Personkort bilde

Katrine Harjo

Rådgiver i faggruppen Innkjøp/Regnskap - Seksjon for Organisasjon og Økonomi, Helsefak Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Bistå fakultetetes enheter, med primæransvar for IMB
  • Innkjøper/Bestiller
  • Fakturabehandler
  • Produksjon av innkjøpsordrer
  • Attestasjon av innkjøpsordrer
  • Drift av Lager L06.318 MH Vest

[Loading...]