil bli varmere, våtere og villere. Hvordan påvirker det vår måte å bruke naturen på?
  2018
 • Tor Oskar Thomassen, Rune Waaler, Johanne Sundby :
  Forskningsprosjekt hundekjøring. Motivasjon og lidenskap hos hundekjørere.
  2018
 • Rune Waaler :
  Friluftsskolebyen Alta
  2018
 • Rune Waaler :
  Sørøya på langs - en merket tursti fra Fuglen til Tarhalsen
  2018
 • Magne Ek, Rune Waaler, Tor Oskar Thomassen :
  Dette er ikke en kamp mellom kvinner og menn
  03. mars 2016
 • Rune Waaler :
  Motivasjon for langdistanse hundekjøring hos kvinner og menn http://www.altaposten.no/lokalt/radioalta/
  04. mars 2016
 • Rune Waaler, Rolf A. Jakobsen :
  "Hvem vinner. Kvinnfolk er bedre til å kjøre hund enn mannfolk". Innslag på NRK Finnmarksløpet. https://tv.nrk.no/serie/finnmarksloepet/MSPO30110316/07-03-2016
  07. mars 2016
 • Rune Waaler :
  Langdistanse hundekjøring - Hvorfor vinner kvinner? http://www.finnmarkslopet.no/article.jsp?id=7104&lang=no
  2016
 • Rune Waaler :
  "Hvorfor vinner kvinner stadig oftere i hundekjøring?" https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=454492&p_dim=
  2016
 • Rune Waaler, Eirik Hind Sveen :
  "Truer med å bryte samarbeid på grunn av oppdrettsavtale". Kommentar om miljøperspektivet til Finnmarksløpet på. http://www.nrk.no/finnmark/truer-med-a-bryte-samarbeid-pa-grunn-av-oppdrettsavtale-1.12853603
  15. mars 2016
 • Rune Waaler :
  Derfor vinner kvinnene Finnmarksløpet
  25. februar 2016
 • Rune Waaler, Stian Sætermo :
  Nå er det bevist: Kvinnene er "bedre" hundekjørere enn menn
  25. februar 2016
 • Rune Waaler, Werner Wilh Dallawara :
  Finnmarksløpet med flere juniorer
  05. mars 2016
 • Rune Waaler, Eirik Hind Sveen :
  Ekspert: Hundekjøring er ikke miljøvennlig. På; http://www.nrk.no/finnmark/ekspert_-_-hundekjoring-er-ikke-miljovennlig-1.12855051
  15. mars 2016
 • Rune Waaler, Tor Oskar Thomassen :
  Hvorfor vinner kvinner?
  Altaposten 03. mars 2016
 • Rune Waaler :
  "I dagens sending skal vi innom Finnmarksløpet." Tema; om hvorfor kvinner gjør det stadig bedre i Finnmarksløpet.* https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR12004516/04-03-2016
  04. mars 2016
 • Rune Waaler, Gyda K Hesla :
  "Dyrt å delta på Finnmarksløpet" https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99030216/02-03-2016#t=5m15s
  02. mars 2016
 • Tor Oskar Thomassen, Rune Waaler :
  Motivasjon og medvirkning i friluftsliv og arbeidsliv
  2016
 • Tor Oskar Thomassen, Rune Waaler :
  Langdistanse hundekjøring. Hvorfor vinner kvinner stadig oftere løpet?
  Hundekjøring 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  «Stemningsfylt i Levajok». Artikkel på Finnmarksløpet sin nettsider 12.03.2014, http://www.finnmarkslopet.no/article.jsp?id=6684

  «Forsker på hundekjørernes motivasjon». Artikkel i løpsavisa Femundløpet 30.januar – 4.februar 2014.

  «Kunnskap for færre skredulykker.» Kronikk i Avisa Nordlys 26. april 2013

  «Finnmarksløpet – organisert dyrevelferd». Kronikk i Altaposten 12. mars 2013

  «Friluftsliv i Finnmark» Kapittel i turboka «Altatuer Turmuligheter i Alta kommune» (red. Lise Ottem), november 2012

  ”Offroadsykling - en trussel mot naturen?”, kronikk i Finnmark Dagblad under forskningsdagene 29. september 2010 

  ”Offroadsykling - en trussel mot naturen?”, kronikk i Altaposten under forskningsdagene 27. september 2010

  ”Forskningstorg med ansvar for fasadeklatring”, aktivitet under forskningsdagene 30. september 2010. 

