Personkort bilde

Helge Nilsen

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø Seksjon for digitale basistjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Arbeider med brukerstøtte og drift av datamaskiner.
  • Rådgivning innen IT-støtte til utdanning og forskning.
  • Samskipnaden bedriftskontakt.

[Loading...]