Bilde av Nordli, Ingrid C.
Bilde av Nordli, Ingrid C.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ingrid.c.nordli@uit.no +4777645324 Tromsø ILP 4.013

Ingrid C. Nordli


Førstelektor i språkvitenskap

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Ingrid C. Nordli, Pål anders Opdal :
  Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering
  Læring om læring 2022 ARKIV
 • Ingrid C. Nordli, Kristian Skog :
  Lytte fram forundringsøyeblikk
  Nordisk Barnehageforskning 23. desember 2022 ARKIV / DOI
 • Ingrid C. Nordli, Kristian Skog :
  Lytting i samlingsstund
  Universitetsforlaget 2020
 • Ingrid C. Nordli :
  Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi
  Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ARKIV
 • Ingrid C. Nordli, Trude Nergård-Nilssen :
  Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon
  Norsk tidsskrift for logopedi 2014
 • Ingrid C. Nordli :
  Fonetisk gestuell transkripsjon
  Norsk tidsskrift for logopedi 2013 ARKIV
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Prosjektarbeid. En veiledning for studenter, Erling S. Andersen og Eva Schwenke (Fagbokforlaget)
  2023
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Språket som superkraft, Kristin Melum Eide (Fagbokforlaget)
  2023
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Samfunnsvitenskapelige metoder (2.utg.), Sigmund Grønmo (Fagbokforlaget)
  2023
 • Marit Sundelin, Henriette Ludvigsen, Ingrid C. Nordli :
  Godt språkmiljø
  2022
 • Ingrid C. Nordli, Pål anders Opdal :
  Samarbeidslæring og formativ vurdering i et kurs i akademisk skriving
  2022
 • Ingrid C. Nordli, Kristian Skog :
  Lytting under utvikling. Barns tilegnelse av lytteferdigheter og barnehagepedagogers lydhørhet.
  2022
 • Ingrid C. Nordli :
  Lytting og stemme - mitt faglige virke
  Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Reggio Emilia - atelierkultur og utforskende pedagogikk (Fagbokforlaget)
  2021
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter (2. utg) (Fagbokforlaget)
  2021
 • Ingrid C. Nordli :
  Kristin Asdal og Hilde Reinertsen: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode
  Norsk pedagogisk tidsskrift 28. mai 2021 DOI
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Skrivetips for studenter (Cappelen Damm Akademisk)
  2021
 • Ingrid C. Nordli, Kristian Skog :
  Presentasjon av publisert artikkel: Lytting i samlingsstund i A. Eriksen & B. Isaksen, Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020
  Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021
 • Ingrid C. Nordli, Kristian Skog :
  Lytting under utvikling
  2021
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet (Fagbokforlaget)
  2020
 • Ingrid C. Nordli :
  Løpende skikkethetsvurdering
  2020
 • Ingrid C. Nordli :
  Skikkethetsvurdering som kvalitetssikring
  2020
 • Ingrid C. Nordli :
  Høringssvar: Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (Fonetikk) (07.02.2020)
  2020 FULLTEKST
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappelen Damm Akademisk)
  2020
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Hva er god veiledning? (Fagbokforlaget)
  2019
 • Anja Maria Pesch, Ingrid C. Nordli :
  (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle
  2019
 • Ingrid C. Nordli, Ingvild Røste :
  Referat: Disputas Signhild Skogdal
  Norsk tidsskrift for logopedi 2017
 • Ingrid C. Nordli, Miriam Wiik, Maria Dardanou, Monica Volden, Bengt A. Haugseth, Anja Maria Pesch m.fl.:
  Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen)
  2016
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Fonetikk for logopeder og audiopedagoger (Universitetsforlaget)
  2016
 • Maria Dardanou, Anne Myrstad, Ingrid C. Nordli :
  Place identity in North
  2015
 • Anne Myrstad, Ingrid C. Nordli :
  Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst
  2015
 • Betty Steinsvik, Ingrid C. Nordli :
  Kompetanse for mangfold - kultur for læring
  2015
 • Audhild Nedberg, Ingrid C. Nordli, Hilde Sollid, Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Audhild Nedberg, Ingrid C. Nordli, Hilde Sollid, Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Sidsel Boldermo, Ingrid C. Nordli :
  Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold
  2015
 • Marit Sundelin, Ingrid C. Nordli :
  Flerspråklighet og begrepsforståelse
  2015
 • Ingrid C. Nordli, Sidsel Boldermo :
  Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder
  2015
 • Marit Sundelin, Ingrid C. Nordli :
  Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon
  2015
 • Sidsel Boldermo, Ingrid C. Nordli :
  Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet
  2015
 • Ingrid C. Nordli :
  Fonetisk skrift av norsk uttale, oversatt fra svensk (Copypanthers)
  2014
 • Ingrid C. Nordli :
  Litteraturvurdering: Norsk fonetikk for logopeder (H. G. Simonsen og I. K. Moen)
  2013
 • Ingrid C. Nordli :
  Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. Observation data
  2013
 • Ingrid C. Nordli :
  Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia
  2012
 • Ingrid C. Nordli :
  Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia
  2012
 • Ingrid C. Nordli :
  Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia
  2012
 • Ingrid C. Nordli :
  Gestural error types in early word production. Case studies
  2012
 • Ingrid C. Nordli :
  Phonological processing in young children at risk of Dyslexia: Identification and production of labial and dorsal stops in Norwegian
  2011
 • Ingrid C. Nordli :
  Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia (POSTER)
  2010
 • Ingrid C. Nordli :
  Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia
  2010
 • Olaf Husby, Tore Høyte, Sissel Jensen Nefzaoui, Ingrid C. Nordli, Sissel Robbins, Åsta Øvregaard :
  An introduction to Norwegian Dialects
  Tapir Akademisk Forlag 2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Lytting og lytteferdigheter
  • Transkripsjon
  • Akademisk skriving
  • Plagiat og akademisk samarbeid

   

  Undervisning

  Språk-, tale- og kommunikasjonsutvikling

  Akademisk skriving

  Fonetikk og fonetisk-fonologisk utvikling

   Pedagogisk mappe: http://digitalmappe.uit.no/icn65/ 


  Medlem i forskningsgruppe