Bilde av Seppola-Edvardsen, Tone
Bilde av Seppola-Edvardsen, Tone
Arbeidshelse, forskningsgruppe tone.seppola-edvardsen@uit.no +4777623336 91869779 Her finner du meg

Tone Seppola-Edvardsen


Forsker/post doktor, medisinsk antropolog

Stillingsbeskrivelse

Forsker i prosjektet "HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Del 2, kvalitativ del"


 • Tone Seppola-Edvardsen, Mette Bech Risør :
  Ignoring symptoms: The process of normalising sensory experiences after cancer
  Anthropology in Action 2017 ARKIV / DOI
 • Tone Seppola-Edvardsen, Rikke Sand Andersen, Mette Bech Risør :
  Sharing or not sharing? Balancing uncertainties after cancer in urban Norway
  Health, Risk and Society 2016 ARKIV / DOI
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Bedriftstiltaket HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse?
  2022
 • Tone Seppola-Edvardsen, Christoffer Lilja Terjesen :
  Bedriftstiltaket i HelseIArbeid v/ Christoffer Terjesen og Tone Seppola-Edvardsen
  2022
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  "Hva tåler ryggen" - presentasjon av noen funn og intern diskusjon
  2021
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Forståelse i motsetning til konflikt – Om å jobbe i møtet mellom grupper, interesser og verdier
  2021
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Begrepet "prosess" - noen funn og intern diskusjon
  2021
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  HelseIArbeid - Hva tenker de ansatte?
  2020
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Presentasjon av foreløpige resultater, brukerrettet formidling
  2020
 • Tone Seppola-Edvardsen, Mette Bech Risør :
  Kreftpasienter etter endt behandling - hvordan forstå og håndtere kroppslige sensasjoner og symptomer?
  2020
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Å leve etter kreft
  2019
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Helse som kunnskap, verdier og makt
  2018
 • Christoffer Terjesen, Tone Seppola-Edvardsen, Anje Christina Höper, Nils Fleten :
  HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.
  2018
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Silencing sensations after cancer
  2017
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  1)Redselen for tilbakefall og utfordringene med å tolke kroppslige fornemmelser etter kreft? 2) Hvem deler man hva med? Om å håndtere usikkerhet etter kreft, slik at den ikke forstyrrer hverdagsliv og sosiale relasjoner. 3) Litt om kontakten med helsevesenet, spesielt «fastlegen». Tre presentasjoner på Kreftforeningens vårmøte.
  2017
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Redsel for sykdom. Om tolking av kroppslige fornemmelser.
  2017
 • Tone Seppola-Edvardsen :
  Ignoring symptoms – the process of normalizing sensory experiences after cancer
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →