Dummy personkort bilde

Ørntuvik, Christoffer

N/A Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

* Undervisningsplanlegging og samordning av aktiviteter tilknyttet forkurs, bachelor, master og phd for IIT, IBEM, IET, IDI, IISIVT, HHT, IHO v/ UiT-Narvik

* FS grunnlagsdata og datavedlikehold for emner, studieprogram og undervisning

* Arbeid med analyser og rapporter, datakvalitet og internrevisjon

* Teamleder bookingsområde Harstad og Narvik

* Evaluering, oppfølging og veiledning for kvalitets- og forbedringsarbeid

* Avogtil-Superbruker FS (felles studentsystem)

* Superbruker ITSL (itslearning), TP (timeplanlegging), Questback/Surveymonkey/Nettskjema (spørreundersøkelser)

* Studieadministrativ saksbehandling

* Veiledning, opplæring og rådgivning

[Loading...]