  ”130 jaktfelt ingen trussel mot allemannsretten”, debattinnlegg i Finnmark Dagblad 30. august 2010 

  ”130 jaktfelt ingen trussel mot allemannsretten”, debattinnlegg i Altaposten 25. august 2009

  ”Er naturopplevelse og naturvern på veg ut av folkehøyskolens friluftsliv”, fagartikkel i nettidsskriftet Folkehøyskolen, utgitt av Informasjonskontoret for folkehøyskolen (IF) og Informasjonskontoret for Kristen folkehøgskole (IKF)

  ”Rein, hunder og allemannsretten”, debattinnlegg i Finnmark Dagblad, 20. desember 2009

  ”Om allemannsretten, hundekjøring og utplassering av rein i bånd”, debattinnlegg i Altaposten 28. desember 2009

  ”Allemannsretten på frammarsj også i Finnmark Del 1”, kronikk i Altaposten under forskningsdagene, 21. sept. 2009

  ”Allemannsretten på frammarsj også i Finnmark Del 2”, kronikk i Altaposten under forskningsdagene, 22. sept. 2009

  ”Vertskapskurs, geografi, flora og fauna”, kurs/seminar for guider og verter i reiselivet regi av Skandinavisk kompetansesenter for Reiseliv, Geilo

  ”Hundekjøring for de minste”, I; tidsskriftet Friluftsliv

  ”Villreinjakt på timeplanen”, fagartikkel i: Meli. J. (red) Villreinen, Årbok for Villreinrådet i Norge

  “Ideologier innen norsk natur og miljøvern i dag” forelesningsnotat fra 7. januar 2009 til årsstudium i friluftsliv, HiF

  ”Natursyn gjennom tidene”, forelesningsnotat fra 27. november 2008 til årsstudium i friluftsliv, HiF

  “Glimt fra friluftslivets historie” med power point foredrag om “Dyregraver i Fessene” forelesningsnotat fra 18. januar 2008 til årsstudium i friluftsliv, HiF

  “Økologisme med vekt på Økosofi T” med power point foredrag om “Tvergastein, Skarveredet og ski og klatrekurs på Hallingskarvet” Forelesningsnotat fra 2008 til årsstudium i friluftsliv, HiF

  ”Trender i friluftsliv - Et enhetlig norsk friluftsliv” Forelesningsnotat den 5. februar 2008 (revidert 2010) til årsstudium i friluftsliv, HiF

  ”Forvaltning av barns friluftsliv” 26 s. I: Bagøyen (red) Barn i friluft, Sebu forlag, juli 1999. (50 % av andelen i arbeidet), 2. utgave 2003. Lydbok fra 2005

  ”Med barn på tur i naturen – Rettigheter og plikter”, 37 s. I: Bagøyen (red) Barn i friluft, Sebu forlag, juli 1999, 2. utgave 2003. Lydbok fra 2005

  Tre etterutdanningsmoduler: Alle barn er grønne”: 1. Snø og skiaktiviteter”, 2. ”Naturlekeplassen” og ”Barnas biologiske arv”.Fagtilhørighet; biologi og friluftsliv, FEI- avd. på Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning.


  Forskningsinteresser

  Finnmarksløpet

  Friluftsliv og hundekjøring
  Tradisjonelt subsistensbasert friluftsliv i Finnmark, herunder jakt og fiske
  Motivasjon for friluftsliv, herunder REP og SDT
  Allemannsretten
  Friluftsliv, naturopplevelse og ansvar for natur
  Friluftslivsts meningsinnhold
  Økosofi og friluftsliv

  Waaler, R (2013) “Friluftsliv in the Norwegian folk high schools – contents and values”. I: Psychological and Pedagogical Aspects of Motivation, trykket høsten 2013. 

  Waaler, R Et. al (2012) ”Autonomy Support and Intrinsic Goal Progress Expectanct and Its Links to Longitudinal Study Effort and Subjective Well-Being: The Differential Mediating Effects of Intrinsic and identified Regulations and the Moderator Effect of Effort and intrinsic Goals”. Scandinavian Journal of Educational Research. 

  Waaler, Rune. (2011) “Allmennhetens ferdsel i Finnmark. Sammenstilling og drøfting av allmennhetens ferdsel i utmarka knyttet til fjellstuer, turlag og ødestuer”, HIF-Rapport 2011:3

  Aas, Øian, Waaler og Skår (2010)”Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark” , NINA Rapport 642

  Undervisning

  Hundekjøring

  Ferdselsetnografi

  Veiledning i Friluftsliv

  Friluftsliv, natur, kultur og samfunn

  Kystkultur

  Klatring


  Medlem i forskningsgruppe  ALTA_SVA S206

  Klikk for større kart